Ettevõtetes on vastavalt spetsiifilisusele erinevad rollid. Erinevate rollidega kaasnevad erinevad õigused. Viimane omakorda tähendab vajadust piirata kasutajate õigusi vastavalt tema rollile. ERPLY Books’s on kasutajarollid määratud kasutajatüüpidega ning nendest käesolevas postituses räägimegi.

Nüüdsest on rollijaotus viie-tasandiline:

  1. Administraator – kõik õigused
  2. Raamatupidaja – kõik õigused, välja arvatud kasutajate lisamine ja õiguste haldamine
  3. Võlgade jälgija – ilma kustutamise ja põhiaruannete õiguseta raamatupidaja
  4. Sisestaja – saab sisestada arveid, teha kandeid ning importida pangafaili, kuid ei näe aruandeid (näeb üksnes enda tehtud toiminguid)
  5. Vaataja – Ligipääs aruannetele, kuid muudatusi teha ei saa.

Lisaks on võimalik kasutaja siduda projektiga – projektiga seotud kasutaja saab vastavalt jälgida või muuta ainult tema projektiga seotud andmeid. Näiteks kui ettevõttel on kaks osakonda ja tahaks osakonna juhtidele võimaldada nende osakondade aruandlust jälgida.

Projekt ja õigus tuleb kasutajale määrata kasutajat volitades: Sätted > Kasutajad. Juhul, kui soovite kasutaja õigusi või projekte muuta, tuleb volitus eemaldada ja see uuesti koos õigete privileegidega lisada.

Volitamiseks tuleb lisada kasutaja email. NB: kasutajale ei saadeta automaatselt emaili. Kui vastava emailiga kasutajakonto puudub, peab ta konto registreerima (registreerumisel firma nimeks märkida täpselt sama firma nimi, mis teil on – vastasel juhul tehakse uus organisatsioon).