Šajā rokasgrāmatā ir sniegts pārskats par ERPRY Books veiktajiem pirkuma un pārdošanas artikuli.

Artikulus varat atrast sadaļā Ieņēmumi/ Iepirkumi un izdevumi → Pirkšanas un pārdošanas artikli. Atverot šo moduli, lapas augšējā daļā varat meklēt artikulus pēc to nosaukuma, veida (pabeigti izstrādājumi, pamatkapitāls, pakalpojumi) un izvēlēties tos, kurus vēlaties apskatīt (visus, artikulus pāradošanas rēķinos, artikulus pirkšanas rēķinos).

Artikulu tipi:

 • Gatavā produkcija – artikuli, kas saistīti ar krājuma produktiem;
 • Pamatlīzekļi – ar pamatkapitālu saistītie artikuli;
 • Pakalpojums – ar pakalpojumiem saistītie un ar krājuma produktiem nesaistītie artikuli.

Jūs varat pievienot jaunus artikulus noklikšķinot uz ‘’+’’ pogas, kas atvērs artikulu lapu, kurā varēsiet ievadīt visu nepieciešamo informāciju. Kad esat pievienojuši artikulu un vēlaties izmainīt informāciju, tad uzklikšķiniet uz nepieciešamā artikula un uz “Artikulu lapa” pogas, vai arī Jūs varat izmainīt artikula informāciju uzreiz.

Artikulu filtri:

 • Vārds – artikula nosaukums;
 • Artikuls pārdošanas rēķinos – pārdošanas rēķinos iekļautie artikuli;
 • Artikuls iepirkumu rēķinos – iepirkumu rēķinos iekļautie artikuli;
 • Kods – Jūs varat izmantot šo parametru meklēšanā;
 • Vienība – kilogrami, kilometri, gabali, utt.
 • Izdevumu konts – artiklam atbilstošais izdevumu konts;
 • Ieņēmumu konts – artiklam atbilstošais ieņēmumu konts;
 • Inventāra/ Pamatlīdzekļu konts – Jūs varat pievienot to artikulu lapā; šis kons tiks pievienots gatavajai produkcijai un pamatlīdzekļiem;
 • Nolietojuma konts – Jūs varat pievienot šo kontu pamatlīdzekļiem;
 • Tips – gatavā produkcija, pamatlīdzekļi vai pakalpojumi;
 • Bāzes cena – sākotnējā cena (nav obligāta);
 • Uzcenojums – papildus samaksa;
 • Cena – cena, kurā iekļauts arī uzcenojums;
 • Nodoklis – PVN %;
 • Artikla derīguma termiņš mēnešos – pamatlīdzekļa derīguma termiņš mēnešos;
 • Apraksts – papildus informācija;
 • D Qty – debeta apmērs;
 • C Qty – kredīta apmērs;

Saglabājiet, kad esat pieninojuši visu nepieciešamo informāciju.

Ja vēlaties izdzēst kādu artikulu, tad izvēlieties to un tad uzklikšķiniet uz sarkano miskastes ikonu. Tad apstipriniet dzēšanu uzklikšķinot uz “Jā.”

Kad Jūs vēlaties pievienot jaunu iepirkumu vai pārdošanas rēķinu, izmantojot jau esošu artikulu, tad Jūsu artikulu modulī pievienotā informācija parādīsies rēķinā (vienības, ieņēmumu un izdevumu konti, nodokļi).

Ja vēlaties rēķinos izmantot artikulu ieņēmumus, tad uzklikšķiniet uz Uzstādījumi→ Konfigurācija un atzīmējiet “Izmantot posteņu aprakstus rēķinā?” Tad saglabājiet un atsvaidziniet lapu. Šī iezīme nozīmē, ka varat pievienot papildus aprakstu rēķinam, kā piemēram, ja Jums būtu artikuls “biroja preces,” tad apraksts rēķinā būtu “papīrs, pildspalvas, grāmatas, utt.” Ja Jūs neesat atzīmējuši šādu opciju, tad varat izmantot tikai artikula nosaukumu, bet tad apraksta sadaļa rēķinā neuzrādīsies.

Atverot Atskaites → Artikulu atskaites, Jūs varat aplūkot atskaiti par pirkšanas un pārdošanas artikuliem, kurā redzami izmantotie artikuli, to rēķni, to piegādātājs, utt.