Importējot datus ERPLY Books? Šajā rokasgrāmatā ir parādīts, kā Importēt datus, lai ERPLY grāmatas.