ERPLY Books võimaldab pangaväljavõtte läbitöötlemist automatiseerida väga suures mahus. Suurema osa tööst teeb ta automaatselt ise ära. Õhku jääb aga osa tehinguid, mida peab ise õigesse kohta määrama. Nüüd on olemas uus võimalus ise sisestada pangareegleid. Näiteks intressitulud, varieeruvad pangakulude kirjeldused, sularaha pankaviimiste kirjeldused, aruandvate isikute käes olevad pangakaardid jne. Kõik need saab nüüd automatiseerida. 

Pangareeglid on mõeldud eelkõige muude tehingute automatiseerimiseks (palgaväljamaksed, kaardimaksete kulud jne).

Pangareeglite lisamiseks minge pealehele ja otsige “määra pangareeglid”. Sealt avaneb võimalus lisada uusi ridu ja lisada igale reale järgmiseid tingimusi:

 • reegli tüüp
 • — sisaldab – kirjedlus sisaldab soovitud sõne
 • — võrdub – kirjedlus võrdub soovitud sõnega
 • — lõpeb – kirjedlus lõpeb soovitud sõnega
 • — algab – kirjedlus algab soovitud sõnega
 • — järgmine &/ eelmine sisaldab – tehing ja sellele eelnev(ad)/järgnev(ad) tehing(ud) sisaldavad soovitud sõne
 • — kontakt – kui see valida, siis pangaväljavõtet läbitöötades püüab programm siduda soovitud tehingu kontaktiga ja seejärel kontaktiga seotud arvetega
 • — Mitme konto ühendamine %-ga summast – sisesta kirjelduse lahtrisse, mis kirjeldust peaks otsima ning kuidas see tuleks seepeale jaotada protsentuaalselt. Kui peaks otsima kirjeldust “kaardimaksed”, millest peaks olema -1.8% pangakulud, siis kirjelduse lahtrisse sisestada “kaardimaksed|57000:-1.8”, kus “kaardimaksed” on kirjeldus, | on eraldaja, 57000 on pangakulude konto number ja -1.8 on protsent. 57000 saab arvutatud summa ja ülejäänu pannakse kontole, mis on märgitud “konto lahtrisse”.
 • — Mitme konto ühendamine konkreetse summaga – sisesta kirjelduse lahtrisse, mis kirjeldust peaks otsima ning kuidas see seepeale jaotada. Sisestus on analoogne eelmise reaga, kuid -1.8 poleks antud juhul protsent vaid summa.
 • — Mitme konto ühendamine otsides konkreetset kirjeldust – makse kirjelduse all on kirjas  teine summa, mis maksega seotud on. Kirjeldusse tuleb sisestada sarnaselt eelneva kahe võimalusega nii konto kui ka kirjeldus, mille järgi makse ära tunda: “kaardimaksed:|57000:-1*TT:”. Antud juhul kui makse sisaldab kirjeldus “kaardimaksed” ja kui makse kirjelduse alt leitakse kirjeldus “TT:”, siis kirjeldusele “TT:” järgnev number pannakse kontole numbriga 57000.
 • — Sisaldab (mitu vastet – eralda ‘|’-ga)
 • — Arve ühendamine läbi arve kirjelduse – sisesta kliendi nimi
 • kirjeldus – otsib vastavat teksti pangatehingu kirjelduse alt
 • konto
 • projekt
 • käibemaks – võimaldab ühendada kindlad tehingud koheselt käibemaksuga, ilma selle jaoks eraldi arvet koostamata
 • kontakt – isik, kellega tehing ühendada

Kui olete lisanud pangareeglid, siis programm ei püüa enam automaatselt õppida eelnevatest muudest tehingutest. Ehk teisisõnu pangareeglid on kõrgema tähtsusega reeglid kui iseõppiv algoritm (iseõppiv algoritm ei ühenda automaatselt projektidega jne).

Näide 1 

Pangaväljavõttel on selline tehing summas 1.2 EUR:
Pangateenustasu

Tuleks teha järgmine pangareegel:

reegli tüüp = VÕRDUB
kirjeldus = Pangateenustasu
konto = Pangakulu
projekt jätta tühjaks
käibemaks jätta tühjaks
kontakt tühjaks jätta

Näide 2

Pangaväljavõttel on selline tehing summas 872 EUR:
Kirjeldus: 2014 Novembri palk
Isik: Maali XX

Tegu on palgaväljamaksega Maalile. Tuleks teha 12 pangareeglit iga erineva kuu kohta:

reegli tüüp = LÕPEB
kirjeldus = Novembri palk (lisaks samasugune tehing oktoobri, septembri jne kohta)
konto  = Palgavõlg
projekt = soovitud projekt, kui soovite töötaja kulusid erinevates osakondades määrata, muul juhul tühjaks jätta
käibemaks jätta tühjaks
kontakt = Maali kui määrate projekti, muul juhul tühjaks jätta.

Ehk siin on näha, et kui teil on ettevõttes üks osakond, siis tuleb lisada 12 pangareeglit (iga kuu kohta üks). Kui teil on 10 töötajat ja kaks osakonda, siis tuleks lisada iga töötaja kohta reegel iga kuu kohta – 120 erinevat reeglit. Kui määrate kontakti, siis ta otsib pangaväljavõttelt selle nimega kontakti ja kui leiab, siis määrab vastava projekti.

Näide 3 

Pangaväljavõttel on selline tehing summas 12 EUR:
03/01/2015 11:19 kaart…123456 Schiphol Restaurant/AMSTERDAM/NLD #344355

Siin on näha, et Schipholi lennujaamas tehti mingi kulu. Ettevõtjana ma tean, et see on firma kaart, mis kuulub töötajale Maali (kaardi tunneb ära selle numbrite kaudu: 123456). Maali käis Amsterdamis ja tegi erinevaid kulusid, mis on meil juba eelnevalt määratud aruandva isiku dokumendi all. Seega meil oleks huvi ühendada antud tehing aruandva isiku arvega. Seega tuleks teha järgmine pangareegel:

reegli tüüp = KONTAKT
kirjeldus = 123456
konto  jätta tühjaks
projekt jätta tühjaks
käibemaks jätta tühjaks
kontakt = Maali

Näide 4

Pangaväljavõttel on selline tehing summas 218.34:
EL MC KK? 14.07.14? TERM:010? NR:XXXXXX? SUMMA:220.50? TT:2.16

Kui arvutada, siis on näha, et 218.34 = 220.5-2.16 – üks osa on kaardimaksete laekumine ja teine osa on pangakulu. Kui pangakulu konto on 57000, siis peaksime looma järgmise pangareegli:

reegli tüüp = Mitme konto ühendamine otsides konkreetset kirjeldust
kirjeldus = ? SUMMA:|57000:-1*TT:
konto  lahtrisse kaardimaksed
kontakt jätta tühjaks