Banko importas ERPLY Books

Banko importas ERPLY Books

Banko importas ERPLY Books:

Šiame vadove paaiškinama kaip valdyti mokėjimus ir pajamas ERPLY Books bankinio importo modulyje. Bankinio importo modulis leidžia valdyti jūsų mokėjimus ir pajamas paprastai, lengvai ir tikslai. Tam, kad automatizuotumėte kiekvieną žingsnį, pridėkite banko importo taisykles. Tai jums leis sujungti mokėjimus su tinkama sąskaita faktūra ir paskyra.  

Norėdami naudoti bankinio importo modulį, iš savo banko parsisiųskite banko ataskaitą ( CSV arba XML formatu) ir įkelkite į bankinio importo modulį (neatidarę).

Bankinio importo modulį galite rasti:

 1. Paieškos laukelyje suveskite „bankinis importas“
 2. „Pardavimas“ > „Bankinis importas“
 3. „Pirkimai“ > „Bankinis importas”
 4. Skydelyje paspaudę mygtuką „Bankinis (Importas)“

Bankinio importo modulyje, sistema automatiškai susieja  mokėjimus ir pajamas su paskyromis, sąskaitomis faktūromis ir kontaktais. Taip pat galite pridėti projektus. Jei kai kurie mokėjimai nėra susiejami automatiškai, tuomet galite juos susieti rankiniu būdu, arba sukūrę bankinio importo taisyklę, susiejančią mokėjimus su sąskaitomis faktūromis. Pagal statistiką, bent 90% sąskaitų faktūrų turėtų būti susietos automatiškai.

Kas yra bankinis importas?

Bankinis importas – tai modulis ERPLY Books, kuriame galite automatiškai susieti mokėjimus ir kvitus su sąskaitomis faktūromis, kontaktais ir paskyromis. Norėdami tai padaryti, turite atsisiųsti banko ataskaitą (CSV arba XML formatu) ir įkelti ją į bankinio importo modulį. Programa kontroliuoja visus mokėjimus ir pajamas bei juos susieja su sąskaitomis faktūromis. Programa tai atlieka susiedama kliento ir tiekėjo vardus, registracijos kodą, nuorodos numerį ir kt. Jei nėra sąskaitos faktūros susieti mokėjimui, tuomet mokėjimas susiejamas su paskyromis.

Bankinis importas gali turėti keletą mokėjimų

 1. Sąskaitos faktūros
 2. Išankstiniai mokėjimai
 3. Kita (banko aptarnavimo mokestis)
 4. Daugialypės operacijos

Mokėjimų sąsaja su sąskaitomis faktūromis

Atverkite banko importo modulį. Tuomet įkelkite banko ataskaitą į sistemą. Programa susies šiuos mokėjimus ir atitinkamas sąskaitas faktūras, o jei atsitiks taip, jog kažkas liks nesusieta – atlikite tai rankiniu būdų.

Išankstinių mokėjimų pridėjimas

Išankstinis mokėjimas be dokumento:

 • (importe iš banko) neieškokite sąskaitos faktūros, langelyje „Klientas“ pasirinkite klientą;
 • Jei mokėjimas nėra atliktas banke, eikite į „Atviros gautinos sumos“ / „Atviros mokėtinos sumos“, nepasirinkite jokių sąskaitų faktūrų, paspauskite „pridėti mokėjimą“ bei pasirinkite klientą, sumą ir išsaugokite.

Išankstinis mokėjimas išankstinio mokėjimo sąskaitai arba užsakymui:

 • Jei norite išankstinį mokėjimą susieti su išankstinio mokėjimo ataskaita arba užsakymu, tuomet spustelėkite dešinį klavišą ant mokėjimo (importe iš banko) ir pasirinkite „Rasti apmokėtas sąskaitas (užsakymas)“ „Rasti apmokėtas sąskaitas (išankstinio mokėjimo sąskaita faktūra)“

Kita:

 • Operacijos, kurių programa negali automatiškai susieti, tai tokios kaip mėnesiniai banko paslaugų mokesčiai, palūkanos ir t.t. Šioms buhalterinėms operacijoms turite nustatyti banko taisyklę.

Daugialypės operacijos:

 • Daugialypės operacijos – situacija, kuomet vykdoma daug operacijų. Pavyzdžiui, klientas sumoka 40 EUR už 20 EUR sąskaitą faktūrą > dabar atliktas 20 EUR išankstinis mokėjimas. Norėdami atskirti sąskaitą faktūrą, turite paspausti ant jos ir pasirinkti “pridėti veiklą”. Tuomet atsivers naujas langas ir galėsite padalinti operaciją į keletą dalių.

Projekto pridėjimas

ERPLY Books leidžia pridėti įvairias pajamas ir išlaidas (projektus). Tai galite padaryti nuėję į Nustatymai > Pradiniai duomenys> Projektai.

Banko taisyklės pridėjimas

Pridėję banko taisyklę, supaprastinate naudojimąsi ERPLY Books dar labiau. Banko taisyklės skirtos automatizuoti buhalterines operacijas. Pavyzdžiui, jeigu yra tokių operacijų, kurių sistema negali susieti automatiškai, banko taisyklės pridėjimas gali šį procesą automatizuoti.   

PVM pridėjimas

Galite pridėti PVM, siekdami automatizuoti skirtingas fiksuotas išlaidas. Pavyzdžiui, jei už tam tikrą paslaugą mokate mėnesinį mokestį, galite nustatyti, kad tam priklauso 20% ES PVM.

Sąskaitos faktūros sukūrimas

Ant mokėjimo eilutės paspauskite dešinį klavišą ir pasirinkite “Sukurti sąskaitą faktūrą“.

Kredito sąskaitos faktūros sąsaja

 • Eikite į Pardavimai > Bankinis importas
 • Įkelkite mokėjimo failą
 • Paspauskite ant sąskaitos faktūros ir pakeiskite mokėjimo tipą į „pardavimo sąskaita faktūra“ (tai padarykite meniu lentelėje dešinėje).
 • Atsivers naujas langas, kur galėsite pasirinkti reikiamo kredito sąskaitą faktūrą. Pasirinkę spustelėkite „Susieti mokėjimus su sąskaitomis faktūromis“.

Susiekite mokėjimus su sąskaitomis faktūromis – naujas metodas:

 • Neapmokėta suma nebus padalinta, ji bus skaičiuojama kaip viena suma.

Norėdami susieti sąskaitą faktūrą:

 1. Jei sumokėta suma mažesnė už 0, matysite klaidos žinutę (tai reiškia, kad kažkas nėra susieta. Neigiamas mokėjimas negali turėti teigiamos sąskaitos faktūros. Šio atveju sąskaitą faktūrą turite pridėti rankiniu būdu).
 2. Apmokėta suma tokia pati kaip ir sąskaitoje faktūroje > visos atitinkamos sąskaitos bus susietos.
 3. Apmokėta suma didesnė už nurodytą sąskaitoje faktūroje > visos sąskaitos faktūros bus susietos; išankstinis mokėjimas bus atliktas.
 4. Apmokėta suma mažesnė už nurodytą sąskaitoje faktūroje. Sąskaita faktūra bus susieta su mokėjimo suma.

Jei norite susieti kredito sąskaitą faktūra:

 1. Apmokėta suma lygi sąskaitos faktūros sumai. Visos sąskaitos faktūros bus susietos.
 2. Apmokėta suma mažesnė už sąskaitos faktūros sumą > matysite klaidos pranešimą. Gali būti, jog neužpildėte kokios nors informacijos arba įsivėlė kitokia klaida.
 3. Apmokėta suma didesnė už sąskaitos faktūros sumą >  Sistema susies kiek įmanoma daugiau mokėjimų.

Išsami informacija bankui

 • Swedbank – CSV/XML, viskas pasirinkta ir pridėta
  • Jei CSV faile matomas klaidos pranešimas, pabandykite kitą variantą, jei įkėlėte privataus asmens ataskaitą.
 • SEB – keliant CSV, pasirinkite teisingą banką
 • Nordea – keliant CSV, pasirinkite teisingą banką
 • Danske – rekomenduojama rinktis XML formatą.
 • LHV – kieliant CSV, pasirinkite teisingą banką
 • Krediidibank – XML failas
 • Bigbank – XML failas
 • DNS – XML failas

Kiti formatai

 • PayPal – CSV