ERPLY integracija į ERPLY Books

ERPLY integracija į ERPLY Books

ERPLY integravimas į ERPLY Books labai paprastas. Visgi, atsižvelgiant į jūsų įmonės sudėtingumą, prieš pradedant sinchronizavimą reikėtų atsakyti į keletą klausimų. Jei bent į vieną iš toliau pateiktų klausimų atsakėte „taip“, skaitykite šiame dokumente aprašytas galimybes:

 • Ar jūsų įmonė išsidėsčiusi keliose vietose?
 • Ar jums reikia matyti savo pajamas ir išlaidas pagal produktų grupes?
 • Ar esate įsikūrę ES ir turite atskirti mokesčius kitose EU šalyse?
 • Ar turite priskirti išlaidų sąskaitas inventoriaus nurašymo tipams?

Bendrai

ERPLY Books automatiškai prisijungia prie ERPLY saugyklos. Nustatymai gali skirtis priklausomai nuo įmonės.

Kas sinchronizuojama?

Reguliariai sinchronizuojant, sujungiami šie darbai:

 • Pardavimų sąskaitos faktūros
 • Sąskaitos faktūros važtaraštis
  • Sinchronizuojama
  • Įrašas:
   • D: reikalavimai pirkėjams
   • K: pajamos
   • K: pajamų mokestis
   • D: parduotų prekių kaina
   • K: saugykla
  • Gavimas
   • Sinchronizuojama
   • Įrašas:
    • D: reikalavimai pirkėjams
    • K: pajamos
    • K: pajamų mokestis
    • D: prekių kaina
    • K: saugykla
   • Važtaraštis
    • Sinchronizuojama, esant atitinkamai konfigūracijai (žr. daugiau)
    • Įrašas:
     • D: prekių kaina
     • K: saugykla
    • Kreditinė sąskaita faktūra
     • Sinchronizuojama
     • Įrašas (su neigiamomis vertėmis):
      • D: reikalavimai pirkėjams
      • K: pajamos
      • K: pajamų mokestis
      • D: prekių kaina
      • K: saugykla
     • Sąskaita
      • Sinchronizuojama
      • Įrašas:
       • D: reikalavimai pirkėjams
       • K: pajamos
       • K: pajamų mokestis
      • Prekių kaina turi būti nurodyta važtaraštyje – tai reiškia, jog suvestinė sąskaita faktūra turi būti naudojama tik sudarant sąskaitą iš važtaraščių.
     • Užsakymas
      • Nesinchronizuojamas
     • Išankstinis apmokėjimas
      • Nesinchronizuojamas
     • Kotiravimas
      • Nesinchronizuojamas
 • Pirkimo sąskaitos faktūros:
 • Pirkimo sąskaitos važtaraštis
  • Sinchronizuojama
  • Įrašas:
   • D: saugykla
   • K: skolos tiekėjams
   • D: pajamų mokestis
  • Pirkimo grąžinimas
   • Pastaba: pirkimo grąžinimo numeris imamas iš sąskaitos, pagal kurią buvo atliktas grąžinimas.
   • Įrašas (neigiamos reikšmės):
    • D: saugykla
    • K: skolos tiekėjams
    • D: pajamų mokestis
   • Pirkimo važtaraštis
    • Sinchronizuojamas, įjungus nustatymus
    • Įrašas:
     • D: saugykla
     • K: laikinoji talpinimo sąskaita (žr. nustatymai -> parengiamosios priemonės-> sistemos sąskaita ir „laikinas pirkimo važtaraščių talpinimas“)
    • Pirkimo sąskaita faktūra
     • Sinchronizuojama
     • Įrašas:
      • D: pajamų mokestis
      • K: skolos tiekėjams
      • D: laikinoji talpinimo sąskaita (žr. nustatymai -> parengiamosios priemonės-> sistemos sąskaita ir „laikinas pirkimo važtaraščių talpinimas“)
     • Pirkimo užsakymas
      • Nesinchronizuojamas
 • Įplaukos
 • Inventoriaus registracija:
 • Inventoriaus nurašymas ir
 • Inventoriaus perkėlimas

Grynųjų pinigų valdymas

ERPLY Books suteikia šias operacijas / galimybes su grynaisiais pinigais:

Visi pardavimo sąskaitų faktūrų kvitai sinchronizuojami. Tai reiškia, kad visos buhalterinės operacijos, už kurias atsiskaityta grynaisiais pinigais, taip pat bus Books.

 • Jei turite keletą skyrių, skaitykite „Keleto skyrių valdymas“
 • Nesinchronizuojama
 • Reikalingas rankinis valdymas ir sinchronizavimas:
  • Eikite į sinchronizavimo modulį (Pradžia -> ERPLY grynųjų pinigų ir saugojimo sinchronizavimas) ir paspauskite „sync pankaviimised“
 • Grynųjų įnešimo / išsigryninimo operacijos iš registro:
 • Nesinchronizuojama
 • Reikalingas rankinis valdymas ir sinchronizavimas:
  • Eikite į sinchronizavimo modulį (prietaisų skydelis → ERPLY registro ir inventoriaus sinchronizavimas) ir paspauskite „registruoti grynųjų įplaukas ir išplaukas“
 • Visos kitos grynųjų pinigų operacijos turi būti įvestos į ERPLY Books.

Kada sinchronizuoti ir į ką atkreipti dėmesį

Numatyta, kad sinchronizavimas turi būti atliekamas rankiniu būdu. Jums tereikia nueiti į sinchronizavimo modulį ir paspausti „sinchronizuoti“. Jei jums priklauso „Didelis“ paketas, tuomet sinchronizavimas kiekvieną naktį atliekamas automatiškai.

Sinchronizavimas taip pat gali būti nustatomas atlikti kas valandą ar dešimt minučių. Ši galimybė prieinama „Dideliam“ paketui. Dėl jo galima kreiptis į support@erplybooks.com

Visos pridėtos / keistos ar po paskutinio sinchronizavimo ištrintos sąskaitos bus susinchronizuotos. Tai reiškia, jog jei kažką pakeisite, jums nereikės to susinchronizuoti.

Pastaba: jei jūsų inventoriaus balansas pardavimo metu nuolat negatyvus, turite atsižvelgti į tai, jog šios buhalterinės operacijos inventoriaus išlaidos bus sukurtos vėliau (esant inventoriaus likučiui). Tai reiškia jog sinchronizavimo metu parduotų prekių kaina gali būti lygi nuliui. Tam galite pridėti funkciją, kuri kas naktį patikrina, ar parduotų prekių sąnaudos pakeistos 30 dienų senumo pardavimo sąskaitose.

Sąskaitų faktūrų datos

ERPLY inventorizacijos buhalterinės operacijos data fiksuota – vartotojas negali jos keisti. Tai – momentas, kai buhalterinė operacija bus patvirtinta. Taigi, jis gali skirtis nuo buhalterinės operacijos datos. Numatyta, jog sąskaitos faktūros sinchronizuojamos tokiu būdu, jog buhalterinės operacijos atlikimas ir dokumento data sutaptų. Jei pageidaujate, kad sinchronizavimas būtų atliekamas taip, jog buhalterinės operacijos dokumento data būtų vienokia, o buhalterinės operacijos data būtų paimta iš inventorizacijos buhalterinės operacijos datos, kreipkitės adresu support@erplybooks.com.

Atsižvelgiant į inventorizacijos buhalterinių operacijų datų skirtumus, tikėtina, kad pardavimo inventorizacijos likutis bei ERPLY Books pardavimų ataskaitos datos nesutaps. Dėl FIFO inventorizacijos apskaitos metodo tai – suprantama situacija, o pardavimų apskaitoje, prekių grąžinime bei ERPLY Books pardavimuose turi būti laikomasi ataskaitų.

Jei norite peržiūrėti buhalterines operacijas, kurios dėl inventorizacijos buhalterinių operacijų išlikę viename mėnesyje ir pakeisti grąžintų prekių ataskaitą, sekančią ataskaitą galite atlikti ataskaitų generatoriuje:

Inventorizacijos formulė ir inventorizacijos vertės tikrinimas

Inventoriaus vertė apskaičiuojama pagal šią loginę formulę:

Viena inventorizacijos vertė=
Pradinis balansas

+ pirkimo kaina iš pirkimo dokumentų

+ inventorizacijos įplaukos

+ buhalterinės operacijos į sandėlį

– buhalterinės operacijos iš sandėlio

– parduotų prekių kaina iš sąskaitų faktūrų

– inventorizacijos nurašymas

Jums panorėjus, visos šios buhalterinės operacijos gali būti susinchronizuotos į ERPLY Books. Kaip minėta anksčiau, parduotų prekių kaina gali skirtis, jei laikui bėgant varijuoja jūsų FIFO kainos. Dėl šios ir kitų priežasčių, norint tinkamai sinchronizuoti atsargų vertę, turite atsižvelgti į šiuos dalykus:

 • Jei turite važtaraščių – susinchronizuokite juos.
 • Visos inventorizacijos buhalterinės operacijos turi būti sinchronizuojamos (nurašymai, inventoriaus registracija, transportavimas tarp sandėlių).
 • Jei jūsų FIFO kainos keičiasi reguliariai, norėdami kiekvieną naktį patikrinti atsargų sąnaudas, rašykite support@erplybooks.com.
 • Naudodamiesi ERPLY, nekeiskite inventorizacijos produktų į neinventorinius produktus: tai gali sukelti klaidų inventorizacijos vertės įvertinime.
 • Tinkamai atsižvelkite į ERPLY Books papildomų išlaidų sąskaitas faktūras. Daugiau skaitykite vadovo 5.7.1 skyriuje http://www.erplybooks.com/tugi/ERPLYBooksmanualEN.pdf
 • Neištrinkite senų dokumentų iš ERPLY. Kadangi dokumento patvirtinimo metu bus sukurta inventorizacijos buhalterinė operacija, senojo dokumento ištrynimas ir jo pakeitimas nauju sukuria klaidas inventorizacijos reikšmėse.

Jei inventoriaus vertėje vis tiek pastebimas skirtumas (30 dienų inventoriaus vertės gali būti patikrintos parduodamų prekių kainos funkcijos dėka). Pažymėkite, jog ERPLY Books neatlikote taisymo operacijų. Jei pastebimas skirtumas vis dar išlieka, pagal buhalterines operacijas galite patikrinti, iš kur kyla šis skirtumas. Tokiu tikslu protinga sekančią ataskaitą kurti ataskaitų generatoriumi (išvestyje buhalterinės operacijos). Tipas, Buhalterinės operacijos (eilutės). Debetas, Buhalterinės operacijos (Eilutės). Kreditas):
Palyginimas gali būti atliekamas remiantis tuo, jog:

 • Pirkimo sąskaitų faktūrų debeto vertė gaunama iš inventorizacijos pirkimo;
 • Pardavimų sąskaitų faktūrų kreditas – iš parduotų prekių kainos;
 • Rankinių įrašų debetas – inventorizacijos registracija ir (vidinių) transportavimų tarp sandėlių suma;
 • Rankinių įrašų kreditas – nurašymai ir (išorinių) transportavimų tarp sandėlių suma.

Sąskaitos paruošimas darbui

Norėdami ERPLY Inventorizaciją paruošti darbui, (viršutinėje meniu juostoje) pasirinkite „Nustatymai“→ „ERPLY POS ir inventorizacijos nustatymai“.

Čia galėsite įvesti savo vartotojo vardą, slaptažodį ir kliento kodą, kurį dažniausiai naudojate prisijungti prie ERPLY inventorizacijos.

Pats modulis atrodo taip:

 • Preliminarių duomenų sinchronizavimas 
 • Sinchronizuoti klientus ir tiekėjus – sinchronizuojami visi kontaktai ir ERPLY į Books. Pastaba: įprasto sinchronizavimo metu visi klientai ir tiekėjai taip pat bus susinchronizuoti. Bendra sinchronizacija užtrunka mažiau laiko, klientams ir tiekėjams jau esant susinchronizuotiems.
 • Sinchronizuoti paslaugas ir mokesčių tarifus – sinchronizuojamos neinventorinės prekės ir mokesčių tarifai. Panašiai kaip sinchronizuojant klientus ir tiekėjus, bendra sinchronizacija taps greitesnė.
 • Sinchronizuoti mokėjimo sąskaitas  leidžia priskirti skirtingas sąskaitas skirtingiems sandoriams. Galimi šie tipai:
  • Mokėjimų tipai: jei ERPLY paskyrėte skirtingų tipų mokėjimus, Books nežino, kurios sąskaitos turėtų būti sinchronizuojamos. Taigi, Books automatiškai pasirenką banko sąskaitą. Mokėjimo sąskaitų sinchronizavimas leidžia jums savo sąskaitas perkelti į Books. Taigi, vėliau bus sinchronizuojamos tik teisingos sąskaitos.
  • Neįtraukti mokėjimai – jei norite, kad kai kurie mokėjimai nebūtų sinchronizuojami, galite pasirinkti jiems skirtas atitinkamas sąskaitas. Sąskaita ERPLY Books reikalinga tam, kad į sinchronizaciją nebūtų įtraukti pasirinkti mokėjimo būdai ir ERPLY Books galėtų susinchronizuoti nurodytą sąskaitą su inventorizacija. Pastaba: ši sąlyga labiausiai reikalinga ERPLY Books naudojant išankstinius mokėjimus, kur ERPLY Books išsaugos tiek nurodytus išankstinius mokėjimus, tiek jau naudotus išankstinius mokėjimus tam, kad išsiųstų tik vieną mokėjimą ir išlaikytų teisingus klientų likučius.
  • Vietos savikainos (COGS) sąskaita produktų grupei:  vietos savikainos sąskaita gali būti priskirta kiekvienai produktų grupei.
  • Pajamų sąskaita produktų grupei: kiekviena produktų grupė gali būti priskirta pajamų sąskaitai.
  • Inventorizacijos nurašymo priežastis: įvairioms nurašymo priežastims galima priskirti skirtingas sąnaudų sąskaitas;
  • Kliento grupės pajamų sąskaita: kiekviena klientų grupė gali turėti pajamų sąskaitą. Tai reiškia, jog susinchronizavus naują klientą ir su jo klientų grupe susiejus pajamų sąskaitą, ERPLY Books klientui priskirs kredito sąskaitą. Norėdami pamatyti dabartines klientų kredito sąskaitas, eikite į „pajamos“ → „kontaktai“ ir slinkite į dešinę, kol pamatysite klientų sąskaitų stulpelį.
  • Klientų grupės debeto sąskaita (naudojama gautinių sumų sąskaitai): kiekviena klientų grupė gali turėti atskirą gautinų sumų sąskaitą. Tai reiškia, kad, kai naujas klientas yra sinchronizuojamas ir su jo klientų grupe susieta debeto sąskaita, ERPLY Books klientui priskirs kredito sąskaitą. Norėdami pamatyti dabartines klientų debeto sąskaitas, eikite į  „pajamos“ → „kontaktai“ ir slinkite į dešinę, kol pamatysite klientų sąskaitų stulpelį.
 • Sinchronizuoti sandėlius kaip projektus –  naudokite šią opciją esant keletui lokacijų ir ERPLY kiekvienai iš jų turint po atskirą sandėlio funkciją. Nuo šiol visos jūsų buhalterinės operacijos bus sinchronizuojamos su atitinkamais Books projektais.
 • Sinchronizuoti vartotojus kaip projektus  jei yra keletas lokacijų, tačiau pastarųjų apibrėžimas nėra (jūsų įmonės) sandėlis, o darbuotojų grupė – naudokite šią opciją. Susinchronizavus vartotojus, visos buhalterinės operacijos bus susinchronizuotos pagal atitinkamus vartotojus, kaip projektus. Norėdami išmokti kurti lokacijas iš darbuotojų grupių, žr. šį vaizdo įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=F5rJBGI3dns
 • Sinchronizuoti klientų atviras sąskaitas  leidžia sinchronizuoti neapmokėtas klientų sąskaitas faktūras.
 • Ar norėtumėte matyti ar naudoti Vartotojo vardą kaip numatyta?

Books susinchronizuoja visus jūsų ERPLY klientus pagal numatytus nustatymus. Jei pageidaujate, galite pasirinkti klientą (pagal numatytuosius nustatymus). Tuomet, Books susinchronizuos visas pardavimų sąskaitas su nurodytu klientu.

Kitos parinktys

 • Sinchronizuoti važtaraščius?
 • numatyti nustatymai: nebus sinchronizuojama;
 • įgalinus: įprasto sinchronizavimo atveju važtaraščiai taip pat bus susinchronizuoti. Senesni važtaraščiai nebus sinchronizuojami, nebent norite juos gauti. Jei taip, turite pasirinkti sinchronizuoti ilgesnį (laiko) tarpą.
 • neįgalinus: įprasto sinchronizavimo atveju važtaraščiai nebebus sinchronizuojami. Senesnieji turi būti pašalinti rankiniu būdu.
 • Nesinchronizuoti pirkimo važtaraščių?
 • numatyti nustatymai: bus sinchronizuojama (prieš tai pasirinkus sinchronizuoti važtaraščius);
 • įgalinus: važtaraščiai nebus įtraukti į įprastą sinchronizavimą. Senesni važtaraščiai nebus ištrinami, tai turi būti padaryta rankiniu būdu.
 • neįgalinus: važtaraščiai taip pat bus sinchronizuojami įprasto sinchronizavimo metu, jei važtaraščių sinchronizavimas įgalintas.
 • Nesinchronizuoti pirkimo sąskaitų faktūrų?
 • tikslas: neteisingai įtraukus pirkimo sąskaitą faktūrą į ERPLY (pvz., be papildomų išlaidų ar neteisingu sąskaitos numeriu), galima jų neįtraukti į sinchronizavimą.
 • numatyti nustatymai: pirkimo sąskaitos faktūros nebebus sinchronizuojamos;
 • įgalinus: pirkimo sąskaitos faktūros nebus sinchronizuojamos nuo šiol. Senosios nebus ištrintos;
 • neįgalinus: pirkimo sąskaitos faktūros nuo šiol bus sinchronizuojamos.
 • Automatiškai sinchronizuoti tiekėjus?
  • būtinybė: jei jūsų tiekėjo kontaktinė informacija nuolat keičiasi, galite ją atnaujinti kiekvieno sinchronizavimo metu.
  • numatyti nustatymai: nebus atnaujinama (tačiau visi nauji tiekėjai bus automatiškai sinchronizuojami);
 • Automatiškai sinchronizuoti lokacijas?
  • būtinybė: jei planuojate praplėsti lokacijų sąrašą, kaskart sinchronizuojant protinga patikrinti, ar šias lokacijas reiktų pristatyti mums kaip projektus;
  • numatyti nustatymai: nebus sinchronizuojami.
 • Automatiškai sinchronizuoti vartotojus į projektus?
  • būtinybė: jei norite peržiūrėti darbuotojų ataskaitas, sinchronizavimo metu patartina patikrinti, ar buvo pridėta naujų vartotojų;
  • numatyti nustatymai: nebus sinchronizuojama.
 • Automatiškai sinchronizuoti pasirinktinius projektus?
  • būtinybė: jei norėtumėte matyti pajamas ir išlaidas pagal projektų grupes, šią sąlygą būtina įtraukti;
  • numatyti nustatymai: nebus sinchronizuojama.
 • Automatiškai sinchronizuoti sandėlyje nesančias prekes?
  • būtinybė: jei perkate/parduodate ne sandėlyje esančius daiktus ir norėtumėte juos matyti atskirose sąnaudų ir pajamų sąskaitose, tuomet kiekvieno sinchronizavimo metu patartina patikrinti, ar yra naujų, sandėlyje nesančių, prekių;
  • numatyti nustatymai: nebus sinchronizuojama.
 • Sinchronizuoti pardavimų sąskaitų faktūrų eilutes individualizuotam neinventorinių prekių pajamų sekimui?
 • būtinybė visiems: jei norite matyti produktų grupių pajamas ir išlaidas, tuomet ERPLY Books reikia išnagrinėti visas sąskaitų faktūrų eilutes. Taip pat, jei norite, kad ERPLY Books sektų sandėlyje nesančias prekes skirtingose pajamų sąskaitose, ši opcija turi būti įgalinta.
 • būtinybė ES klientams: jei jūs parduodate / perkate iš Europos Sąjungos ir nepasitikite pardavėjais, nustatančiais PVM už šias sąskaitas faktūras, ši galimybė ERPLY Books leidžia atskirai tikrinti kiekvieną eilutę ir nustatyti, ar aptinkama  kokių nors neinventorinių produktų ar paslaugų, nustatyti jiems atitinkamas pajamas arba išlaidų sąskaitą ir, pagal dokumento tipą, nustatyti jiems atitinkamą ES PVM (sistema taip pat gali atskirti produktus nuo paslaugų pardavimų ir pirkimų);
 • numatyti nustatymai: nebus sinchronizuojami.
 • Sinchronizuoti valiutų kursus automatiškai į ERPLY netiesioginio aptarnavimo padalinį (prieinama tik turint Didelių kainų planą)?
 • būtinybė: kadangi ERPLY Books kasdien atnaujina valiutų kursus, juos taip pat galima susinchronizuoti su ERPLY netiesioginio aptarnavimo padaliniu;
 • numatyti nustatymai: nebus sinchronizuojami;.
 • trūkumai: ši opcija prieinama tik klientams, turintiems Didelių kainų planą.
 • Sinchronizuoti inventoriaus nurašymus?
 • numatyti nustatymai: sinchronizuojama.
 • Sinchronizuoti inventoriaus registraciją
 • numatyti  nustatymai: sinchronizuojama.
 • Sinchronizuoti inventorizacijos buhalterines operacijas?
 • numatyti nustatymai: sinchronizuojama.

Kiti nustatymai

Priskirti sąskaitos sekimo taisykles

Jei turite keletą lokacijų, patartina kiekvienai iš jų priskirti konkrečias sąskaitas. Norėdami tai padaryti, eikite į informacijos suvestinę ir į paieškos laukelį įrašykite „Pridėti vietų sąskaitas“. Tuomet pasirinkite tipą ir spustelėkite “Priskirti sąskaitas”. Pasirinkus tipą, ERPLY Books nukreips jus į sistemos sąskaitos modulį. Čia galėsite pridėti naujų eilučių, pasirinkti sąskaitą ir pridėti projektą kaip identifikatorių. Jei priskyrėte visas sąskaitas ir projektus vienam tipui, tai galite padaryti ir kitam. Galimi tokie tipai:

 • Vietos savikainos (COGS) sąskaita;
 • Vietos pajamų sąskaita;
 • Vietos PVM/PPA/Pardavimų mokestis;
 • Vietos inventorizacijos sąskaita;
 • Vietos mokėtinų sumų sąskaita;
 • Vietos gautinų sumų sąskaita;
 • Vietos grynųjų pinigų sąskaita;
 • Vietos kortelės sąskaita.

Vietoms priskiriant konkrečias sąskaitas, kiekviena sinchronizacija priskirs sąskaitas, susijusias su operacijomis pagal vietovę.

Sąskaitų priskyrimas neinventorinėms prekėms

Jei perkate arba parduodate neinventorines prekes, galite priskirti biudžeto pajamas ir sąnaudų sąskaitas už gaminius. Tam atlikti, eikite į pajamos/išlaidos -> pirkimo ir pardavimo gaminiai. Pastaba: jeigu gaminį nustatėte kaip pagrindinį turtą, tuomet, perkant gaminius sistema juos priskiria pagrindiniam turtui, o ne išlaidoms.

Išlaidų sąskaitos sujungimas su pajamų sąskaita

Prireikus konkrečiai pajamų sąskaitai priskirti priešingą sąskaitą, paieškos laukelyje rašykite: „sujungti išlaidų sąskaitą su pajamų sąskaita“. Tuomet kiekviena nauja buhalterinė operacija, turinti atitinkamą pajamų sąskaitą, gauna išlaidų sąskaitą, kuri bus naudojama kaip parduotų prekių sąskaita.

Sinchronizavimas

Mūsų sistema gali automatiškai sinchronizuoti kiekvieną naktį arba (kiekvieną) valandą (prieinama tik turint Dideliu kainų planą). Be to, vartotojas, kada panorėjęs, tai gali padaryti rankiniu būdu.

Kokia informacija sinchronizuojama, jei vartotojas sinchronizuoja reguliariai (jei taisyklėse nenurodyta kitaip):

 • pardavimų sąskaitos faktūros;
 • pirkimų sąskaitos faktūros;
 • mokėjimai;
 • nauji klientai ir tiekėjai, jei jie atsiranda pirkimų/pardavimų sąskaitose faktūrose;
 • inventorizacijos nurašymai, registracijos ir buhalterinės operacijos.

Pirmoji sinchronizacija

Pirmąją sinchronizaciją vartotojas visuomet turi atlikti rankiniu būdu. Sinchronizuojant atminkite šiuos veiksmus:

 • Jei ERPLY naudojate ilgesniam laiko tarpui, patartina užfiksuoti periodą prieš pirmąjį sinchronizavimą. Pavyzdžiui, nesinchronizuotumėte 2012 ar 2013 metų buhalterinių operacijų.
 • Jei turite daug duomenų (tūkstančius sąskaitų faktūrų), pirmoji sinchronizacija gali trukti ilgiau nei valandą. Tokiu atvejų patartina nueiti į sinchronizavimo modulį, pasirinkti papildomas parinktis ir atlikti sinchronizavimą trimis etapais:
 • sinchronizuokite pardavimų sąskaitą faktūrą ir palaukite bent valandą;
 • sinchronizuokite tik pirkimų sąskaitą faktūrą ir palaukite bent valandą;
 • arba sinchronizuokite tik mokėjimus.