Projektų grupės padeda valdyti ir apžvelgti projektus. Panašūs projektai gali būti grupuojami taip, kad vėliau  juos būtų galima lengviau rasti.  Be to, projektų grupes galima susieti su sąskaitomis ir gauti išlaidų apžvalgą.

Kaip pradėti?

Nustatymuose pasirinkite sudėtinius projektus. Pirmiausia, eikite į skiltį  “Nustatymai” , toliau į  – “Konfigūracija” ir pažymėkite “Leisti kelių projektų pasirinkimą ”.

Kaip pridėti projektų grupes?

Eikite į skiltį “Nustatymai”, toliau “Pradiniai duomenys”, “Projektų grupės”. Projektų grupėms sukurti galite pridėti naujas eilutes spaudžiant mygtuką “+”. Grupės gali būti pridedamos, kai tik prireikia (pvz. darbuotojai, konferencijos ir kt.), toliau spaudžiamas išsaugojimo (save) mygtukas, tada padarytiems pakeitimams įsigalioti puslapis atnaujinamas (refresh).

Kaip suformuotose projektų grupėse pridėti projektus?

Spaudžiant “Nustatymai” > “Pradiniai duomenys” > “Projektų grupės”, atsidaro naujas puslapis, kuriame vartotojas gali pridėti naujus projektus jau sukurtose projektų grupėse. Pirmiausia,  atsistojama ant langelio “Name” ir paspaudžiama rodyklė, pasirenkama “Stulpeliai” > “Projektų grupės”. Atsiranda nauja eilutė, kurioje paskutiniame langelyje yra “Projektų grupės”. Čia projektų grupėms galima priskirti projektus. Pavyzdžiui, įrašykite darbuotojo vardą ir pavarę (pvz. John Smith) ir projektų grupės langelyje pasirinkite projektų grupę (pvz. darbuotojai).

Spaudžiant mygtuką “+” galima pridėti naujas eilutes. Įvedus visus duomenis, spaudžiamas mygtukas “Išsaugoti”.

Sąskaitos-faktūros užpildymui taip pat galima nustatyti projektų grupes. Spaudžiate  “Pirkimai” > “Pirkimo sąskaita-faktūra (pridėti naują)” > “ Pirkimo sąskaita- faktūra ”. Meniu kairėje pusėje matysite operacijų projektų grupes. Čia vartotojai gali nustatyti, su kuria projektų grupe sąskaita bus susieta.

Projektų grupės taip pat gali būti pasirenkamos ataskaitoms, tokioms kaip balansas, pajamos, didžioji knyga, ataskaitų žurnalas, ranka pildomas žurnalas, klientų ir tiekėjų ataskaitos ir kt. Pasirinkimui “Projektas” langelyje spauskite rodyklę.