Arvete importimise juurutamine

Arvete importimise juurutamine

Müügiarveid saab importida ise. See ei vaja juurutust. Küll aga on võimalusi küllaltki palju, mistõttu kui tundub, et vaikimisi formaat ei tundu sobilik, siis võib tellida sellekohase juurutuse. Siinkohal toome välja erinevad võimalused, mis kohe silmale nähtaval kohal pole, kui failiga arveid sisse importida: 

  • Saab tõmmata sisse faili nii CSV kui XLS formaadis. XLS formaat eeldab, et see on XML põhine ehk et sealt on võimalik andmed välja parsida
  • Saab sisestada kliendiandmed otse faili
  • Saab sisestada projektid projektigruppide lõikes
  • Saab sisestada seotud dokumendi numbri (näiteks tellimuse nr)

Juurutuse hind: 75 EUR tunnis + käibemaks.