Tag: kuluarvestus

Projektide (osakondade, eriprojektide, kulukohtade) haldamine Margn’s


Margn’s on olemas kõik võimalused projektide kulude-tulude (ja miks mitte ka kogu bilansi) haldamiseks. Vastame siin mõningatele küsimustele, kuidas seda teha. Etteruttavalt on palju siinkirjutatust olemas ka videojuhendis. Projekte saab määrata projektide moodulis. See asub sätted -> algandmed -> projektid. Kui projekt on mitteaktiivne (töötaja = projekt korral töötaja ei tööta enam firmas; objekt =

Emaprojektid (põhiosakonnad)


Oletame, et ettevõttes töötab 30 inimest ja nad moodustavad kokku 3 osakonda (A, B, C). Kulusid-tulusid tahaks näha nii osakonna kui ka töötaja lõikes. Ehk kulukohaks on nii osakond kui ka töötaja. Sellises olukorras saab Margn’s kasutada emaprojektide funktsionaalsust.  Emaprojektid töötavad nagu tavalised projektidki – eraldi projektina. Kuid aruannetes toimivad erinevalt. Oletame, et töötajad T1,

Väikeettevõtte kuluarvestuse optimeerimine


Väikeses ettevõttes on iga sent arvel. Ent paraku pole kuluarvestus väikeses ettevõttes tihtipeale üldse hästi lahendatud. Siin postitutes anname väikese ülevaate sellest, kuidas saab väikeettevõte Margn’i abil oma kulusid paremini juhtida. Esmalt peab välja tooma, millised on kuluarvestuse võimalikud eesmärgid: Saavutada planeeritud kulud ning fikseerida täpselt erinevused – väga punktuaalselt anda ülevaade, millised kulud kulutasemed

Igale töötajale oma firma – võit mõlemale poolele


Teatavasti on töötajale rakendatavad maksumäärad märkimisväärselt kõrgemad kui ettevõttele. Lisaks peab Eestis ettevõte maksma oma tulude pealt maksu üksnes siis, kui makstakse dividende – sellisel juhul rakendub tavapärane tulumaksumäär. Igal juhul, kui vähegi võimalik, on majanduslikult ratsionaalsem tegeleda eraettevõtlusega, et oma maksusid optimeerida. Käesolevas postituses anname ülevaate, kuidas saab iga ettevõte teatud tingimustel oma tööjõukulusid kokku hoida,

Kuluarvestus on lihtne


Igal organisatsioonil, olenemata suurusest, on mingisugune vajadus oma kulusid arvestada. Ressursside planeerimine ning väga täpne kuluarvestus on võimalik integreerida organisatsiooni majandusinfosüsteemiga, kuid väikeste organisatsioonide puhul pole investeering rahaliselt kasulik. Käesolevas postituses anname mõned nõuanded, kuidas Margn’s paremini kuluarvestust korraldada. Margn võimaldab kulusid arvestada mitmel viisil, millest põhilisena peab välja tooma projektihalduse. Viimasele tugineb peamiselt ka

Tasuta projektijuhtimine


Margn tutvustab oma uut featuuri: projektijuhtimine. Nüüd on kulude-tulude jaotamine organisatsioonisiseses aruandlusprotsessis märkimisväärselt lihtsam. Projektijuhtimine on samm edasi ettevõtte kulu-tulu analüüsis. Seda vajab iga organisatsioon, kus tekib tunne, et on kulude jaotamine ei ole enam efektiivne ja infost ei piisa aruandluse jaoks. Vahet pole, kas tegu on ehitusettevõtte objektiga, tarkvaraettevõtte kliendiprojektiga või välismessil käimisega –