ERPLY Books priekšapmaksu modulis ir atjaunināts. Tagad priekšapmaksas process ir daudz vienkāršāks

 • Rēķini neizveidos priekšapmaksu
 • Priekšapmaksas nav saistītas ar rēķiniem
 • Ir iespējams pievienot priekšapmaksu dažādiem kontiem
 • Priekšapmaksas statuss tiks pārbaudīts, kad tiks izmantotas priekšapmaksas
 • Priekšapmaksu izmantošana tiek veikta caur priekšapmaksas statusu

NB! Visi piemēri ir ņemti no klientiem. Tā kā iepirkuma process ir tieši pretējs pārdošanai, visi piemēri attiecas arī uz iepirkumu.

Priekšapmaksu pievienošana un izmantošana

Kā pievienot priekšapmaksas:

 • Neizvēlieties nevienu rēķinu no sadaļas “Neapmaksātie ienākošie rēķini”. Nospiediet uz “Pievienot maksājumu” – tad pievienojiet priekšapmaksu klientam.
 • (ERPLY POS & Inventārs klientiem) Bankas importēšanā, ja vēlaties apmaksāt pasūtījuma/priekšapmaksas rēķinu, ar labo peles taustiņu klikšķiniet uz “Atrast apmaksātos rēķinus (pasūtījums)”/”Atrast apmaksātos rēķinus (priekšapmaksas rēķins)”.
 • Bankas importēšanā, ja vēlaties sasaistīt maksājumu ar klienta priekšapmaksu, izvēlieties maksājumu un tad nepieciešamo klientu no klientu ailes.

Kā izmantot priekšapmaksas:

 • Kad priekšapmaksas tiek veiktas neslēgtā periodā, dodieties uz Neapmaksātie ienākošie rēķini, izvēlieties rēķinu un nospiediet uz “Pievienot priekšapmaksu”. Tad pievienojiet nepieciešamo priekšapmaksas summu un nospiediet “Saglabāt”.
 • Kad priekšapmaksas tiek veiktas slēgtā periodā:
  • Pievienojiet klientam negatīvu priekšapmaksu, izmantojiet norēķinu kontu (Tāpat kā pievienojot priekšapmaksu tikai ar negatīvu summu).
  • Pievienojiet rēķinam maksājumu ar priekšapmaksas summu, izmantojiet norēķinu kontu.

Priekšapmaksas statusi

Priekšapmaksām ir divi statusi:

 • Apstiprināts
 • Neapstiprināts

“Apstiprināts” nozīmē, ka priekšapmaksa ir izmantota. Apstiprinātai priekšapmaksai ir tas pats laiks, kad priekšapmaksa tikusi izmantota – ir svarīgi, lai tas parādītos klienta vēsturē.

Priekšapmaksu izmantošanas īpatnības

Izmantojot priekšapmaksas, ERPLY Books vienmēr izveido divus grāmatojumus:

 • Sākotnējā priekšapmaksa
 • Priekšapmaksas izmantošana

Kad Jūs izmantojat priekšapmaksas, pievērsiet uzmanību tam, ka – ja Jūs izmantojat tikai daļu no priekšapmaksas (piem., rēķina summa ir 100 EUR un priekšapmaksa ir 200 EUR, tad izmantotā priekšapmaksa ir 100 EUR), ERPLY Books sadala sākotnējo priekšapmaksu divās daļās.

PVN Priekšapmaksai

PVN tiek pievienots priekšapmaksai un priekšapmaksas veikšanai, ja PVN ir pievienots klienta kartei.

(ERPLY POS & Inventārs klientiem) Ja vēlaties pievienot priekšapmaksas procentus automātiski visiem klientiem, no instrumentu paneļa meklēšanas lauciņa meklējiet:

 • Jūs varat noteikt PVN likmi atkarībā no tā, vai klients ir vietējais (DOMESTIC), Eiropas Savienībā (EU) vai ārpus ES (OUTSIDE_EU)
 • šo izmantojiet, lai noteiktu pareizo PVN likmi noteiktām klientu grupām.

Priekšapmaksas PVN tiks pievienots abiem grāmatojumiem: priekšapmaksas izmantošanas un pievienošanas.

Priekšapmaksas mainīšana

Priekšapmaksās var tikt veiktas izmaiņas, ja tās nav apstiprinātas (vēl nav veiktas). Veicot priekšapmaksu, ERPLY Books automātiski slēdz attiecīgo priekšapmaksu un tās grāmatojumus. Slēgts grāmatojums nozīmē, ka lietotājs nevar mainīt priekšapmaksu vai tās pielietojumu. Tas notiek tādēļ, ka divi grāmatojumi ir sasaistīti un Jūs nevarat izmainīt vienu, neizmainot otru.

Neapstiprinātie maksājumi var tikt izmainīti “Ienākošā nauda” atskaitē.

Ja vēlaties izmainīt grāmatojumu, Jums jānoņem žurnāla atslēga.

Jūs to redzat, kad mēģināt dzēst grāmatojumu – programma atver žurnālu, kas ir slēgts. Žurnāla atslēgu var noņemt, kad lietotājs nomaina žurnāla statusu uz “apstiprināts”. Tad programma ļauj lietotājam izmainīt grāmatojumu. Tomēr tas nav labākais veids, mainot veikto priekšapmaksu, vajadzētu nomainīt arī sākotnējo priekšapmaksu.

Priekšapmaksas konti

Pēc noklusējuma priekšapmaksas konti ir zem sistēmas kontiem

 • Sistēmas konti klienta priekšapmaksām – pēc noklusējuma tas tiek uzstādīts visiem ar pārdošanu saistītiem priekšapmaksu grāmatojumiem
 • Sistēmas konts piegādātāju priekšapmaksām – pēc noklusējuma tas tiek uzstādīts visiem ar iepirkumiem saistītiem priekšapmaksu grāmatojumiem
 • “Reporting person” – tiks definēts, kad priekšapmaksa tiks uzstādīta darbiniekam. Ja vēlaties darbiniekam uzstādīt citas priekšapmaksas, dariet to darbinieka kartē (“Iepirkumi un izdevumi” > “Kontakti”)
 • Priekšapmaksu grupas:
  • Ir iespējams pievienot jaunas rindas sistēmas kontos. Pievienojiet veidu “Priekšapmaksas grupa”
  • Pievienojot jaunu priekšapmaksas grupu, ir iespējams izvēlēties priekšapmaksas kontu, veicot maksājumu un bankas importēšanā uzstādīt atsevišķu kontu grāmatojumam.
 • Priekšapmaksas PVN konta saglabāšana – tas ir nepieciešams, kad izmantojat priekšapmaksas PVN un vēlaties, lai priekšapmaksas PVN summa tiktu saglabāta atsevišķi. To var pievienot zem sistēmas kontiem. Pievienojiet kontu ar veidu “Prepayment VAT saving account”

Rēķina pārmaksāšana

Turpmāk ERPLY Books vairs nepieļaus pārmaksas. Atlikusī summa pēc noklusējuma tiks pievienota priekšapmaksas kontam.

Priekšapmaksas atmaksāšana

Tas jāveic manuāli. Dodieties uz “Neapmaksātie ienākošie rēķini” > “Pievienot maksājumu” (kad vēlaties atmaksāt summu, kas jau ir samaksāta, izvēlieties attiecīgo rēķinu) > Izvēlieties klientu/piegādātāju un pievienojiet negatīvo summu, kas tikusi atgriezta.