Darbo užmokesčio mokestis ERPLY Books

Darbo užmokesčio mokestis ERPLY Books

Darbo užmokesčio mokestis ERPLY Books? Šis vadovas apibūdina naują darbo užmokesčio modulį ERPLY Books. Vadove pateikiama:

 • ERPLY Books darbo užmokestis
 • Įvairios mokesčių ataskaitos
 • Kaip veikia šis modulis?
 • Darbo užmokesčių šalinimas ir keitimas
 • Darbo užmokesčių ataskaitos

1. ERPLY Books darbo užmokestis

Darbo užmokesčių modulis padeda apskaičiuoti mokesčius ir pridėti mokėjimus atskirai kiekvienam darbuotojui. Visas sąskaitas galima priskirti darbuotojams. Be to, Jums prieinama galimybė sudaryti darbo grafiką ir išsiuntinėti darbo užmokesčio ataskaitas. Dinamiška mokesčių struktūra suteikia galimybę nustatyti taisykles skaičiuojant apmokamų atostogų, nedarbingumo atostogų dienas ar kitomis situacijomis.

Jei neturite naujos galimos darbo užmokesčio funkcijos, turite ją įgalinti. Skydelyje esančioje paieškos eilutėje suveskite “Visuotiniai nustatymai”, kur galėsite pridėti naują eilutę. ATTRIBUTE_GLOBAL_USE_NEW_PAYROLL su reikšme “true”. 

2. Mokesčių ataskaitos

Darbo užmokesčio modulis yra labai lanksčios struktūros. Taigi, galite koreguoti darbo užmokesčio sistemą pagal poreikį. Kadangi sistema tokia dinamiška, daugeliui valstybių įmanoma sudaryti darbo užmokesčių sistemą.

3. Kaip veikia šis modulis?

3.1 Darbo užmokesčio modulio konfigūracija

Darbo užmokesčio konfigūravimą sudaro skirtingi etapai

 • Darbuotojo pridėjimas – darbuotojo vardas, kontaktai, t.t.;
  • Darbuotojų pradinių duomenų pridėjimas – sukauptos atostogų dienos;
 • Darbo užmokesčio tipų pridėjimas – pagrindiniai įmonės naudojami mokėjimo tipai;
 • Darbuotojų darbo užmokesčio taisyklių pridėjimas;
  • darbo užmokesčio mokesčiai;
  • Darbo užmokesčio taisyklės;
  • darbo užmokesčio sąskaitos;
  • tvarkaraštis;
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas.

3.1.1 Darbuotojų pridėjimas

Pirmiausia pridėkite darbuotojus prie kontaktų. Eikite į „Pirkimai / pardavimai “ > „Kontaktai“. Pridėkite kontakto pavadinimą į kontaktų lapą ir varnele pažymėkite langelį „Ar tai tiekėjas“? ir langelyje „Tipas“ pasirinkite „Darbuotojas“. Išsaugokite. Reikiamą darbuotojo informaciją galite pridėti į kontaktų lapą. Informaciją visada galite keisti ir atnaujinti.

3.1.1.1 Pradinės darbuotojų informacijos pridėjimas

Valdymo pulto paieško laukelyje įrašykite „Tvarkyti darbuotojų išėjimus“. Čia galite nustatyti sukauptus laisvadienius. Langelyje „valandos“ parašykite sukauptą valandų kiekį. Pridėjus pradinę darbuotojo informaciją, nekreipkite dėmesio į datų langelius. Jie svarbūs tik tuomet, kai darbuotojas ketina išeiti atostogų ir reikia suvesti informaciją apie išėjimą.

3.1.2 Darbo užmokesčio tipai

Apskaičiuojant darbo užmokestį, reikia pridėti darbo užmokesčių tipus. Paieškos langelyje suveskite  „darbo užmokesčio mokėjimo tipai (AU)“ arba eikite į  „Nustatymai“  >  „Darbo užmokesčio tipai“, kad pridėtumėte įvairius darbo užmokesčio tipus:

 • Atostoginių išmokėjimas
 • Darbo sutarties apmokestinimas
 • Papildomi mokėjimai
 • Neveiklumas
 • Valdybos nario mokestis
 • Ligos atostogų išmokėjimas
 • Pagrindinis mokestis

Jei susidūrėte su kokiu nors kitu apmokestinimo tipu, nei išvardinti anksčiau, naująjį tipą turite turite pridėti, paspausdami mygtuką “+Pridėti”. Tuomet suveskite šią informaciją:

 • Vardas – šio apmokestinimo tipas;
 • Socialinis mokestis;
 • Pajamų mokestis;
 • Neapmokestinamos pajamos;
 • Pensijos draudimas;
 • Nedarbingumo draudimas (darbuotojo);
 • Nedarbingumo draudimas (darbdavio).

3.1.3. Darbo užmokesčio mokesčiai

Pridėkite darbo užmokesčio mokesčius. Eikite į „Nustatymai“ > „Darbo užmokesčio taisyklės“ > „Užmokesčio mokesčiai“. Naujas eilutes galite pridėti paspausdami „+“

mygtuką. Reikiamas sąskaitas galite pridėti į debeto ir kredito sąskaitų langelius. Langelyje „Suma“ pridėkite mokesčių procentinę vertę (pvz., jei mokesčiai siekia 6%, įveskite 0.06). Pavadinimo langelyje suveskite mokesčių pavadinimą (pvz. socialinis mokestis, pajamų mokestis ir t.t.). Kaip tipą pasirinkite:

 • Darbuotojo mokestis – mokestis, kuris bus apskaičiuojamas nuo grynojo užmokesčio;
 • Darbdavio mokestis – mokestis, apskaičiuojamas nuo bruto darbo užmokesčio;
 • Pajamų mokestis – apskaičiuojama tik nuo neapmokestinamos sumos;
 • Neapmokestinama – nenuskaičiuojami jokie mokesčiai;
 • Neapmokestinama (Pridėkite prie darbdavio nustatymų) – pavyzdžiui, jos suma priklauso nuo to, kiek turite vaikų;
 • Darbdavio mokestis (kiekis) – dydis priklauso nuo mokestinių įstatymų (AU, LT, LV);
 • Darbuotojo mokestis (kiekis) – dydis priklauso nuo mokestinių įstatymų (AU, LT, LV);
 • Fiksuota vertė – mokestis, visada esantis tokios pati sumos.

Pasirinkite unikalų pavadinimą „Alt pavadinimas“ langeliui (pvz. pajamų mokestis). Pavadinimas turi būti rašomas vienu žodžiu.

3.1.4 Darbo užmokesčio taisyklės

jei darbuotojui norite priskirti kokias nors darbo užmokesčio taisykles, turite jas pridėti  Eikite į „Nustatymai“ > „Užmokesčio taisyklės“ > „Užmokesčio taisyklės“.

Pastaba! Pasikeitus valstybinėms mokesčių normoms, turite šias taisykles pakeisti finansinių metų pradžioje. ERPLY Books nekeičia mokesčių verčių, tad šiek keitimai turi būti atlikti rankiniu būdu.

Pridėkite šią informaciją:

 • Darbuotojas – kai darbuotojas dar nepridėtas, tai galite padaryti čia;
 • Darbo mokesčio tipas –  jei jis skiriasi nuo pagrindinio atlyginimo, patartina jį nustatyti nustatymuose.
 • mėnesinė alga – nepateikę informacijos, visada turite bruto darbo užmokestį nustatyti rankiniu būdu;
 • Neapmokestinama;
 • Pensija – programa automatiškai netikrina, ar darbuotojas turi pensijos draudimą, todėl pridėkite šią informaciją čia;
 • Nedarbo draudimas (darbuotojas);
 • Nedarbo draudimas (darbdavys);
 • Projektas – pridėkite jį, kai darbuotojui norite pridėti numatytąjį projektą .

3.2 Darbo užmokesčio sąskaitos

Eikite į „Nustatymai“ > „Užmokesčio taisyklės“ > „Užmokesčio sąskaitos“, norėdami kiekvienam darbuotojui priskirti skirtingą sąskaitą. Be to, skirtingas sąskaitas galima priskirti pagal skirtingus mokesčius. Pavyzdžiui, darbuotojo nr. 1 socialinio mokesčio debeto sąskaita yra X, o darbuotojo nr. 2 socialinio mokesčio debeto sąskaita yra Y.

Sistemos sąskaitose („Nustatymai“ > „Pradiniai duomenys“ > „Sistemos sąskaitos“) galite nurodyti su darbo užmokesčiu susijusias sąskaitas. Dar darbuotojui padarėte išimtį (kaip apibūdinta anksčiau), tuomet šios sąskaitų taisyklės svarbesnės už sistemos sąskaitas. Taigi, galite pasirinkti darbo užmokesčio sąskaitas sistemos sąskaitose ir atlikti išimtis „darbo užmokesčio sąskaitų“ modulyje.

3.3. Darbo grafikas

Kiekvienam darbuotojui galite apskaičiuoti atostogų dienas arba ligos atostogas. Paieškos laukelyje suveskite „Darbo užmokesčio ataskaita“ ir atsivėrusiame lange pasirinkite mėlyną mygtuką „Darbo grafikas“. Čia galite priskirti dienų seką ir kiek valandų darbuotojas buvo atostogavo ar buvo išėjęs nedarbingumo atostogų. Taip pat darbuotojui galima pridėti projektą.

3.4 Darbo užmokesčio apskaičiavimas

Paieškos laukelyje suveskite „Darbo užmokesčio ataskaita“. Tuomet spustelėkite mėlyną mygtuką „Pridėti darbo užmokestį“, kad apskaičiuotumėte darbo užmokestį kiekvienam darbuotojui. Tuomet atsivers modulis, kuriame matysite, jog kiekvieno darbuotojo užmokestis apskaičiuojamas pagal taisykles. Jei jums nereikia apskaičiuoti darbo užmokesčio kiekvienam darbuotojui, mokėjimo tipą galite nustatyti į neaktyvų. Nustatymuose galite pridėti taisykles, jas ištrinti ir, jei reikia, atlikti taisymus. Visuomet išsaugokite pokyčius.  

Darbo užmokesčio ataskaitoje galite keisti:

 • bruto darbo užmokestį;
 • grynąjį darbo užmokestį;
 • darbo užmokesčio tipą: jei užmokesčių tipai pridedami rankiniu būdu, tuomet darbo užmokesčių tipams taikomos taisyklės bus jiems pridėtos;
 • dirbtų dienų skaičių;
 • naujų darbo užmokesčio tipų pridėjimą (pvz. kai darbuotojas tris dienas turėjo nedarbingumo atostogas, reikia pridėti naują eilutę dėl ligos išmokėjimo);
 • sąskaitas.

Pastaba! Jei vieno darbo užmokesčio skaičiavimo metu vienam darbuotojui pridedate daugybę darbo užmokesčio tipų, tuomet visi jūsų darbo užmokesčio tipai turi pasižymėti ta pačia neapmokestinama suma, kaip ir pradiniame tipe  (tai yra todėl, kad, kad neto atlyginimas apskaičiuojamas iš viso atlyginimo).

4. Darbo užmokesčio keitimas ir ištrynimas

Darbo užmokestį galite keisti darbo užmokesčio ataskaitoje du kartus paspaudę ant darbuotojo. Tuomet galite pasirinkti atverti reikiamą darbo užmokestį. Darbo užmokestį ištrinti galite buhalterinėse operacijose – tiesiog ištrinkite norimą darbo užmokesčio buhalterinę operaciją.

5. Darbo užmokesčio ataskaita

Darbo užmokesčio ataskaitą galite atspausdinti tuomet, kai išsaugosite darbo užmokesčio skaičiavimus. Ataskaitoje bus išspausdinti visi buhalterinių operacijų tipai, lyginant su einamųjų metų pradžia.  Darbo užmokesčio ataskaitoje taip pat galite spausdinti darbo užmokesčio atsiskaitymo lapelį. Tiesiog du kartus paspauskite ant darbuotojo ir pasirinkite,  kokius darbo užmokesčių tipus norite spausdinti bei paspauskite “spausdinti”.

6. DUK

Kaip apskaičiuoti atlyginimus, kai jūsų šalis moka tik dalį mokesčių (pavyzdžiui, socialinių mokesčių)?

Pridėkite atskirą darbo užmokesčio tipą, kur mokesčių procentas lygus 0. Pridėkite sumą, mokamą šalyje (bruto darbo užmokesčio). Darbo užmokesčio taisyklėse pridėkite darbuotojui įprastą darbo užmokesčio tipą. Rankiniu būdu pridėkite eilutę, kur norėtumėte pridėti reikiamą darbo užmokesčio tipą ir tuomet nustatykite kiekį kaip „1“.

Kur galiu pridėti pradinius duomenis, pavyzdžiui, sukauptas atostogų dienas?

Skydelio paieškos langelyje suveskite „Tvarkyti darbuotojų išeigines“. Čia galėsite nustatyti sukauptas atostogų dienas. Langelyje „valandos“ pridėkite sukauptą valandų kiekį. Darbuotojui pridėję pagrindinius duomenis, nekreipkite dėmesio į datų langelius.

Ar turiu pridėti darbo užmokesčio taisyklę tik darbuotojo pagrindiniam darbo užmokesčio tipui? Ar reikia pridėti ligos atostogas bei paprastų atostogų dienas?

Ligų išmokėjimai ir atostogos nustatomi pagal darbo užmokesčio rūšis. Šį modulį galite rasti paieškos laukelyje suvedę „užmokesčių tipai“. Išmokėjimus dėl ligos ir atostogas priimtina įtraukti į darbo užmokestį, kadangi jie darbuotojui netaikomi kiekvieną mėnesį. Šias taisykles lengviau pridėti, kai to reikia.  

Pagrindinis atlyginimas apskaičiuojamas pagal darbo užmokesčio taisykles. Kaip pridėti išlygas, kai darbuotojas išėjęs laikinojo nedarbingumo atostogų? Darbo užmokesčių tipai pridedami skirtingai.

Jei norite apskaičiuoti nedarbingumo ir atostogų išmokas kaip priedą prie pagrindinio atlyginimo, atverkite darbo užmokesčio ataskaitą ir spustelėkite „Pridėti darbo užmokestį“. Tuomet atsidarys langas, kur galite pradėti sudarinėti darbo užmokestį bei pridėti papildomų eilučių, kur pridėsite nedarbingumo dienas.

Kai nacionaliniu lygmeniu nustatomi mokesčio tarifai arba neapmokestinamos minimalios sumos pasikeičia, ar ši taisyklė automatiškai keičiasi ir ERPLY Books, ar turiu juos nustatyti rankiniu būdu?

Kiekvienais metais ERPLY Books sukuria darbo užmokesčio modulį, kuriame atsižvelgiama į tų metų mokesčių taisykles. Darbo užmokestis ERPLY Books vis tiek bus skaičiuojamas atsiskaitymo ataskaitoje, remiantis darbo užmokesčio taisyklėmis. Todėl, jei turite darbuotojus, kurie nustatė darbo užmokesčio taisykles, taip pat turėtumėte patikrinti, ar jos atitinka nacionalinius mokesčių įstatymus.