Pirmiausia, šis vadovas parengtas paaiškinti operacijas su ilgalaikiu turtu ERPLY BOOKS. Jis aprašys, kaip įsigyti ir amortizuoti ilgalaikį turtą ir kaip registruoti nedidelį turtą.

Ilgalaikio turto pirkimas arba registravimas

Ilgalaikio turto pirkimas yra įprastas pirkimo sandoris. Modulis yra vienodas ilgalaikio turto pirkimui ar registravimui. Galite ten patekti per: Išlaidos (Pridėti naują) → Pirkti ilgalaikį turtą. Panašiai kaip ir įkeliant kitus duomenis, čia jūs galite importuoti duomenis iš Excel lentelės. Naujoje pirkimo sąskaitoje- faktūroje, kuri atsiranda jums perkant ilgalaikį turtą, užpildykite toliau nurodytas formas:

 • Pardavėjas- įmonė, kurioje ilgalaikis turtas buvo įsigytas;
 • Sąskaitos- faktūros nr.- kaip parašyta sąskaitoje- faktūroje;
 • Prekė – ilgalaikio turto pavadinimas;
 • Kaina- ilgalaikio turto pirkimo kaina.

Sistema automatiškai pridės mokesčio tarifą. Be to, išlaidų sąskaita bus pažymėta kaip atsargų sąskaita. Į skirtingas eilutes reikėtų pridėti skirtingą ilgalaikį turtą. Naujos eilutės gali būti sukurtos mygtuku žemyn arba mygtuku „Pridėti eilutę“. Jeigu jau viską nustatėte, išsaugokite ir atlikite mokėjimą („Pridėti mokėjimą“).

Jei norite registruoti ilgalaikį turtą, jūs turite atlikti visas anksčiau nurodytas operacijas su tam tikrais skirtumais:

 • Visas ilgalaikis turtas turi būti pridedamas prie tos pačios sąskaitos- faktūros (atskiros eilutės);
 • Tiekėjas- įmonė, kuri registruoja ilgalaikį turtą;
 • Sąskaitos- faktūros nr. – Jūs galite sukurti jį patys;
 • Aprašymas – ilgalaikio turto pavadinimas;
 • Mokesčio formoje pažymėkite 0 %. Ilgalaikio turto pirkimo metu, Jūs jau sumokėjote mokestį ir Jums nereikia to daryti dar kartą registracijos metu.

Kaip sąskaitos- faktūros mokėjimo datą rekomenduojama pažymėti tą pačią datą, kuri yra sąskaitoje- faktūroje.

Kur galima pamatyti įmonės ilgalaikį turtą?

Įmonės ilgalaikį turtą galima pamatyti per „Apskaita“ → „Ilgalaikis turtas“, pasirinkus tinkamą dienų seką ir paspaudus „Ieškoti“.

Ilgalaikio turto žiniaraštis

Norėdami pamatyti sukurtą ilgalaikį turtą, galite eiti į „Pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos“ modulį. Jį galite rasti „Pirkimai ir išlaidos“ → „Pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos“. Automatiškai sukurtame ilgalaikiame turte,sąskaita, kuri buvo nurodyta pirkimo metu, bus pakeista atsargų sąskaita, o nuvertėjimo sistemos sąskaita bus laikoma išlaidų sąskaita.

Pažymėdami pageidaujamą ilgalaikį turtą ir paspausdami mygtuką „prekės/paslaugos žiniaraštis“, galite peržiūrėti bendrą informaciją apie pasirinktą ilgalaikį turtą. Svarbi forma prekės/paslaugos žianiaraštyje yra ‘Ilgalaikis turtas mėnesiais’. Pagal numatytuosius nustatymus, produkto optimalaus veikimo laikas yra penkeri metai arba 60 mėnesių. Procentais vieneri metai yra lygūs 20%, o tai rodo, kiek produktas nusidėvi per vienerius metus. Jeigu norite nustatyti produkto nusidėvėjimą kartą per metus, turite pridėti metų skaičių (du, trys, keturi …) į formą „Ilgalaikis turtas mėnesiais’“.

Kaip pakeisti ilgalaikio turto sąskaitas?

Jei norite pakeisti ilgalaikio turto sąskaitas, galite tai padaryti Nustatymai → Pradiniai duomenys → Sistemos sąskaitos, kur nusidėvėjimo sąskaita jau yra. Debeto sąskaita yra išlaidų sąskaita, kuri automatiškai gaunama iš prekės/paslaugos žiniaraščio. Kredito sąskaita yra ilgalaikio turto nuvertėjimo priešinga sąskaita, turinti atitinkamą sistemos sąskaitą.

Nuvertėjimo apskaičiavimas

Jei ilgalaikis turtas yra įsigytas / įregistruotas, nuvertėjimas turi būti apskaičiuotas. „Apskaičiuoti nuvertėjimą“ modulis gali būti randamas „Išlaidos“ meniu. Modulis turi 3 dalis. Viršutinė dalis (Nuo-Iki-Projektas-Išlaidų sąskaita) yra paieškos juosta, kurioje galima ieškoti skirtingų ilgalaikių turtų. Vidurinė dalis (Operacijos data – Projektas) leidžia keisti operacijos duomenis. Galiausiai žemiau jų yra ilgalaikio turto su įvairiais duomenimis sąrašas.

Jeigu, pirkdami ilgalaikį turtą, turite teisingai pažymėtą veikimo laiką prekės/paslaugos žiniaraštyje, sistema automatiškai apskaičiuos kiekvieno mėnesio ar metų nuvertėjimą. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai kiekvieno mėnesio pabaigoje nuvertėjimo modulyje nuspausti mygtuką „išsaugoti“. Jūs taip pat galite pakeisti turto naudojimo trukmę nuvertėjimo modulyje rankiniu būdu, bet būtų protingiau tai nustatyti prekės/paslaugos žiniaraštyje (kaip aprašyta anksčiau). Keičiant veikimo trukmę, turite atsižvelgti į tai, kad niekada nėra tokios situacijos, kai turto galiojimo laikas yra 0 mėnesių.

Registruodamas ilgalaikį turtą, naudotojas kiekvienam ilgalaikiam turtui turi pakeisti nuvertėjimą (paskutinė eilutė) rankiniu būdu. Bendra nuvertėjimo suma turi būti pridedama prie kiekvieno ilgalaikio turto, tai automatiškai ištaisys turto veikimo trukmę. NB! Ta pati data, nurodyta ilgalaikio turto registracijos sąskaitoje- faktūroje, turi būti pažymėti kaip operacijos data!

Kur galite pamatyti nuvertėjimo operacijas?

Jas galima matyti per Apskaita → Buhalterinės operacijos ir pasirinkus nuvertėjimo operacijas stulpelyje ‘Tipas’. Iš ten galite pamatyti, kaip jos yra nuvertėję. Kitas pasirinkimas yra Ataskaitos → Prekės/paslaugos ataskaita, kur galite filtruoti visas nuvertėjusias eilutes.

Kaip išvengti dvigubo ilgalaikio turto nuvertėjimo?

Jei ilgalaikis turtas arba mažas turtas, kuriam nuvertėjimas turi būti apskaičiuotas, buvo įsigytas /įregistruotas po nuvertėjimo apskaičiavimo, tada eilutės jau nuvertėjusio turto turi būti ištrintos modulyje Apskaita → Apskaičiuoti nuvertėjimą. Galite filtruoti visas pakeistas eilutes. Tie, kurie nenorite apskaičiuoti nuvertėjimo tam tikru momentu, ieškokite ilgalaikio turto nuvertėjimo sąskaitos išlaidų sąskaitos formoje.

Kaip sumažinti ilgalaikio turto vertę 100%?

Jei norite sumažinti ilgalaikio turto likutį 100%, pridėkite tą pačią sumą, kuri yra likučio formoje į nuvertėjimo formą.

Mažo turto registracija

Pirma, Jūs galite apskaičiuoti kitą nedidelį turtą, panašiai kaip su ilgalaikiu turtu ilgalaikio turto modulyje (Išlaidos → Pirkimo sąskaita- faktūra (Pridėti naują) → Įsigyti Ilgalaikį turtą). Nurodytas modulis yra būtinas sistemai, tam, kad būtų galima sukurti naują ilgalaikio turto žiniaraštį, iš kurio gali būti atliktos naujos operacijos. Užpildykite atvirą pirkimo sąskaitą- faktūrą taip pat, kaip įsigyjant ilgalaikį turtą. Vienintelis skirtumas yra tas, kad norint, kad šis įsigijimas iš karto būtų rodomas kaip išlaidos, jūs turite pasirinkti formą „Mažo turto sąnaudos“ iš Išlaidų sąskaita.

Galite patikrinti, kur yra pridėtos išlaidos. Tam eikite į Apskaičiuoti nuvertėjimą modulį (iš Išlaidos meniu). Čia galite matyti, kad nedidelis turtas, kuris buvo pridėtas, yra įtrauktas į ilgalaikio turto sąrašą ir turi tą pačią debeto ir kredito sąskaitą, kaip ir kitas ilgalaikis turtas. Jei nenorite naudoti šių sąskaitų, jas galima redaguoti iš Išlaidos → Pirkimo ir pardavimo prekės/ paslaugos, kur galite nustatyti kitas išlaidų sąskaitas, pvz., „Mažo turto išlaidos“.

Kaip padidinti ilgalaikio turto vertę?

Galimi būdai padidinti ilgalaikio turto vertę:

 • Ilgalaikis turtas buvo įsigytas keliais mokėjimais:
  • Yra dvi galimybės, kurios skiriasi pagal tai, kaip norite rodyti ilgalaikį turtą:
   • Pirma, jei norite pamatyti padidintą ilgalaikio turto pirkimo kainą, turite atidaryti pirmąją sąskaitą- faktūrą, padidinti ilgalaikio turto kainą ir pridėti sąskaitoje -faktūroje neigiamą paslaugos eilutę (kuri pakeičia sąskaitos- faktūros sumą į tokią kokia ji buvo iš pradžių). Galite pridėti tą pačią sąskaitą, kurią naudojate neigiamai eilutei pridėti antrinėje pirkimo sąskaitoje- faktūroje.
   • Antra, jei ankstesnė nėra svarbi, galite rankiniu būdu pakeisti nuvertėjimo sumą į neigiamą – nuvertėjimą atlikite tik nurodytai ilgalaikio turto prekei/paslaugai, rankiniu būdu įrašydami lentelės pabaigoje esančią nuvertėjimo sumą.
 • Savarankiškai sukurtas ilgalaikis turtas:
  • Jei ilgalaikis turtas yra sukurtas savarankiškai, rekomenduojama laikytis jo su projektu. Pavyzdžiui, namo statyba reiškia keletą pirkimo sąskaitų- faktūrų, darbo užmokesčius ir kitas išlaidas. Pridedant atitinkamą projektą kiekvienai operacijai reiškia, kad vėliau bus lengviau sužinoti ilgalaikio turto pirkimo kainą. Po to visos išlaidos gali būti laikomos registruotomis kaip ilgalaikis turtas. Registracija yra tokia pati, kaip anksčiau aprašyta šiame vadove, tačiau atitinkamos išlaidų sąskaitos yra nustatytos kaip mokėjimo sąskaitos.