PVM valdymas

PVM valdymas

PVM valdymas yra labai paprastas ir taip pat labai lankstus ERPLY Books. Jis priklauso nuo įmonės vykdomų procesų.

Jūs galite rasti PVM tarifus paspaudę nustatymai –mokesčio tarifas. Kiekvienas mokesčio tarifas turi savo sąskaitas ir taip pat procentą. Daugiau informacijos apie PVM tarifus galite rasti vartotojo vadove.

PVM procesai ERPLY Books

Žemiau yra nurodytas ERPLY Books įmanomų operacijų sąrašas:

 • Įprastas PVM. Šis mokesčių tarifas yra skirtas paprastiems pardavimams ir pirkimams. Tai yra įprastas mokesčių tarifas, kurio tipas yra “pagrindinis mokestis” (mokesčių tarifų modulyje). Pagal numatytuosius nustatymus, naujam pardavimų ir pirkimų dokumentui ERPLY Books pasirenka šį mokesčių tarifą.
 • Ilgalaikio turto PVM. Jeigu jūs įsigijote ilgalaikį turtą, tuomet operacijai turėtumėte pasirinkti ilgalaikio turto mokesčio tarifą. Jeigu naudojate ilgalaikio turto įsigijimo modulį, tada ERPLY Books atliks tai už jus. Ilgalaikio turto mokesčio tarifas yra mokesčio tarifas, kurio tipas yra „ilgalaikis turtas“. Jis yra automatiškai įtraukiamas į tinkamą PVM ataskaitos skiltį.
 • Sumažintas PVM. Jeigu turite sandorius, kurie gali būti apmokestinami taikant sumažintus mokesčio tarifus, jums reikia turėti atskirą mokesčių tarifą. Šio mokesčio tarifo tipas yra “Sumažinta”. Šis mokesčių tarifas yra automatiškai priskiriamas sumažinto tarifo skilčiai PVM ataskaitoje.
 • Neapmokestinami Apskaičiavimai. Yra daugybė nemokamų operacijų:
  • pardavimas arba pirkimas iš ES (prekės ir paslaugos):
   • ES pardavimo ir pirkimo mokesčių tarifų tipai. Jeigu pridėsite atitinkamą mokesčių tarifo tipą, tokiu atveju PVM ataskaitoje ERPLY Books žinos kaip apskaičiuoti pardavimo ir pirkimo PVM sumą ir taip pat nurodys sumas atitinkamuose laukeliuose.
   • Sumažintas vs įprastas ES pardavimų ir pirkimų PVM. Jūs galite klasifikuoti ES PVM į pagrindines ir sumažintas prekes ir paslaugas- tai reiškia, kad, jei turite ES sumažintą prekių mokesčio tarifą, tada visi pirkimai, kuriems taikomas šis mokesčio tarifas, vadinasi, šios sumos bus pridedamos prie sumažintų pardavimų, ne prie įprastų pardavimų PVM.
  • Ne ES pardavimai ir pirkimai – atskiras mokesčių tarifas, kurio tipas “eksportas”.
  • Neapmokestinami pardavimai ir pirkimai – atskiras mokesčių tarifas, kurio tipas “neapmokestinama”.
  • Neapmokestinami pirkimai ir pardavimai – atskiras mokesčių tarifas, kurio tipas “kiti tarifai”. Visas mokesčių tarifas, kurio tipas yra “kiti tarifai”, nebus įtrauktas į PVM ataskaitą.
 • Muito PVM. Jeigu turite muito mokestį, tuomet „ERPLY Books“ imasi šių procesų: jūs mokate pasienyje tai, kas bus grąžinta 100 proc. Jei yra kitų mokesčių, kurie apmokestinami su įprastinėmis sumomis, šiai sumai galite pasirinkti įprastą PVM tarifą. Norėdami tvarkyti muitų sumą, turite atlikti šiuos veiksmus:
  • Jums reikia pridėti naują muitų mokesčių tarifą. Mokesčių tarifo tipas turėtų būti “customs” , o procentai turėtų būti lygūs nuliui.
  • Patartina turėti atskirą muitų straipsnį. Jį pridėti galite paspaudę pajamos / pirkimai ir išlaidos -> pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos. Sąnaudų sąskaita turėtų būti pirkimo PVM suma, o mokesčių tarifas – muito mokesčių tarifas.
  • Pridedant muito sąskaitą – faktūrą, mes norime susigrąžinti visą sumą, kurią sumokėjome. Taigi, pasirinkite straipsnį ir pridėkite sumą. Viskas.
  • Jeigu pasirinkote mokesčių tarifo “customs” tipą, tuomet PVM ataskaitoje jis bus automatiškai įtrauktas į pirkimo PVM.
 • Pardavimų nario PVM. Procesas yra toks:
  • Pardavimai vyksta įprastai – su įprastu PVM.
  • Kai klientas susigrąžina pasienio PVM, tuomet jūs negalite kontroliuoti šio proceso – todėl mes reikalaujame šios sumos tik tuo atveju, jei įmonė, kuri valdo tuos sandorius, mums pateikia sąskaitą faktūrą.
  • Norėdami valdyti pardavimų nario PVM, jūs turite turėti atskirą mokesčių tarifą. Mokesčių tarifo tipas turėtų būti “Pardavimų Nario Mokestis”, o procentai turėtų būti lygūs nuliui.
  • Patartina pridėti naują straipsnį dėl pardavimų nario PVM paraiškos. Jį pridėti galite paspaudę pajamos / pirkimai ir išlaidos -> pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos. Sąnaudų sąskaita turėtų būti pirkimo PVM suma, o mokesčių tarifas turėtų būti pardavimų nario mokesčių tarifas.
  • Pridedant muito sąskaitą – faktūrą, mes norime susigrąžinti visą sumą, kurią sumokėjome. Taigi, pasirinkite straipsnį ir pridėkite sumą. Viskas.
  • Jeigu pasirinkote mokesčių tarifo “pardavimų nario mokestis” tipą, tada suma, kuriai taikomas šis mokesčių tarifas, sumažinama nuo įprastų pardavimų ir nurodoma atitinkamame mokesčių laukelyje.
  • NB: šiuo procesu mes nejungiame faktinių pardavimų sąskaitų – faktūrų su pardavimų nario PVM.

PVM valdymas su ERPLY integracija

Ši programa skirta mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos (POS & Inventory modulis) vartotojams, kurie turi ES pardavimus ir pirkimus bei kitus su PVM susijusius klausimus.

Dokumentų sinchronizavimo taisyklių hierarchija yra tokia:

 • Jeigu dokumentų eilučių sinchronizavimas yra nustatytas, informacija visada bus imama iš eilučių ir bus atsižvelgiama į detales – ar yra paslaugų pardavimai/pirkimai ir t.t.
 • Jeigu dokumentų eilučių sinchronizavimas nėra nustatytas, tuomet bus paimta santrauka, pateikta ERPLY programavimo sąsajos, neatsižvelgiant į detales.

ERPLY Books ir ERPLY mokėjimo ir atsisakitymo sistemos mokesčių tarifų taisyklės yra tokios pačios – kiekviena sąskaitos – faktūros eilutė gali būti susieta su vienu mokesčių tarifu. Visi mokesčių tarifai yra automatiškai sinchronizuojami mokėjimo ir atsiskaitymo sistemoje.

Skirtingi naudojimo atvejai:

 • ES prekių ir paslaugų pardavimai ir pirkimai
 • ERPLY Books gali automatiškai sinchronizuoti pardavimus ir pirkimus į ES prekių ir paslaugų mokesčio tarifus.

Tam atlikite šiuos veiksmus:

 • Jūs turite turėti ES prekių mokesčio tarifą ERPLY Books (tipas turi būti “ES PVM (prekės);
 • Jūs turite turėti ES paslaugų mokesčio tarifą ERPLY Books (tipas turi būti “ES PVM (paslaugos);
 • Jums NEREIKIA atskirų ES tarifų mokėjimo ir atsiskaitymo sistemoje.
 • Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemoje jūs turite turėti atskirą 0% mokesčio tarifą.
 • ERPLY Books jūs turite įjungti šiuos nustatymus (nustatymai -> ERPLY POS & Inventory nustatymai):
  • “Sync non-Stock Items Automatically”- visada sinchronizuoja naują nekilnojamojo turto produktą ar paslaugą.
  • “Sync Sales Invoice Rows for Custom non-Stock Item Revenue Mapping” – visada sinchronizuoja visas sąskaitos – faktūros eilutes.
 • Jeigu atlikote paskutinius nustatymus, tada ERPLY Books sinchronizuos dokumentus tokia tvarka:
 • Pardavimų sąskaita-faktūra
  • JEIGU sąskaita- faktūra yra ES tipo sąskaita-faktūra IR mokesčio procentas yra lygus nuliui, TADA:
   • Jeigu tai yra kilnojamojo turto produktas, pasirenkamas ES prekės mokesčio tarifas.
   • Jeigu tai yra nekilnojamojo turto produktas, pasirenkamas ES paslaugos mokesčio tarifas.
  • Pirkimo sąskaita-faktūra
   • JEIGU sąskaitos faktūros eilutės mokesčio procentas yra lygus nuliui IR jeigu tiekėjas priklauso ES šaliai, TADA:
    • Jeigu tai yra kilnojamojo turto produktas, pasirenkamas ES prekės mokesčio tarifą.
    • Jeigu tai yra nekilnojamojo turto produktas, pasirenkamas ES paslaugos mokesčio tarifas.
   • KITAS sąskaitos-faktūros eilutės mokesčio tarifas yra pasirinktas. Svarbu pabrėžti, kad, kai tiekėjų šalis yra neapibrėžta, tada ERPLY Books naudoja mokesčio tarifą pasirinktą sąskaitoje-faktūroje. Tiekėjo šalis yra paimta iš tiekėjų pagrindinės šalies, ne pagal adresą. Šalis turi būti iso 2.
  • PVM iš išankstinių apmokėjimų
  • Pagal numatytuosius nustatymus ERPLY Books neapskaičiuoja PVM iš išsankstinių apmokėjimų. Jeigu norite, kad tai būtų apskaičiuota, jūs turite nustatyti PVM tarifus klientų grupėms ar klientų tipą (vidaus/ES/už ES ribų)
  • Norėdami nustatyti kliento mokesčio tarifus, turite eiti į ataskaitų langą ir ieškoti kliento mokesčio tarifo grupės.
  • Visa kita:
  • Visos kitos operacijos imamos tiesiai iš sąskaitos – faktūros – jeigu jūs norite nustatyti sąskaitos – faktūros išimtį mokėjimo ir atsiskaitymo sistemoje.
  • Pagal numatytuosius nustatymus sinchronizuojant sąskaitas faktūras, tada, jeigu sąskaitoje faktūroje yra naujas mokesčių tarifas, kuris neegzistuoja ERPLY Books – tada bus sinchronizuojama. Dėl to patartina sinchronizuoti mokesčio tarifus per pirmąjį nustatymą, kad išvengtumėte pasikartojimų.