Ebatõenäoliselt laekuvad arved on hinnang arvetele, mis tõenäoliselt ei laeku. Ebatõenäoliseks märkimine ei tähenda, et arve oleks makstud, see on üksnes hinnangu andmine. Kui ettevõte läheb pankrotti, siis lihtsalt lisage arvele maksmine, valige kontoks lootusetud võlad või muu kulukonto ja ära unustage valida käibemaksu – siis saab maksuametilt küsida tagasi raha, mis tolle müügiarve pealt makstud on. Küll aga kui on vaja ebatõenäoliseks määrata, siis on vaja sooritada sellekohased hinnangulised kanded. Võimalus on seadistada ka arvete atribuudid ja lisada arvele atribuut ebatõenäoliselt laekumata hinnangu kohta, kuid antud funktsionaalsus kirjeldab kannete loomist ja selle kaudu hinnangu andmist. 

Kasutatud kontod: 

 • Ebatõenäoliselt laekumata arvete kontraaktiva (süsteemikonto)
 • Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulukonto (süsteemikonto)

Protsess on järgmine: 

 • Nulli kogu eelmine ebatõenäoliselt laekumata arvete hinnang
  • Funktsionaalsus annab ebatõenäoliselt laekumata arvete kontraaktivakonto saldo lahtiharutatuna kõikide projektide (dimensioonide lõikes)
  • Dimensioonide lõikes on vajalik, et näiteks on hinnang antud osakondade lõikes ja nüüd vaja see ka osakondade lõikes nullida
  • Vajutades “ebatõenäoliselt laekuv”, valmistab süsteem ette järgmise kande: 
   • Deebet kontraaktivakonto projektide lõikes
   • Kreedit kulukonto projektide lõikes
 • Lisa uus hinnang
  • Otsi laekumata arvete alt arveid selliselt, et otsib kõik üles arved vastavalt maksmata päevade arvule. Näiteks on hinnangu andmine teil korra kvartalis järgmise reegliga: 90-179 päeva üle tähtaja läheb 50% ebatõenäoliselt laekuvaks ja 180+ päeva üle tähtaja läheb 100% ebatõenäoliselt laekuvaks. Sellises olukorras peate tegema kaks arvutust: 
   • Otsi üle tähtaja päevi 90-179 ja koosta kanne 50% ulatuses
   • Otsi üle tähtaja päevi 180-99999 ja koosta kanne 100% ulatuses

Juurutus sisaldab endas koolitust ja vastavate nuppude lisamist. 

Lisamooduli hind: 799 EUR + käibemaks.