PVN pārvaldīšana ERPLY Books sistēmā var būt ļoti viegla un vienlaikus arī elastīga. Viss ir atkarīgs no uzņēmumā pieņemtā procesa.

Jūs varat atrast PVN likmi “Uzstādījumos” -> “Nodokļu likme”. Katrai nodokļu likmei var būt savs aprēķins un sava procentu likme. Lai uzzinātu vairāk par PVN likmēm, izlasiet lietotāja instrukciju.

ERPLY Books sistēmas dažādie PVN aprēķini

Šeit ir visu ERPLY Books sistēmā iespējamo darbību saraksts:

 • Parastais PVN. Parastajiem iepirkumiem un izdevumiem vajadzētu būt vienotai nodokļu likmei. Šī ir nodokļu likme, kura nodokļu likmju blokā pieder “Galveno nodokļu” veidam. Jaunajiem iepirkumu un izdevumu dokumentiem, ERPLY Books automātiski izvēlas šo nodokļu likmi.
 • Pamatlīdzekļu PVN. Ja jūs iegādājaties pamatlīdzekļus, tad jums ir jāizvēlas pamatlīdzekļu nodokļu likme. Ja jūs izvēlaties pamatlīdzekļu iepirkšanas bloku, tad ERPLY Books visu izdarīs jūsu vietā. Pamatlīdzekļu nodokļu likme pieder pie “Pamatlīdzekļu” nodokļu veida. Tas tiek automātiski ievadīts pareizajā PVN atskaites sadaļā.
 • Samazinātais PVN. Ja jūsu darījumu var aplikt ar samazināto nodokli, tad jums ir nepieciešama atsevišķa nodokļu likme. Šīs nodokļu likmes veidam jābūt “Samazināts – 14%”. Šī nodokļu likme tiek automātiski piešķirta PVN atskaites samazināto nodokļu sadaļai.
 • Tax Free aprēķināšana – ir vairākas bez nodokļa darbības:
  • Iepirkumi un izdevumi no ES (gan preces, gan pakalpojumi):
   • Nodokļu likmes veidi ES iepirkumiem un izdevumiem. Ja jūs pievienojat nodokļu likmei atbilstošo veidu, tad PVN atskaitē ERPLY Books zinās, kā pareizi aprēķināt kopējo apgrozījumu un ievadīt PVN, kā arī parādīt summu atbilstošajās sadaļās.
   • Samazinātais pret Parasto ES iepirkumu un izdevumu PVN. ES PVN var tikt klasificēts parastajās un samazinātajās precēs un pakalpojumos – tas nozīme, ka, ja jums ir ES samazinātā preču nodokļu likme, tad tā ir piemērota visiem iepirkumiem, kuriem ir šī nodokļu likme, un šī summa tiek pievienota samazinātajam izdevumu PVN, nevis parastajam izdevumu PVN.
  • Ne-ES iepirkumi un izdevumi – atsevišķa nodokļu likme, kura pieder “Eksporta” veidam.
  • Tax Free iepirkumi un izdevumi – atsevišķa nodokļu likme, kura pieder “Bez nodokļa” veidam.
  • Ar nodokļiem neapliekamie iepirkumi un izdevumi – atsevišķa nodokļu likme, kura pieder “Cits nodoklis” veidam. Visas nodokļu likmes, kas tiek klasificētas kā “Citi nodokļi”, netiks pievienoti PVN atskaitē.
  • Muitas PVN. Ja jums ir muitas PVN, tad ERPLY Books veic šādu procesu: jūs samaksājat kādu summu robežkontrolei, kuru jūs pēc tam varat atgūt, turklāt, ar 100% atlīdzību. Citām izmaksām, kas tiek apliktas ar parasto likmi, jūs varat izvēlēties parasto PVN likmi. Lai pareizi aprēķinātu muitas summu, jums jāveic šie soļi:
   • Jums ir jāpievieno jauna muitas nodokļu likme. Nodokļu likmes veidam ir jābūt “Muitas” un procentu likmei ir jābūt nullei.
   • Prātīgi ir ieviest atskaitē vairākus muitai veltītus “artikulus”. Šis jāpievieno no “Ieņēmumi/pirkumi un izdevumi” -> “Iepirkumu un pārdošanas artikuli”. Izdevumu aprēķins jāpievieno “PVN aprēķinam’, un nodokļu likmei jābūt “Muitas nodokļu likme”.
   • Pievienojot muitas rēķinu, mēs vēlamies atgūt visu summu, kuru samaksājām. Līdz ar to, izvēlaties pareizo artikulu un ievadiet summu. Tas arī viss.
   • Ja jūs kā nodokļu likmi esat izvēlējies “Muitas” veidu, tad PVN atskaitē tas tiek automātiski iekļauts pie priekšnodokļa PVN.
  • Pasažieru pārvadājuma pārdošanas PVN. Process ir šāds:
   • Pārdošana notiek kā ierasts – ar parasto PVN.
   • Kad pircējs robežkontrolē saņem atpakaļ PVN, tad jūs šo procesu nevar kontrolēt – līdz ar to, mēs saņemam šo summu tikai tad, ja uzņēmums, kurš veic šo darījumu, atsūta mums rēķinu.
   • Lai aprēķinātu pasažieru pārvadājuma pārdošanas PVN, jums ir nepieciešama atsevišķa nodokļa likme. Šai nodokļu likme ir nepieciešams “Pasažieru pārvadājuma nodokļa” veids, un procentu likmei ir jābūt nullei.
   • Ir prātīgi atskaitē pievienot jaunu punktu par pasažieru pārvadājuma PVN pieprasījumu. Tas jāpievieno no “Ieņēmumi/pirkumi un izdevumi” -> “Iepirkumu un pārdošanas artikuli”. Izdevumu aprēķins jāievada “PVN aprēķinā’, un nodokļu likmei jābūt “Pasažieru pārvadājuma” nodokļu likme.
   • Pievienojot muitas rēķinu, mēs vēlamies atgūt visu summu, kuru samaksājām. Līdz ar to, pievienojiet rēķinā jaunu artikulu un pievienojiet summu. Tas arī viss.
   • Ja jūs kā nodokļu likmi esat izvēlējies “Pasažiera pārvadājuma nodokļa” veidu, tad PVN atskaitē tas tiek automātiski iekļauts pie priekšnodokļa PVN.
   • NB: šī procesa laika, mēs nepievienojam patieso rēķinu ar pasažiera pārvadājuma PVN.

Aprēķināt PVN ar ERPLY Integration sistēmu

Šī pamācība ir domāta grāmatvedības programmu (POS & Inventory modulis) lietotājiem, kuriem ir jautājumi par iepirkšanu un pārdošanu ES un PVN.

Likumu hierarhija par dokumentu sinhronizēšanu ir šāda:

 • Ja ir iestatījumi, kas atļauj sinhronizēt visas dokumenta rindiņas, tas vienmēr detalizēti apskata katru rindiņu – vai tur ir pakalpojumu iepirkumi vai izdevumi, utt.
 • Ja nav šādu iestatījumu, tad tiek ņems ERPLY API piedāvātais kopsavilkums, neņemot vērā detaļas.

ERPLY Books un ERPLY grāmatvedībā nodokļu likme ir vienāda – katra pavadzīmes rindiņa var tik savienota ar vienu nodokļa likmi. Un visas nodokļu likmes tiek grāmatvedībā automātiski sinhronizētas.

Dažādi pielietojumi:

 • ES preču un pakalpojumu iepirkumi un izdevumi
  • ERPLY Books var automātiski sinhronizēt iepirkumus un izdevumus ar ES preču un pakalpojumu nodokļa likmēm. Šā izpildei nepieciešami šie soļi:
   • ERPLY Books ir nepieciešama nodokļa likme ES precēm (tās veids ir “ES PVN (preces)”;
   • ERPLY Books ir nepieciešama nodokļa likme ES pakalpojumiem (tās veids ir “ES PVN (pakalpojumiem)”;
   • Grāmatvedībā jums NAV nepieciešama atsevišķa ES likme;
   • Grāmatvedībā ir nepieciešama atsevišķa 0% nodokļa likme;
   • ERPLY Books jums ir jāieslēdz šādi iestatījumi (“Uzstādījumi” -> “ERPLY POS & Inventory uzstādījumi”):
   • “Sinhronizēt ne-noliktavas priekšmetus automātiski” – šis vienmēr sinhronizē jaunas ne-noliktavas preces un pakalpojumus.
   • “Sinhronizēt pārdošanas rēķina rindas priekš oriģināla ne-noliktavas priekšmetu ienākumu uzskaites” – šis vienmēr sinhronizē visas rēķina rindas.
  • Ja esat veikuši iepriekšminēto, tad ERPLY Books šādi sinhronizēs dokumentus:
   • Izdevumu Rēķins
    • JA rēķins ES tipa rēķins UN nodokļa likme ir nulle, TAD:
     • Ja prece ir noliktavā, tad tiek izvēlēta ES Preču nodokļa likme;
     • Ja prece nav noliktavā, tad tiek izvēlēta ES Pakalpojuma nodokļa likme;
    • Iepirkumu Rēķins
     • JA rēķinu rindas nodokļa procenti ir nulle UN, ja piegādātājs ir ES dalībvalstī, TAD:
      • Ja prece ir noliktavā, tad tiek izvēlēta ES Preču nodokļa likme;
      • Ja prece nav noliktavā, tad tiek izvēlēta ES Pakalpojuma nodokļa likme;
     • CITĀDĀK rēķinā tiek izvēlēta rindas nodokļa likme. Ir svarīgi iegaumēt, ka, ja piegādātāja valsts nav norādīta, tad ERPLY Books izmanto to nodokļu likmi, kura norādīta rēķinā. Piegādātāja valsts tiek ņemta vērā no piegādātāja uzturēšanās valsts, nevis norādītās adreses. Šai valstij ir jābūt ISO 2 kodam.
     • Priekšapmaksas PVN
      • ERPLY Books automātiski neaprēķina priekšapmaksas PVN. Ja ir nepieciešams to aprēķināt, ir nepieciešams norādīt PVN likmes pircēju grupām un pircēju veidiem (vietējie vai ES/ ārpus ES).
      • Lai norādītu pircēja nodokļa likmi, ir jādodas uz instrumentu paneli un jāmeklē “Customer Tax Rate Group”.
     • Viss pārējais:
      • Visi citi darījumi tiek ņemti no rēķina – ja ir nepieciešams norādīt rēķina izņēmumus grāmatvedībā.
      • Kad tiek automātiski sinhronizēti rēķini, ja jaunas nodokļa likmes ir rēķinā, kuras neeksistē ERPLY Books, tad tās tiks sinhronizētas. Tādēļ ir vērts sinhronizēt nodokļu likmes jau pašā sākumā, lai izvairītos no dublikātiem.