ERPLY Books leidžia rinkti mokėjimo failus, kurie naudojami tiekėjo sąskaitoms apmokėti (ir algoms, išankstiniams mokėjimams ir kt.)

Kaip surinkti pirkimo važtaraščių mokėjimo failą ERPLY Books?

Pirmiausia pasirinkite „Mokėtinos sumos“. Nuo čia galite pasirinkti sąskaitas, kurias norite apmokėti. Pasirinkite sąskaitą ir paspauskite „eksportuoti mokėjimus į failą“. Jei įvedėte banko informaciją, jums neparodys klaidos. Jei duomenys neįvesti, programa jums išmes klaidos įrašą: „nėra banko duomenų“. Pridėkite savo banko pavadinimą ir sąskaitos numerį po organizacijos nustatymais. Tada būsite nukreiptas į „banko sąskaitas“, kur galėsite įrašyti banko informaciją. Jei tai padarėte, paspauskite „eksportuoti mokėjimus į failą“ dar kartą. Pamatysite informaciją apie sąskaitas ir tiekėjų banko informaciją. Jei neįvedėte jų banko informacijos, galite tai padaryti čia.

Paspauskite „eksportuoti mokėjimus į failą“. Tada programa parsiųs mokėjimo failą. Galite jį įkelti į savo banką. Įprastai bankai turi skiltį pavadinimu „mokįjimų importas“, kurioje galite įkelti failą. Jei turite problemų su failų kėlimu į banką, kreipkitės į savo banką pagalbos.

Po to kai paspausite „eksportuoti mokėjimus į failą“, bus sukurtas papildomas mygtukas – „pažymėti kaip apmokėtą“. Galite naudoti šį mygtuką pirkimo važtaraščiams žymėti kaip apmokėtus. Tai panaudos sąskaitą, kurią galite rasti Nustatymai > Pradiniai duomenys > Sistemos ataskaitos: „laukiama pinigų“.  Pagal numatymą, programa nepažymės nieko kaip apmokėto. Taigi, jei norite tai naudoti, turite tai daryti savarankiškai. Įprastai mes rekomenduotume pažymėti sąskaitas, kurios iš tiesų buvo apmokėtos banko importo metu. Jei mokate tam pačiam klientui nenaudodami nurodančio numerio, sistema sudės daug sąskaitų kartu ir jos bus apmokėtos vienu pavedimu, bet darant pavedimą, sąskaitų numeriai bus pridėti atskirai prie aprašymo vėliau.

Galite turėti du klausimus, kurie priklausomai nuo kompanijos gali būti reikalingi arba ne.

  1. Kurias sąskaitas jau išsiunčiau bankui?
  2. Ar įmanoma surinkti mokėjimų failus pagal ne šios dienos terminus?

Dėl to, kad tai yra kompanija grindžiami nustatymai, taisyklės turi būti pridėtos prie jų. Tai gali būti padaroma naudojant visuotinus požymius. Valdyme ieškokite „visuotiniai požymiai“.

Kurias sąskaitas jau išsiunčiau bankui?

Siuntimo bankui sąlygų yra laikomasi kai jūs turite požymį, pavadinimu: ATTRIBUTE_GLOBAL_AUTOMATIC_CONFIRM_PAID

Rezultatai turėtų būti tokie:

Po to būtu pravartu naudoti užtvirtinimo funkciją. Nustatymai > Organizacijos duomenys ir paspausti „naudoti dokumento patvirtinimą“.

Eiga:

  • Jei surenkate mokėjimo sąskaitas, jų būsena yra nepatvirtinta
  • Turite pakeisti būseną ant sąskaitos tiesiogiai (pažymint būseną „patvirtinta“)
  • Masinis būsenų koregavimas yra galimas su įrašais > pirkimo sąskaitos-faktūros, kur galite pasirinkti pirkimo sąskaitas, kurių norite, ir pažymėti „kita“ > „patvirtinta“.
  • Mokėtinos sumos rodo tik patvirtintas sąskaitas
  • Jei pridėsite kelis pirkimo sąskaitų apmokėjimo failus, tada po failo surinkimo sistema automatiškai pakeis dokumento būseną į: „patvirtinta ir mokėjimo failas surinktas“.
  • Dėl to, kad mokėtinos sumos rodo tik patvirtintus dokumentus, sistema nerodys tų, kurios nepatvirtintos
  • Jei vistiek norite sumokėti už kai kurias sąskaitas dar kartą ar kažkas nutiko mokėjimo failui, tada galite atverti sąskaitą ir pridėti naują būseną rankiniu būdu.

Mokėjimo failų rinkimas pagal sąskaitų terminus

Pridėkite sekančią salyga:

ATTRIBUTE_GLOBAL_DEADLINE_PAYMENT_EXPORT

Rezultatai turėtų būti tokie:

Po to, besirenkant sąskaitas iš mokėtinų sumų, ERPLY Books nustatys jų mokėjimo datą kaip sąskaitos terminą arba šiandienos datą (jei mokėjimo data buvo praeityje).

Verta prisiminti: jei mokėjimai einantys vienam tiekėjui yra su skirtingomis datomis, sistema atliks mokėjimus atskirai ir jų nesudės kartu.