ERPLY Books’i aruandlus teeb korrektsete aruannete esitamise imelihtsaks ja sobib kõigile osapooltele: 

  • raamatupidajale raamatupidamisaruandedpearaamat, bilanss, käibeandmik jne;
  • riigile maksuaruandedkäibedeklaratsioon, VD aruanne, TSD jne;
  • juhile juhtimisaruanded – personaliseeritud aruanded, tulemuslikkuse suhtarvude graafikud jne.

ERPLY Books raamatupidamistarkvaras on võimalik koostada raamatupidamise aastaaruandeks vajalikke põhiaruandeid – kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne, bilanss. Samuti on ERPLY Books’i aruannete valikus erinevad raamatupidamisaruanded – kannete register, päevaraamat, pearaamat, käibeandmik

ERPLY Books katab ka kõik vajalikud maksuaruanded. Intrastat aruanded, INF 3, käibedeklaratsioon, TSD, VD aruanne ja palju muud – kõik aruanded koostab raamatupidamistarkvara maksuametile loetaval kujul.

Lisaks olemasolevatele põhjadele on võimalik imelihtsalt ka ise aruanne genereerida. Aruandegeneraator kujundab olemasolevate andmete ja valitud väljundite põhjal ise aruande. Tänu sellele on aruandegeneraatori funktsioonid suurepäraseks lahenduseks ettevõtte juhtidele. Lisaks saab koostada graafikuid, mille alusel on võimalik ettevõtte tulemuslikkust hinnata. Nii on näiteks võimalik kuvada osakondade kulud päevade lõikes või ROE, ROA, ROR suhtarvud. 

Aruandegeneraatoris on olemas ka kontrolljälg, mis võimaldab vaadata andmete töötluskäiku. ERPLY Books’i salvestub kogu infovoog, mis muudab selle võimalikuks. Nii saab igal ajal vaadata muudetud ja kustutatud andmeid. Lisaks on tarkvaras drill-down funktsioon, mis võimaldab otse aruande kaudu liikuda põhjalikuma informatsioonini – näiteks kontonumbrite ja arvete juurde.

ERPLY Books’i paindlik aruandlus sobib nii väikesele kui suurele ettevõttele. Tutvu ERPLY Books’i aruandegeneraatoriga täpsemalt siin!

Käibemaksuaruanne