Andmeladu

 

ERPLY Books andmeladu saab kasutada API kadu. See võimaldab sünkroniseerida andmed oma andmelattu kahel erineval viisil: 

  1. Aruandegeneraator
  2. Küsida pearaamatu API kaudu

Antud juhendis kirjeldame, kuidas andmeladu pearaamatu API-ga kasutada. Aruandegeneraatori API-st ligipääsemiseks vaata juhendit siit

 

Pearaamatu API üldinfo

Andmelao päring on järgmine:

Näidis URL: https://api.erplybooks.com/api/account_entries/v2

Request Method: GET

 

Parameetrid:

accountIdStringKonto id-d. Mitme lisamiseks eralda id-d vertikaalse kriipsuga |
customerIdStringKliendi/Hankija id-d. Mitme lisamiseks eralda id-d vertikaalse kriipsuga |
dateFromStringyyyy-MM-dd
dateToStringyyyy-MM-dd
projectIdStringDimensiooni id-d. Mitme lisamiseks eralda id-d vertikaalse kriipsuga |
taxRateIdlongKäibemaksu id
typeCodeStringKande tüüp
idMoreThanlongAnna kõik uued kanded alates sellest väärtusest
deletedIdMoreThanlongAnna kõik kustutatud kanded alates sellest väärtusest
changedSincelongMillisekundid alates millest näita muudatusi
getProjectGroupMapbooleanKui see on true, siis näitab projektigruppe eraldi key-value paaridena

 

Struktuur: 

longidkanderea id
longaccountIdkanderea konto id
longtransactionEntryIdnäitab millises kandes see kande rida on
StringaccountNumberkonto number
Stringdescriptionkanderea kirjeldus
DateopDatekanderea kuupäevyyyy-MM-dd
DecimalinitialBalancealgsaldo
DecimaldebitSumdeebit summa
DecimalcreditSumkreedit summa
DecimalclosingBalancelõppsaldo
StringtypeCodekande tüüpKui tahad täpsemalt näha, kus nad on defineeritud, siis saab seda eraldi vaadata API dictionary all siin 
Stringcodekande kood
List <Long>projectsprojektKuvab kõikide dimensioonide id-sid. Vaata projects päringut, kui soovid leida vasted: https://api.erplybooks.com/api/projects
longprojectIdprojekti idEsimene dimensioon. Kui on mitu, siis seda välja tuleks eirata
StringtransactionDescriptionkande kirjeldus
StringprojectNameprojekti nimi
StringcontactNamekontakti nimi
StringdocumentNumberdokumendi number
longdocumentIddokumendi id
longcontactIdkontakti id
longpaymentIdmaksmise id
longtaxRateIdkm liigi id
List<Key-Value>projectGroupsprojektigruppList<Map.Entry<String, String>> – key-value paarid projektigruppidest, kus key=projektigrupp ja value=projekti nimi

NB! Seda näidatakse ainult siis, kui on kaasas päringu parameeter: getProjectGroupMap=true

longdeletedAccountEntryIdkustutatud kande idKustutatud pearaamatu kandeid saab kätte, kui teha eraldi päring eraldi andmebaasi

 

Pearaamatu API-t saab kasutada kolme erinevat moodi: 

  • dateFrom-dateTo: Küsi andmed kuupäevavahemikuga (kõige vähem soovitavam, sest sisaldab juba korra saadetud andmeid)
  • changedSince: Küsi andmeid alates viimasest muutmise hetkest (ei sobi ülisuurtele andmemassidele andmebaasi optimeerimise mõttes)
  • idMoreThan: Küsi lisatud ja kustutatud andmed alates viimati sünkroniseeritud vahemikust

NB! Andmete sünkroonis hoidmisel tuleb arvestada, et Books’is on võimalik andmeid kustutada, kui see spetsiaalselt kasutajapõhiselt ära ei keelata. Lisaks kande muutmine koos optimeerimispluginatega töötab selliselt, et kande rea muutmisel kustutatakse vana kanne ja lisatakse uus. 

 

idMoreThan ehk anna kõik konkreetsed muudatused

Kuna andmete sünkroonis hoidmiseks on vaja sünkroniseerida uued ja kustutatud, siis tuleb teha kaks päringut: 

  1. Lisa parameeter idMoreThan ja väärtuseks maksimaalne kande id, mis siiani andmelattu sünkroniseeritud ja süsteem tagastab kõik uued tehingud, mis on tehtud peale toda tehingut. Vt struktuurist id
  2. Lisa parameeter deletedIdMoreThan ja väärtuseks maksimaalne kustutatud kande id, mis siiani andmelattu sünkroniseeritud ja süsteem tagastab kõik uued kustutatud tehingud. Vt struktuurist deletedAccountEntryId

NB! Töötab ainult koos optimeerimispluginatega. 

 

dateFrom-dateTo ehk kuupäevavahemikuga päring

Kõige vähem soovitam lahendus, kus küsitakse andmed pidevalt vahemikus X kuni täna. Üldiselt X hoitakse lukustamiskuupäevana. 

 

changedSince ehk muutmishetkepõhine päring

Määra changedSince=viimanemillisekundkuhumaanisünkroniseeritud. Süsteem tagastab tollest hetkest toimunud muudatused. Seejuures kustutatud kanded on -1ga läbi korrutatud. 

NB! Töötab ainult koos optimeerimispluginatega ning süsteem toimib vaid siis kui eraldi kasutajatoega see aktiveerida. Lisainfo support@erplybooks.com