Šī lietošanas pamācība paskaidro kā veikt operācijas ar pamatlīdzekļiem ERPLY Books – kā iegādāties un amortizēt pamatlīdzekļus un kā reģistrēt nelielus aktīvus.

Pamatlīdzekļu iegāde vai reģistrēšana

Pamatlīdzekļu iegādāšanās ir ierasts darījums un pamatlīdzekļu iegādei un reģistrēšanai ir viens un tas pats modulis. Jūs varat atrast šo moduli uzklikšķinot uz Iepirkumi un izdevumi à Iepirkuma rēķins (Pievienot jaunu) à Iegādātie fiksētie aktīvi. Līdzīgi kā importējot citus datus, arī šeit Jūs varat importēt datus no Excel tabulas.

Aizpildiet sekojošo formu jaunajā iepirkuma rēķinā, kurš atveras iegādājoties pamatlīdzekļus:

 • Pārdevējs – uzņēmums, no kura pamatlīdzekļi tika iegādāti;
 • Rēķina nr. – kā norādīts rēķinā;
 • Artikuls – pamatlīdzekļu artikula nosaukums;
 • Cena – pamatlīdzekļu iegādes cena.

Sistēma automātiski piemēros nodokļu likmi, turklāt izdevumu konts tiks atzīmēts kā inventāra konts. Dažādi pamatlīdzekļi tiks pievienoti atsevišķās rindās, un Jūs varat izveidot jaunas rindas nospiežot bultiņu uz leju klaviatūrā vai arī uzklikšķinot “Pievienot rindu.” Kad viss ir pabeigts, saglabājiet un veiciet maksājumu (‘’Pievienot maksājumu’’).

Ja vēlaties reģistrēt pamatlīdzekļus, jums jāveic visas iepriekšminētās darbības ar dažām izmaiņām:

 • Visiem pamatlīdzekļiem jābūt pievienotiem tam pašam rēķinam (atšķirīgās rindās);
 • Piegādātājs – uzņēmums, kurš reģistrē pamatlīdzekļus;
 • Rēķina nr. – Jūs varat izveidot nepieciešamo rēķina numuru;
 • Apraksts – pamatlīdzekļu nosaukums;
 • Atzīmējiet 0% nodokļu deklarācijas veidlapā. Jūs jau samaksājāt nodokļus pamatlīdzekļu iegādes laikā, tāpēc Jums tas nav jādara reģistrējot fiksētos aktīvus.

Ir ieteicams norādīt rēķinā tādu pašu datumu, kāds ir rēķina maksājuma datums.

Kur iespējams apskatīt uzņēmuma pamatlīdzekļus?

Uzņēmuma pamatlīdzekļus varat apskatīties uzklikšķinot uz “Grāmatvedība” à “Pamatlīdzekļi” un izvēloties piemēroto laika posmu un uzklikšķinot uz “Meklēt.”

Pamatlīdzekļu bilance

Lai apskatītu izveidoto pamatkapitālu, uzklikšķiniet uz ‘’Iepirkumi un izdevumi’’ à “Iepirkumu un pārdošanas artikli” moduļa. Automātiski izveidota pamatkapitāla konts, kurš tika norādīts, iegādājoties pamatkapitālu, tiks nomainīts uz inventāra kontu un nolietojuma sistēmas konts tiks uzskatīts par izdevumu kontu.

Atzīmējot vēlamo pamatlīdzekli un uzklikšķinot uz pogas ‘’Artikulu lapa,’’ Jūs ieraudzīsiet vispārīgo informāciju par izvēlēto pamatlīdzekli. Viena no nozīmīgākajām sadaļām artikulu lapā ir “Aktīvu dzīves ilgums mēnešos”; parasti, produkta optimālais dzīves ilgums ir 5 gadi jeb 60 mēneši, tātad viens gads ir vienāds ar 20%, kas norāda produkta nolietojumu viena gada laikā. Ja vēlaties noteikt produkta nolietojumu reizi gadā, jums jāpievieno gadu skaits (divi, trīs, četri…) sadaļā “Aktīvu dzīves ilgums mēnešos”.

Kā mainīt pamatlīdzekļu kontus?

Ja vēlaties izmainīt pamatlīdzekļu kontus, uzklikšķiniet uz Uzstādījumi à Sākotnējie dati à Sistēmas konti, kuros jau ir izveidots Nolietojuma konts. Debeta konts ir izdevumu konts, kas automātiski veidojas no artiklu lapas. Kredīta konts ir pretstatā ar pamatlīdzekļu nolietojuma kontu, kuram ir atbilstošs sistēmas konts.

Nolietojuma aprēķināšana

Iegādājoties/ reģistrējot pamatkapitālu ir jāaprēķina tā nolietojums. Jūs atradīsiet ‘Aprēķināt nolietojumu’ moduli uzklikšķinot uz ‘Grāmatvedība.’ Nolietojuma aprēķināšanas modulim ir trīs sadaļas. Augšējā sadaļa (No – Līdz – Projekts – Izdevumu konts) satur meklēšanas lodziņu, kurā varat sameklēt dažādas pamatlīdzekļus. Vidējā sadaļā (Grāmatojuma datums – Projekts) varat mainīt grāmatojuma datus. Pēdējā sadaļā atrodams saraksts ar pamatlīdzekļiem un dažādiem to datiem.

Ja iegādes brīdī esat atzīmējuši pareizo pamatlīdzekļa derīguma termiņu artiklu lapā, sistēma automātiski aprēķinās tā nolietojumu katrā mēnesī vai gadā. Viss kas Jums ir jāizdara ir jāuzklikšķina uz pogas ‘Saglabāt’ nolietojuma modulī katra mēneša beigas.

Jūs arī varat mainīt pamatlīdzekļu derīguma termiņu manuāli nolietojuma modulī, bet ir ieteicams to norādīt artiklu lapā, kā aprakstīts iepriekš. Mainot pamatlīdzekļa derīguma termiņu, ņemiet vērā arī to, ka pamatlīdzekļa dzīves ilgums nekad nevar būt 0 mēneši.

Reģistrējot pamatlīdzekļus, lietotājam manuāli jānomaina nolietojums (pēdējā rindiņa) katram pamatlīdzeklim. Kopējā nolietojuma summa jāpievieno katram pamatlīdzeklim, kas automātiski izlabos pamatlīdzekļa derīguma termiņu. NB! Tas pats datums, kas norādīts pamatlīdzekļu reģistrēšanas rēķinā ir jāatzīmē arī kā transakcijas datums.

Kur es varu apskatīt nolietojuma transakcijas?

Jūs tās varat atrast uzklikšķinot uz Grāmatvedība à Grāmatojumi un izvēloties nolietojuma transakcijas no kolonnas ‘Tips,’ kur Jūs varat apskatīt to nolietojumu. Otra nolietojuma grāmatojumu apskatīšanas iespēja ir uzklikšķinot uz Atskaites àArtikulu atskaite, kur Jūs varat atlasīt visas nolietojuma rindas.

Kā izvairīties no dubultas nolietojuma reģistrācijas pamatkapitālam?

Ja pamatkapitāls vai nelielie aktīvi, kuriem jāaprēķina nolietojums, tika iegādāti/ reģistrēti pēc nolietojuma aprēķināšanas, tad rindiņas ar aktīviem, kuru nolietojums jau ir aprēķināts, ir jāizdzēš modulī Grāmatvedība à Aprēķināt nolietojumu. Jūs varat atlasīt visas rindiņas, kuras tikušas izmainītas vai arī tās, kurām nevēlaties aprēķināt nolietojumu.

Kā pazemināt pamatkapitāla vērtību par 100%?

Ja vēlaties pazemināt pamatkapitāla bilanci par 100%, pieskaitiet nolietojuma formai to pašu summu, kas norādīta bilances formā.

Nelielu aktīvu reģistrēšana

Pirmkārt, Jūs varat aprēķināt citus nelielus aktīvus līdzīgi kā pamatkapitāla modelī (Iepirkumi un izdevumi à Iepirkuma rēķins (Pievienot jaunu) à Iegādātie fiksētie aktīvi). Šis modulis ir nepieciešams lai izveidotu jaunu pamatkapitāla lapu, no kuras var veikt jaunas transakcijas. Ievadiet informāciju atvērtajā iepirkuma rēķinā tādā pašā veidā kā iegādājoties pamatkapitālu. Vienīgā atšķirība šajā procesā ir tā, ka ja Jūs vēlaties lai šis iepirkums tūlīt uzrādās kā izdevums, tad Jums ir jāizvēlas forma “Nelielu aktīvu izdevumi” no Izdevumu kontiem.

Lai pārbaudītu kur pievienotie izdevumi ir novietoti, dodieties uz Nolietojuma aprēķināšanas moduli (uzklikšķinot uz Grāmatvedība). Šeit Jūs varat apskatīt aktīvu, kas nupat tika pievienots, pamatlīdzekļu sarakstā un tam ir tas pats debeta un kredīta konts kā pārējiem pamatlīdzekļiem. Ja nevēlaties izmantot šos kontus, Jūs varat nomainīt tos no Izdevumu à Iepirkumu – pārdošanas artikuliem, kur Jūs varat uzstādīt citus izdevumu kontus, piemēram, “Nelielu aktīvu izdevumi”.

Kā palielināt pamatkapitāla vērtību?

Veidi kā palielināt pamatkapitāla vērtību:

 • Pamatkapitāls tika iegādāts ar vairākiem maksājumiem:
  • Ir divas opcijas, kuras atkarīgas no tā, kā vēlaties, lai pamatkapitāls tiktu parādīts:
   • Ja vēlaties redzēt iegādes cenu palielinātajam pamatkapitālam, Jums jāatver pirmais rēķins, jāpalielina pamatkapitāla cena un rēķinam jāpievieno negatīva pakalpojuma rinda (kas izmaina rēķina summu uz tā sākotnējo summu). Otrajā iepirkuma rēķinā varat pievienot to pašu kontu, kuru izmantojāt, lai pievienotu negatīvo rindiņu.
   • Ja iepriekšminētais nav nozīmīgs, tad Jūs varat manuāli nomainīt nolietojuma summu uz negatīvu – pazeminiet vērtību tikai pamatkapitāla artiklam manuāli ievadot nolietojuma summu, kas redzama tabulas beigās.
  • Pamatkapitāls tika izveidots pašrocīgi
   • Ja Jūs izveidojāt pamatkapitālu pašrocīgi, tad ir ieteicams tam norādīt kādu projektu. Piemēram, mājas celtniecība ietver vairākus iepirkuma rēķinus, algas un citus izdevumus. Pievienojot atbilstošo projektu katram darījumam, vēlāk ir vienkāršāk uzzināt iepirkuma cenu un pamatkapitālu. Pēc tam visi izdevumi var tikt uzskatīti par reģistrētiem kā pamatkapitāls. To reģistrācija ir tāda pati kā tas tika aprakstīts šajā pamācībā, lai gan atbilstošie izdevumu konti ir uzstādīti kā maksājuma konti.