Pirkšanas rēķinu maksājumu failu statusu pārvaldīšana ERPLY Books

ERPLY Books iespējo maksājumu failu apkopošanu, lai apmaksātu piegādātāju rēķinus (kā arī algas, priekšapmaksas u.c.).

Kā apkopot prikšanas rēķinu maksājumu failus ERPLY Books?

Vispirms izvēlieties moduli “kreditoru parādi” no instrumentu paneļa. Šeit Jūs varat izvēlēties rēķinus, kurus vēlaties apmaksāt. Atzīmējiet rēķinus un nospiediet “Eksportēt maksājumus uz failu”. Ja esat ievadījis savu bankas informāciju, Jūs nesaņemsiet kļūdas ziņojumu. Ja tā nav ievadīta, programmatūra izveidos kļūdas ziņojumu: “Trūkst bankas informācijas.” Lūdzu pievienojiet savu bankas nosaukumu un konta numuru no organizācijas uzstādījumiem. Tad ERPLY Books Jūs nosūtīs uz “Bankas kontu” moduli, kur Jūs varat ievadīt savu bankas informāciju. Ja Jūs to esat izdarījis, vēlreiz nospiediet uz “Eksportēt maksājumus uz failu”. Jūs redzēsiet informāciju par rēķiniem ar piegādātāju bankas informāciju. Ja neesat ievadījis viņu bankas informāciju, Jūs to varat izdarīt šeit.

Nospiediet “Eksportēt maksājumus uz failu”. Programmatūra lejupielādēs maksājumu failu. Jūs varat to augšupielādēt savā bankā. Parasti bankām ir modulis ar nosaukumu “maksājumu importēšana”, no kura Jūs varat augšupielādēt failu. Ja jums rodas problēmas, augšupielādējot failu bankā, lūdzu, sazinieties ar savas bankas atbalstu.

Pēc nospiešanas uz “Eksportēt maksājumus uz failu” tiek izveidota papildus poga – “Atzīmēt kā apmaksātu”. Jūs varat izmantot šo pogu, lai atzīmētu pirkšanas rēķinus kā apmaksātus. Tas izmantos kontu, ko varat atrast no Uzstādījumi -> Sākotnējie dati -> Sistēmas konti: “Pending Money”. Pēc noklusējuma programmatūra neko neatzīmēs kā apmaksātu. Ja vēlaties to izmantot, tas jādara pašam. Kopumā mēs ieteiktu atzīmēt rēķinus, kas tiešām tikuši apmaksāti, bankas importēšanas laikā. Ja Jums ir jāmaksā vienam un tam pašam klientam, neizmantojot atsauces numuru, sistēma pievienos vairākus rēķinus kopā un tie tiks apmaksāti vienā grāmatojumā. Bet, veicot grāmatojumu, rēķina numuri tiks pievienoti tā aprakstam atsevišķi.

Jums varētu būt divi jautājumi, kuri, atkarībā no kompānijas, var būt nepieciešami:

  1. Kurus rēķinus jau esmu nosūtījis bankai?
  2. Vai ir iespējams apkopot maksājumu failu, atkarībā no termiņa datuma, nevis šīsdienas datuma?

Tā kā tie ir kompānijas uzstādījumi, tiem jāpievieno noteikumi. To var izdarīt ar globālajiem atribūtiem. Meklējiet “global attributes” no instrumentu paneļa.

Kurus rēķinus jau esmu nosūtījis bankai?

“nosūtīt bankai” noteikums tiek ievērots, kad Jums ir atribūts ar nosaukumu:

ATTRIBUTE_GLOBAL_AUTOMATIC_CONFIRM_PAID

Rezultātam būtu jābūt sekojošam:

Pēc tam būtu ieteicams izmantot apstiprināšanas funkciju. Uzstādījumi -> Organizācijas dati, atzīmējiet “izmantot dokumentu apstiprināšanu”.

Process:

  • Ja jūs apkopojat pirkšanas rēķinu, pēc noklusējuma tam ir neapstiprināts statuss
  • Jūs varat izmainīt statusu tieši uz pirkšanas rēķina (atzīmējot “apstiprināts” statusa formā)
  • Ir iespējama masveida statusa rediģēšana (atskaites -> pirkšanas rēķini), kur Jūs varat izvēlēties pirkšanas rēķinus un nospiest “Citi” – “Apstiprināt”
  • Neapmaksātie ienākošie rēķini parāda tikai apstiprinātos rēķinus
  • Ja Jūs pievienojat pirkšanas rēķina maksājuma failu, pēc faila apkopošanas, programmatūra automātiski nomainīs dokumenta statusu uz “Apstiprināts un maksājuma fails apkopots”
  • Tā kā neapmaksātie ienākošie rēķini parāda tikai apstiprinātus dokumentus, sitēma tos vairs tur neparādīs
  • Ja Jūs vēl joprojām vēlaties par kādu rēķinu samaksāt vēlreiz, vai kaut kas ir noticis ar maksājuma failu, Jūs varat atvērt rēķinu un pievienot tam jaunu statusu manuāli.

Maksājuma faila apkopošana, atkarībā no rēķina termiņa

Pievienojiet sekojošo noteikumu:

ATTIBUTE_GLOBAL_DEADLINE_PAYMENT_EXPORT

Rezultātam būtu jābūt sekojošam:

Pēc tam, izvēloties rēķinus no neapmaksātajiem izejošajiem rēķiniem, ERPLY Books uzstādīs to maksājuma datumu kā rēķina termiņa datumu vai šīsdienas datumu (ja maksājuma datums ir pagājis).

NBL Ja maksājumi vienam piegādātājam ir dažādos datumus, sistēma maksājumus veiks atsevišķi un nepievienos kopā.