Arvete importimise juurutamine

 

Müügiarvete importimiseks pole juurutust vaja, seda saab ise teha. Küll aga on arvete importimisega veel mitmeid võimalusi, mille jaoks saab tellida sellekohase juurutuse. Siinkohal toome välja erinevad võimalused, mis kohe silmale nähtaval kohal pole, kui failiga arveid sisse importida. Arvete importimise juurutamisel saab:

    • tõmmata sisse faili nii CSV kui XLS formaadis. XLS formaat eeldab, et see on XML põhine ehk et sealt on võimalik andmed välja parsida;
    • sisestada kliendiandmed otse faili;
    • sisestada projektid projektigruppide lõikes;
    • seotud dokumendi numbri (näiteks tellimuse nr) sisestada.

Juurutuse hind: 75 EUR tunnis + käibemaks.