ERPLY integrēt ERPLY Books sistēmā ir pavisam viegli. Tomēr jūs uzņēmuma sarežģītības dēļ pirms sinhronizēšanas varētu rasties pāris jautājumu. Ja atbildat “jā” uz vismaz vienu no nākamajiem jautājumiem, tad, lūdzu, izlasiet šajā instrukcijā aprakstītas iespējas.

 • Vai jūsu biznesam ir vairākas atrašanās vietas?
 • Vai jums ir nepieciešams apskatīt ienākumus un izdevumus pa produktu grupām?
 • Vai jūs bāzējaties ES un vai jums nepieciešams atdalīt nodokļus, ko maksājat citās ES dalībvalstīs?
 • Vai jums nepieciešams piešķirt izdevumu kontu inventāra norakstīšanas veidiem?

Vispusīgi

ERPLY Books sistēma automātiski savienojas ar ERPLY glabātuvi. Atkarībā no uzņēmuma, uzstādījumi var atšķirties.

Kas ir sinhronizēts?

Regulāri sinhronizējot, tiek apvienoti šādi darījumi:

 • Izdevumu rēķini
  • Rēķinu pavadzīme
   • Tiek sinhronizēts
   • Ieraksts:
    • Debets (D): iepirkumu prasības
    • Kredīts (K): ienākumi
    • K: nodokļu ienākumi
    • D: pārdoto preču cena
    • K: noliktava
   • Kvītis
    • Tiek sinhronizēts
    • Ieraksts:
     • D: iepirkuma noteikumi
     • K: ienākumi
     • K: nodokļu ienākumi
     • D: preču cena
     • K: krātuve
    • Pavadzīme
     • Tiek sinhronizēts, ja ir attiecīgi konfigurēts (uzziniet vairāk)
     • Ieraksts:
      • D: preču cena
      • K: krātuve
     • Kredītu rēķini
      • Tiek sinhronizēts
      • Ieraksts (ar negatīvu likmi):
       • D: pircēju noteikumi
       • K: ienākumi
       • K: nodokļu ienākumi
       • D: preču cena
       • K: krātuve
      • Rēķins
       • Tiek sinhronizēts
       • Ieraksts:
        • D: pircēju noteikumi
        • K: ienākumi
        • K: nodokļu ienākumi
       • Preču cena ir jānorāda pavadzīmē – tas nozīmē, ka rēķina kopsavilkumu, jāizmanto tikai tad, kad veido rēķinu no pavadzīmes.
      • Secība
       • Nav sinhronizēta
      • Priekšapmaksa
       • Nav sinhronizēta
      • Citāti
       • Nav sinhronizēti
      • Iepirkumu rēķini:
       • Iepirkumu rēķini-pavadzīmes:
        • Tiek sinhronizēti
        • Ieraksts:
         • D: krātuve
         • K: debeti piegādātājiem
         • D: ienākumu nodoklis
        • Iepirkumu atgriešana
         • NB: iepirkto preču atgriešanas numurs ņemts no rēķina, par kuru tika veikta atgriešana.
         • Ieraksts (ar negatīvu vērtību):
          • D: krātuve
          • K: debeti piegādātājiem
          • D: ienākumu nodoklis
         • Iepirkuma pavadzīmes
          • Tiek sinhronizētas, kad ir ieslēgti vajadzīgie uzstādījumi
          • Ieraksts:
           • D: krātuve
           • K: krātuves pagaidu konts (apskatiet “Uzstādījumi” -> “Priekšlapa” -> “Sistēmas konts” un “Pagaidu krātuve iepirkumu pavadzīmes”)
          • Iepirkuma rēķins
           • Tiek sinhronizēts
           • Ieraksts:
            • D: ienākumu nodoklis
            • K: debeti piegādātājiem
            • D: krātuves pagaidu konts (apskatiet “Uzstādījumi” -> “Priekšlapa” -> “Sistēmas konts” un “Pagaidu krātuve iepirkumu pavadzīmes”)
           • Iepirkumu pasūtījums
            • Nav sinhronizēts
           • Kvīts
           • Inventarizācijas reģistrācija:
           • Inventarizācijas noraksts
           • Inventarizācijas pārsūtījum

Naudas pārvaldīšana

ERPLY Books sistēma atļauj šādas darbības/iespējas ar naudu:

Visas izdevumu rēķinu kvītis ir sinhronizētas – tas nozīmē, ka visi naudas samaksas darījumi būs arī sistēmā.

 • Ja jums ir vairāki departamenti, apskatieties “Pārvaldīt vairākus departamentus”,
  • Tie nav sinhronizēti.
  • Tos jākontrolē un jāsinhronizē manuāli:
   • Dodieties uz sinhronizācijas moduli (“Galvenā lapa” -> ERPLY naudas un uzkrājumu sinhronizēšana) un uzspiediet “Sync pankaviimised” (“Sinhronizēt bankas kontus”)
 • Naudas iemaksu/izmaksu darījumi reģistrā:
  • Nav sinhronizēti.
  • Nepieciešams pārbaudīt un sinhronizēt manuāli:
   • Dodieties uz sinhronizācijas moduli (“Galvenā lapa” -> ERPLY naudas un uzkrājumu sinhronizēšana) un uzspiediet “Reģistrēt naudas iemaksu un izmaksu ”
 • Visi citi naudas darījumi ir jāievada ERPLY Books sistēmā.

Sinhronizācijas biežums un ko ievērot

Pēc noklusējuma sinhronizēšana ir jāveic manuāli. Jums jādodas uz sinhronizācijas moduli un jānospiež “sinhronizēt”. Ja jums ir plāns “lielajiem uzņēmumiem”, tad katru nakti sinhronizēšana notiek automātiski.

Sinhronizēšanu var arī iestatīt, lai tā notiek ik pēc stundas vai 10 minūtēm. Šī iespēja ir pieejama “lielo uzņēmumu” plānā un, lai to veiktu, jums ir jāsazinās ar support@erplybooks.com

Visi rēķini, kuri ir pievienoti/izmainīti vai izdzēsti pēc pēdējās sinhronizācijas, tiks sinhronizēti. Tas nozīmē, ka, ja jūs kaut ko maināt agrākajā periodā, jums nav ar to jāsinhronizē.

NB: Ja jūsu inventāra bilance pārdošanas brīdī visu laiku ir negatīva, tad jums ir jāiegaumē, ka inventāra cena par šo darījumu tiks izveidota vēlāk (kad būs inventāra bilance). Tas nozīmē, ka sinhronizēšanas brīdī pārdoto preču cena varētu būt nulle. Šim gadījumam mēs varam pievienot funkcijas, kuras katru nakti pārbauda, vai ir mainījusies pārdoto preču cena pārdošanas rēķinos, kuri ir 30 dienas veci.

Rēķinu datumi

ERPLY sistēmā inventāra darījuma datumi ir slēgti – lietotājs neko mainīt nevar. Tas ir brīdis, kad darījumi tiek apstiprināti. Tādēļ, tas var atšķirties no darījuma datuma. Pēc noklusējuma, rēķini ir sinhronizēti tādā veidā, ka dokumenta un darījuma datums ir dokumenta datums. Ja vēlaties, lai sinhronizācija tiek veikta šādi, ka dokumentam ir viens datums un darījuma datums būs ņemts no inventāra darījuma datuma, tad rakstiet support@erplybooks.com

Inventāra darījuma datumu atšķirību dēļ, ir iespējams, ka pārdošanas-rēķina bilance un ERPLY Books izdevumu atskaite nesakrīt viena ar otru. FIFO inventāra grāmatvedības metodes dēļ, tā ir saprotama situācija, un ir jāseko līdz grāmatvedības izdevumi-izdevumu atgriešanai un ERPLY Books izdevumu atskaites saskaņošanai.

Ja jūs vēlaties redzēt darījumus, kuri inventāra darījuma dēļ ir vienā mēnesī un kuru izdevumu atgriešanas atskaite ir citā, jūs varat veikt nākamo atskaiti atskaišu veidotājā:

Inventāra formula un inventāra vērtības pārbaude

Inventāra vērtība tiek veidota ar šo formulu:

Viena inventāra vērtība =
Sākuma bilance

+ iepirkuma cena no iepirkumu dokumenta

+ inventāra ienākumi

+ noliktavas pārsūtīšana uz

– noliktavas pārsūtīšana no

– pārdoto preču cena no izdevumu rēķiniem

– inventāra noraksti

Visi šie darījumi ir sinhronizēti ERPLY Books sistēmā, ja jūs to vēlaties. Kā pirms tam minēts, pārdoto preču cena var atšķirties, ja jūsu FIFO cena laika gaitā mainās. Šā vai citu iemeslu dēļ, lai pareizi sinhronizētu inventāra vērtību, jums jāņem vērā sekojošais:

 • Ja jums ir pavadzīmes, jums tās ir jāsinhronizē.
 • Visiem inventāra darījumiem ir jābūt sinhronizētiem (norakstiem, inventāra reģistrācijai, sūtījumiem starp noliktavām).
 • Ja jūsu FIFO cena regulāri mainās, uzrakstiet support@erplybooks.com, ka vēlaties pārbaudīt inventāra izdevumus katru nakti.
 • Nemainiet produktus ERPLY sistēmā no inventāra produktiem uz ne-inventāra produktiem – tas varētu radīt kļūdas inventāra vērtības novērtējumā.
 • ERPLY Books sistēmas kontā pareizi ierakstiet papildus rēķinu izmaksas. Vairāk lasiet instrukcijas nodaļā 5.7.1.
 • ERPLY sistēmā neizdzēsiet vecos dokumentus. Tā kā inventāra darījuma datums tiks izveidots dokumenta apstiprināšanas brīdī, tad veco dokumentu dzēšana un aizvietošana ar jauniem, veidos kļūdas inventāra vērtībā.

Ja inventāra vērtībā ir ievērojama atšķirība (30 dienu veca inventāra vērtību var pārbaudīt pārdoto preču izmaksu pārbaudīšanas funkciju dēļ), pārbaudiet vai jūs ERPLY Books sistēmā neesat, veicis kādu darījumu labošanu. Ja ievērojama atšķirība joprojām pastāv, jūs varat pārbaudīt sākot ar darījumiem, pēc kuriem parādās atšķirības. Šim gadījumam ir saprātīgi izveidot nākamo atskaiti atskaišu veidotājā (lai izveidotu “darījumus”. Veids – “Grāmatojumi (rindā)” Debeti, “Grāmatojumi (rindā)” Kredīti):

Salīdzinājumi var tikt veikti šādi:

 • Ieņēmumu rēķina debeta vērtību veido inventāra iepirkumi;
 • Izdevumu rēķinu kredītu veido pārdoto preču cenas;
 • Manuāli debeta ieraksti ir inventāra reģistrācijas un pārsūtījuma summa starp noliktavām (uz);
 • Manuāli kredīta ieraksti ir norakstu un pārsūtījuma summa starp noliktavām (no);

Konta uzstādīšana

Lai uzstādītu ERPLY Inventory, izvēlieties (no augšējās izvēļu rindas) “Uzstādījumi” -> “ERPLY POS & Inventory uzstādījumi”.

Šeit jūs varat ierakstīt lietotājvārdu, paroli un ERPLY klienta kodu, kuru jūs parasti izmantosiet, pierakstoties ERPLY Inventory lapai.

Pats modulis izskatās šādi:

 • Sagatavošanās datu sinhronizēšanai
 • Klientu un piegādātāju sinhronizēšana – sinhronizē visus kontaktus ERPLY Books sistēmā. NB. Visi klienti un piegādātāji tiks regulēti sinhronizēti, bet vispārējā sinhronizēšana aizņem mazāk laika, ja klienti un piegādātāji jau ir sinhronizēti.
 • Pakalpojumu un nodokļu likmju sinhronizēšana – ne-krājumu preču un nodokļu likmju sinhronizēšana. Līdzīgi kā klientu un piegādātāju sinhronizēšana, tas padarīs vispārējo sinhronizēšanu ātrāku.
 • Maksājumu kontu sinhronizēšana – atļauj piešķirt dažādus kontus dažādiem darījumiem. Iespējamie veidi:
  • Maksājumu veidi: ja jūs esat piešķīris dažāda veida maksājumus ERPLY sistēmā, sistēma nezina, kuri konti būtu jāsinhronizē, un līdz ar to, sistēma automātiski izvēlēsies banku kontus. Maksājumu kontu sinhronizēšana atļauj pārcelt jūsu kontu uz sistēmu, un līdz ar to tālākā sinhronizēšana būs starp pareizajiem kontiem.
  • Izslēgtie maksājumi – ja jūs vēlaties izslēgt kāda veida maksājumus no sinhronizēšanas, jūs varat izvēlēties attiecīgos kontus. Konti ERPLY Books sistēmai ir nepieciešami, lai no sinhronizēšanas varētu izslēgt šo maksājuma veidu tā, lai ERPLY Books sistēma varētu sinhronizēt tikai inventerizēšanai sniegtos kontus. NB. Sniegtās prasības visvairāk ir nepieciešamas priekšapmaksas lietošanai ERPLY Books sistēmā, kur ERPLY Books saglabās abus – sniegtos priešapmaksājumus un jau izmantotos priekšapmaksājumus –, tādējādi ERPLY sistēma aizsūta tikai vienu maksājumu, saglabājot klientu bilances pareizas.
  • COGS (pārdoto preču cena) konts produktu grupām: COGS kontus var piešķirt katrai produktu grupai.
  • Ieņēmumu konti produktu grupām:katra produktu grupa var tikt piešķirta ieņēmumu kontam.
  • Inventāra norakstu iemesli: ir iespējams piešķirt dažādus izmaksu kontus vairāku noraksta iemeslu dēļ;
  • Klientu grupas ieņēmumu konti: katrai kontu grupai var būt ieņēmumu konts. Tas nozīmē, ka tad, kad jauna klienta konts ir sinhronizēts un jau eksistē ieņēmumu konts, kurš ir saistīts ar klienta grupu, ERPLY Books piešķirs klientam kredīta kontu. Lai redzētu pašreizējo klientu kredīta kontus, dodieties uz “Ienākumi” → “Kontakti” un tad uz lapas labo pusi līdz nonākat pie klientu kontu kolonnas.
  • Klientu grupas debeta konts (izmantots ieņēmumu kontiem): katrai klienta grupai var būt atsevišķs ieņēmumu konts. Tas nozīmē, kad jaunais klients ir sinhronizēts un jau ir debeta konts, savienots ar šā klienta grupu, tad ERPLY books piešķirs klientam kredīta kontu. Lai redzētu pašreizējo klienta debeta kontu, dodieties uz “Ienākumi” -> “Kontakti” un tad uz lapas labo pusi līdz jūs redzat klientu konta kolonnu.
 • Noliktavu kā projektu sinhronizācija – ja ir vairākas uzņēmuma atrašanās vietas, un katrai vietai ERPLY sistēmā ir atsevišķas noliktavas funkcija, izmantojiet šo opciju. No šī brīža, visi jūsu darījumi sistēmā tiks sinhronizēti ar attiecīgajiem projektiem.
 • Lietotāju kā projektu sinhronizēšana – ja ir vairākas uzņēmuma atrašanās vietas, bet tās nav noliktavas (jūsu kompānijā), bet gan darbinieku grupas, tad izmantojiet šo opciju. Pēc lietotāju sinhronizēšanas, visi darījumi tiks sinhronizēti ar attiecīgajiem lietotājiem kā projektiem. Lai uzzinātu vairāk par to, kā izveidot atrašanās vietu darbinieku grupai, noskatieties šo video: https://www.youtube.com/watch?v=F5rJBGI3dns
 • Klientu atvērto rēķinu sinhronizēšana – atļauj sinhronizēt nenomaksātos rēķinus
 • Vai jūs vēlētos redzēt vai noklusējumā izmantot klienta vārdu?

Noklusējumā sistēma sinhronizē visus jūsu ERPLY sistēmas klientus. Ja gribat, jūs varat izvēlēties klientu (noklusējumā), lai sistēma sinhronizētu visus ar šo klientu saistītos izdevumu rēķinus.

 • Citas opcijas
 • Sinhronizēt pavadzīmes?
  • Noklusējumā: netiks sinhronizēti;
  • Kas notiek pēc funkcijas iespējošanas: regulāras sinhronizēšanas gadījumā, pavadzīmes arī tiks sinhronizētas. Vecākas pavadzīmes netiks sinhronizētas, izņemot, ja jūs vēlaties tās dabūt. Ja tā, jums jāsinhronizē ilgāks laika periods.
  • Kas notiek pēc funkcijas atspējošanas: pavadzīmes vairs netiks sinhronizētas, regulāras sinhronizēšanas laikā. Vecākas ir manuāli jāizņem.
 • Nesinhronizējiet iepirkumu pavadzīmes?
  • Noklusējumā: tiks sinhronizētas (bet tikai, ja pavadzīmi ir atļauts vispārīgi sinhronizēt);
  • Kas notiek pēc funkcijas iespējošanas: pavadzīmes netiks iekļautas regulārajā sinhronizācijā. Vecākas pavadzīmes netiks izdzēstas, tās ir manuāli jāizņem.
  • Kas notiek pēc funkcijas atspējošanas: pavadzīmes arī tiks sinhronizētas, vispārīgās sinhronizēšanas laikā, ja sinhronizācija ir atļauta.
 • Nesinhronizējat iepirkuma rēķinus?
  • Nolūks: kad iepirkuma rēķini ir ievietoti ERPLY sistēmā pareizi (piemēram, bez kādiem papildu izdevumiem vai nepareiziem rēķinu numuriem), tad ir iespējams tās izņemt no sinhronizēšanas.
  • Noklusējumā: iepirkuma rēķini tiks sinhronizēti;
  • Kas notiek pēc funkcijas iespējošanas: iepirkuma rēķini vairs netiks sinhronizēti. Vecie netiks noņemti;
  • Kas notiek pēc funkcijas atspējošanas: iepirkuma rēķini turpmāk tiks sinhronizēti.
 • Automātiski sinhronizēt piegādātājus?
  • Nepieciešamība: ja jūsu piegādātāja kontaktu informācija nepārtraukti mainās, jūs varat to atjaunot katrā sinhronizācijā.
  • Noklusējumā: netiks atjaunots (bet visi jauni piegādātāji tiks automātiski sinhronizēti);
 • Automātiski sinhronizēt atrašanās vietu?
  • Nepieciešamība: ja jums ir jaunas atrašanās vietas, kuras gribat pievienot, ir prātīgi katrā sinhronizēšanas reizē pārbaudīt, vai jauno atrašanās vietu mums vajadzētu redzēt kā projektu vai arī ne;
  • Noklusējumā: netiks sinhronizēts.
 • Automātiski sinhronizēt lietotājus kā projektus?
  • Nepieciešamība: ja nepieciešams redzēt atskaites par klientiem, tad sinhronizēšanas laikā, ir svarīgi pārbaudīt, vai ir pievienoti jauni lietotāji;
  • Noklusējumā: netiks sinhronizēts.
 • Automātiski sinhronizēt pielāgotos projektus?
  • Nepieciešamība: ja vēlaties redzēt ienākumus un izdevumus atkarībā no produktu grupas, šo opciju ir nepieciešams iekļaut;
  • Noklusējumā: netiks sinhronizēts.
 • Automātiski sinhronizēt ne-uzkrājuma lietas?
  • Nepieciešamība: ja jūs pārdodat/pērkat ne-uzkrājuma lietas un vēlaties redzēt tās atsevišķā izdevumu-ienākumu kontā, tad ar katru sinhronizēšanu, ir ieteicams pārbaudīt, vai ir jaunas ne-uzkrājumu preces.
  • Noklusējumā: netiks sinhronizēts.
 • Sinhronizēt izdevumu rēķinu rindas ne-uzkrājumu preču ieņēmumu plānošanai?
  • Vajadzība visiem: ja jums jāredz jūsu ienākumus un izdevumus par produktu grupu, tad ERPLY Books sistēmai jāieskatās visās rēķina rindās. Kā arī, ja jūs vēlaties, lai ERPLY Books sistēma jums saplāno ne-uzkrājuma preces uz dažādiem ienākumu kontiem, tad šī opcija jums ir jāiespējo.
  • Vajadzība ES klientiem: ja jūs pārdodat/pērkat no Eiropas Savienības un neuzticaties tirgoņu izvēlētajam PVN šiem rēķiniem, tad šī opcija ļauj ERPLY Books pārbaudīt katru rindiņu atsevišķi, vai ir kādi ne-uzkrājumu produkti un pakalpojumi, atrod atbilstošos ienākumus vai izdevumus kontus, un atbilstoši dokumentu veidam, piesaista tos attiecīgajiem ES PVN (sistēma nošķir arī produktu un pakalpojumu pārdošanu un iepirkšanu);
  • Noklusējumā: netiks sinhronizēts.
 • Automātiski sinhronizē valūtu likmes, saskaņā ar ERPLY grāmatvedību (pieejams tikai ar lielāko cenu plānu)?
  • Vajadzība: kā ERPLY Books atjaunina valūtas likmes katru dienu, ir iespējams tās sinhronizēt ar ERPLY Books grāmatvedību;
  • Noklusējumā: netiks sinhronizēti;
  • Ierobežojumi: šī opcija ir pieejama tikai klientiem ar lielāko cenu plānu.
 • Sinhronizēt inventāra norakstus?
  • Noklusējumā: tiks sinhronizēts.
 • Sinhronizēt inventāra reģistrāciju?
  • Noklusējumā: tiks sinhronizēts.
 • Sinhronizēt inventāra pārsūtījumus?
  • Noklusējumā: tiks sinhronizēts.

Citi uzstādījumi

Piešķirt konta plānošanas noteikumus

Ja jums ir vairākas uzņēmuma atrašanās vietas, tad jūs varētu vēlēties piešķirt konkrētus kontus atrašanās vietai. Lai to izdarītu, dodieties uz instrumentu paneli un meklējiet “Add accounts for location”. No šejienes izvēlieties pareizo veidu un nospiediet “piešķirt kontu”. Pēc veida izvēlēšanās, ERPLY Books sistēma aizvedīs jūs uz sistēmas kontu moduli, kur jūs varat pievienot jaunas rindas, izvēlēties un kā identifikatorus pievienot projektus. Ja visi konti un projekti ir piešķirti vienam veidam, varat izdarīt to pašu citiem veidiem. Iespējamie veidi ir šādi:

 • Vietas COGS konts;
 • Vietas ieņēmumu konti;
 • Vietas PVN/GST/izdevumu nodoklis;
 • Vietas inventāra konts;
 • Vietas izmaksas konts;
 • Vietas ieņēmumu konts;
 • Vietas naudas konts;
 • Vietas kartes konts.

Kad piešķirat konkrētu kontu vietai, tad katra sinhronizācija piešķirs kontam savienojumus ar darījumiem, kas attiecas ar šo vietu.

Ne-uzkrājumu preces piešķiršana kontam

Ja jūs pārdodat/nopērkat ne-uzkrājuma preces, ir svarīgi piesaistīt ienākumu un izdevumu pārskatus par izstrādājumiem. Dodieties uz “ienākumi/izdevumi” -> “iepirkumu un izdevumu artikuli”. NB. Ja jūs esat piešķīruši artikulu veidus kā pamatlīdzekļus, tad pērkot artikulus, sistēma tos uzskatīs par pamatlīdzekļiem, bet ne kā izdevumus.

Izdevumu konta savienošana ar ienākumu kontu

Ja gadījumā, jums ir nepieciešams piešķirt ieņēmuma kontu citam kontam, ievadiet meklētājā “Connect Expense Account with Revenue Account”. Pēc tam katrs jauns darījums, kam ir atbilstošs ienākumu konts, saņem izdevumu kontus, kuri tiks izmantoti kā preču pārdošanas kontā esošās izmaksas.

Sinhronizēšana

Sinhronizēšana var notikt automātiski katru nakti vai katru stundu (pieejams tikai lielā plāna lietotājiem) vai manuāli, kad vien nepieciešams.

Kas tiek sinhronizēts parastās sinhronizācijas laikā (ja noteikumos nav citādāk teikts):

 • Izdevumu rēķini;
 • Iepirkumu rēķini;
 • Maksājumi;
 • Jauni klienti un piegādātāji, ja tie parādās izdevumu/ienākumu rēķinos;
 • Inventāra noraksti, reģistrācijas un pārsūtījumi.

Pirmā sinhronizēšana

Pirmā sinhronizācija ir jāveic manuāli. Kamēr sinhronizējat, iegaumējot šos soļus:

 • Ja jūs lietojat ERPLY Books kādu laiku, ir svarīgi aizslēgt periodu pirms sinhronizēšanas, lai tad, piemēram, jūs nesinhronizētu 2012. vai 2013. gada darījumus.
 • Ja jums ir daudz datu (tūkstošiem rēķinu), tad pirmā sinhronizācija var aizņemt vairāk nekā stundu. Šajā gadījumā, ir svarīgi doties uz sinhronizācijas moduli, izvēlēties papildus opcijas un veikt sinhronizāciju trijos soļos:
  • Sinhronizējiet izdevumu rēķinus un pagaidiet vismaz stundu;
  • Sinhronizējiet tikai iepirkumu rēķinus un pagaidiet vismaz stundu;

Sinhronizējiet tikai maksājumus.

support@erplybooks.com