Projektu grupas palīdz pārvaldīt un pārlūkot projektus. Jūs varat sagrupēt līdzīgus projektus, lai būtu vieglāk tos atrast vēlāk, turklāt, ir iespējams savienot rēķinus ar projektu grupām, lai pārlūkotu to izmaksas.

Kā uzsākt?

Dodieties uz “Uzstādījumi” à “Konfigurācija” un atķeksējiet kastīti “Iespējot vairāku projektu vienlaicīgu izvēlēšanos,” lai atļautu vairāku projektu izvēlni.

Kā pievienot dažādas projektu grupas?

Dodieties uz lapu “Uzstādījumi” à”Sākotnējie dati” à “Projekta grupas,” kur atvērsies jauna lapa, kurā lietotāji var projekta grupām pievienot jaunus projektus. Vispirms, uzklikšķiniet uz bultiņas šūnā “Vārds”, izvēlieties “Kolonnas” à “Projekta grupas.” Kā redzat, parādās jauna rindiņa un tās pēdējā šūna ir “Projekta grupas,” kurā varat projekta grupai norādīt projektus. Piemēram, ievadiet kāda darbinieka vārdu (piem., Jānis Bērziņš) un projekta grupas šūnā izvēlieties nepieciešamo projekta grupu (piem., darbinieki).

Jūs varat pievienot jaunas rindiņas uzklikšķinot “+” pogai. Ja visi nepieciešamie dati ir ievadīti, uzklikšķiniet uz “Saglabāt.”

Ja vēlaties izveidot iepirkuma rēķinu, tad ir iespējams norādīt projekta grupas arī tajā. Uzklikšķiniet uz “Iepirkumi un izdevumi” à “Iepirkuma rēķins (Pievienot jaunu)” à “Iepirkuma rēķins.” Kā redzat attēlā augstāk, lapas kreisās puses izvēlnē parādīsies transakcijas projekta grupas. Šeit Jūs varat noteikt, kura projekta grupa tiks saistīta ar šo rēķinu.

Jūs varat izvēlēties projekta grupas arī dažādās atskaitēs, kā piemēram grāmatvedības bilancē, ienākumu bilancē, virsgrāmatā, žurnāla atskaitē, manuālajā žurnālā, klientu un piegādātāju atskaitēs, utt. Lai izvēlētos, uzklikšķiniet uz bultiņas šūnā “Projekts.”