Šī pamācība ir apkopota, lai parādītu dažādus perioda noslēgšanas vai beigšanas paņēmienus ERPLY Books. Mēs iesakām noslēgt noteiktu periodu, kad esat pareizi veikuši tā grāmatvedību un vairs nevēlaties to mainīt. Jūs varat slēgt veselu periodu, noteiktus kontus, rēķinus vai ierakstus. Bet, ja esat pabeiguši gada grāmatvedību un iesnieguši nepieciešamās atskaites, Jūs to varat pabeigt arī ERPLY Books. Viss iepriekšminētais ir viegli atceļams.

1. Datu slēgšana

Mēs iesakām noslēgt datus, kad esat visu veicis pareizi un nevēlaties tos mainīt. Jūs vienmēr varat datus atslēgt, nomainot slēgšanas datumu vai grāmatojuma statusu. Datu slēgšana nebeigs periodu.

1.1. Perioda slēgšana

Jūs varat slēgt visus datus lapā Uzstādījumi -> Konfigurācija, no ailes “Periods slēgts kopš:”

Tas nozīmē, ka katrs grāmatojums ar datumu pirms noteiktā slēgšanas datuma (ieskaitot), nevar tikt rediģēts. Būtībā Jūs nevar rediģēt neko pirms šī datuma (ieskaitot). Ja mēģināsiet rediģēt slēgtajā periodā, Jūs saņemsiet kļūdas ziņojumu.

Ja nepieciešams izmainīt grāmatojumu slēgtajā periodā, Jums jāizmaina slēgšanas datums, jāsaglabā izmaiņas, jāpārlādē pārlūkprogramma (lai izmaiņas stātos spēkā), tad varēsiet rediģēt grāmatojumu (kam tagad būtu jābūt ārpus slēgtā perioda). T.i. periods ir slēgts līdz 31.12.2015, bet Jums jāizmaina grāmatojums no 01.09.2015. Slēgšanas datums jāiestata 31.08.2015 un jāsaglabā. Ja esat veicis izmaiņas un 2015. gadam jāpaliek slēgtam, Jums vēlreiz jāizmaina slēgšanas datums.

1.2. Konta slēgšana

Jūs varat slēgt kontus lapā Grāmatvedība -> Kontu tabula, no ailes “Periods slēgts kopš”.

Jūs varat pievienot slēgšanas datumu katram kontam, līdz kuram konts ir slēgts (ieskaitot). Ja vēlaties to atslēgt, Jums jāizmaina datums. Vienmēr nospiediet “saglabāt”, kad esat veicis izmaiņas.

1.3. Rēķina slēgšana

Ja vēlaties noslēgt rēķinu, atveriet to, atrodiet papildus informācijas sekcijā aili Dokumenta status un izvēlieties “Slēgts”

Ja slēdzat rēķinu, šī darbība automātiski aizver visus ar to saistītos grāmatojumus. Ja vēlaties kaut ko mainīt slēgtajā rēķinā, vienkārši izmainiet dokumenta statusu no “Slēgts” uz “Apstiprināts un atvērts”. Vienmēr saglabājiet, kad esat veicis izmaiņas.

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai var veikt uzstādījumu, lai papildus informācijas sekcija būtu atvērta, kad atver rēķinu?

Pēc noklusējuma Jūs varat atvērt šo sekciju manuāli no bultiņas, kas ir tai blakus. Ja vēlaties, lai sekcija būtu atvērta katru reizi, kad izveidojat/atverat rēķinu, dodieties uz Uzstādījumi -> Lietotāja uzstādījumi, atzīmējiet aili pēc “Parādīt papildus informācijas joslu?”, saglabājiet un atsvaidziniet savu lietotājprogrammu. Tad Papildus informācijas sekcija būs atvērta katru reizi, kad atvērsiet rēķinu.

1.4. Grāmatojuma slēgšana

Jūs varat redzēt visus grāmatojumus lapā Grāmatvedība -> Grāmatojumi vai piekļūt konkrēta rēķina grāmatojumiem, atzīmējot rēķinu un nospiežot “vairāk” apakšējā panelī. Jūs varat noslēgt grāmatojumu, izvēloties “Slēgts” no Statusa ailes atvērtajā grāmatojumā.

Ja vēlaties izmainīt slēgtu grāmatojumu, izmainiet tā statusu no slēgta uz “apstiprināts un atvērts”. Vienmēr saglabājiet, kad esat veicis izmaiņas.

2. Perioda beigšana

Mēs iesakām beigt periodu, kad esat to pabeidzis, iesniedzis nepieciešamās atskaites un sākat jaunu periodu. Tad varat to beigt arī ERPLY Books un uzsākt jaunu. Perioda beigšana nozīmē apskatāmā gada beigšanu.

Šo funkciju var atrast no galvenās lapas meklējumu lauciņa, ja meklējat “Gada beigu slēgšana” (Year-End Closing). Atvērsies jauns logs, kurā Jums būs jāizvēlas gads, ko vēlaties noslēgt. Spiediet OK un ERPLY Books izdarīs visu pārējo.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā ERPLY Books slēdz gadu?

ERPLY Books renderēs visu kontu bilances uz nulli un aprēķinās peļņu, balstoties uz ienākumiem un izdevumiem. Peļņa paliks neto peļņas/zaudējumu kontā, jo tā ir kompānijas priekšnieka vai grāmatveža izvēle pārvietot rezultātu uz piemērotu kontu.

Gada beigu grāmatojums izskatās sekojoši:

DR: Neto gada pelņa

CR: nesadalītā peļņa

Ja vēlaties atcelt gada beigšanu, dodieties uz Grāmatvedība -> Grāmatojumi, meklējiet slēgšanas grāmatojumu (pēc veida) un izdzēsiet to.