Periodo užrakinimas ar metų užbaigimas ERPLY Books sistemoje

Periodo užrakinimas ar metų užbaigimas ERPLY Books sistemoje

Šis žinynas buvo sukurtas norint parodyti įvairius būdus, kuriais galima užrakinti ar užbaigti periodą, esantį ERPLY Books. Mes patariame jums užrakinti tam tikrą periodą, kai jau atlikote jo skaičiavimus teisingai ir nebenorite daryti jokių pakeitimų.  Galite užrakinti visą periodą, atskitas sąskaitas, važtaraščius ar įrašus. Bet jei padarėte visus metų skaičiavimus peržiūrėję ir pateikę reikiamas ataskaitas, galite užbaigti visa tai ERPLY Books. Visi šie veiksmai yra lengvai grąžinami.

1. Duomenų užrakinimas

Mes patariame jums užrakinti duomenis, kai viskas yra padaryta teisingai ir nenori, kad būtų atlikti bet kokie pakeitimai. Visada galite atrakinti duomenis pakeisdami užrakinimo datą ar sandorio būseną. Duomenų užrakinimas neužbaigia periodo.

1.1 Periodo užrakinimas

Visus duomenis galite užrakinti skiltyje Nustatymai > Konfiguravimas, skiltis „periodas užrakintas nuo:“.

 

Tai reiškia, kad kiekvienas sandoris, kuris buvo datuotas prieš nustatytą užrakinimo datą (įtraukiant užrakinimo datą), nebebus koreguojamas. Iš esmės, negalėsite koreguoti nieko, kas bus ankčiau už tą datą (įskaitant pačią datą). Jei mėginsite kažką koreguoti užrakintame periode, jums parodys klaidą.

Jei jums reikia padaryti pakeitimus sandoriui, esančiam užrakintame periode, turite pakeisti užrakinimo datą, išsaugoti pakeitimus, atnaujinti naršyklę (kad pakeitimai išsisaugotų) ir tada galėsite koreguoti sandorius (kurie neturėtų būti prieš užrakinimo datą). Pvz. Periodas yra užrakintas iki 2015.12.31, bet jums reikia pakeisti sandorį, kuris buvo sukurtas 2015.09.01. turite nustatyti užrakinimo datą į 2015.08.31 ir išsaugoti. Jei padarėte pakeitimus ir jums vis tiek reikia palikti 2015 metus užrakintus, turite vėl pakeisti užrakinimo datą.

1.2 Sąskaitos užrakinimas

Galite užrakinti ataskaitas pasirinkę Ataskaitos > Sąskaitos suvestinės, elementas „periodas užrakintas nuo“.

Galite uždėti užrakinimo datą kiekvienai sąskaitai, nuo kurios ji bus užrakinta (įskaitant pačią datą). Jei norite ją atrakinti, tada turėsite pakeisti datą. Visada paspauskite išsaugoti, kai padarote pakeitimus.

1.3 Sąskaitos-faktūros užrakinimas

Jei norite užrakinti sąskaitą-faktūrą, atidarykite ją, papildomoje informacijoje raskite Dokumentų būsena ir pasirinkite „užrakinti“.

Jei užrakinote sąskaitą-faktūrą, tada šis veiksmas automatiškai uždaro visus sandorius, susijusius su ja. Jei norite kažką pakeisti užrakintoje sąskaitoje-faktūroje, tiesiog pakeiskite jos būseną iš užrakinto į „patvirtinta ir atidaryta“. Visada išsaugokite, kai tik atliekate pakeitimus.

DUK

Ar galima papildomos informacijos skiltį padaryti atvira kai įeinama į sąskaitą-faktūrą?

Numatyta, kad galite atidaryti tą skiltį rankiniu būdu rodykle, esančia prie jos. Jei norite, kad ji būtų atidaryta kiekvieną kartą kai kuriate/atidarote sąskaitą-faktūrą, eikite į Nustatymai> Naudotojo nustatymai, pasirinkite „rodyti papildomos informacijos langą“, išsaugokite ir atnaujinkite naršyklę. Tada papildomos informacijos skiltis bus atidaryta kiekvieną kartą kai tik įeisite į sąskaitą-faktūrą.

1.4 Sandorio užrakinimas

Visus sandorius galite pamatyti pasirinkę Ataskaitos > Sandoriai arba galite pasiekti konkretaus važtaraščio sandorį pažymėję važtaraštį ir paspaudę „daugiau“ panelės apačioje. Galite užrakinti sandorį paspausdami „užrakinta“ būsenos skiltyje ant atidaryto sandorio.

Jei norite pakeisti užrakintą sandorį, tada pasirinkite „patvirtinta ir atidaryta“. Visada išsaugokite, kai atliekate pakeitimus.

2. Periodo užbaigimas

Patariame jums užbaigti periodą kai užpildėte jį, pridėjote reikalingas ataskaitas ir pradedate naują periodą. Galite jį užbaigti ERPLY Books ir pradėti naują. Periodo užbaigimas reiškia peržiūrėtų metų užbaigimą.

Šis funkcija yra randama pagrindinio puslapio paieškos lauke, jei ieškosite „finansinių metų užbaigimas“. Atsidarys naujas langas, kur turėsite pasirinkti metus, kuriuos norite užbaigti, tada paspauskite gerai ir ERPLY Books viską padarys už jus.

DUK

Kaip ERPLY Books užbaigia metus?

ERPLY Books paverčia visų sąskaitų balansus į nulinius ir apskaičiuoja pelną pagal įplaukas ir išlaidas. Pelnas išlieka gryname pelne/nuostolių ataskaitoje, nes rezultato perkėlimas į tinkamą sąskaitą yra kompanijos vadovo ar apskaitininko rankose.

Finansinių metų sandorio užbaigimas atrodo taip:

  • D:Grynasis metinis pelnas
  • C:Nepaskirstytas pelnas

Jei norite atšaukti finansinių metų užbaigimą, eikite į Ataskaitos > Sandoriai, ieškokite uždaryto sandorio (pagal tipą) ir ištrinkite jį.