ABA failų kūrimas su ERPLY Books? Norėdami sukurti ABA mokėjimo failą, eikite į „pirkimai ir išlaidos“ > „atidaryti mokėtinas sumas“. Pasirinkite norimus mokėjimus. Po to paspauskite „eksportuoti mokėjimus į failą“.

Norėdami, kad eksportavimas būtų sėkmingas, įsitikinkite, kad sekantys reikalavimai yra išpildyti:

  1. Jūsų organizacijos šalis nustatyta į Australiją
  2. Įrašykite šias vertes į jūsų organizacijos banko suvestinę (viršutinis kairys kampas)
  • Banko vardas: banko kodas (3 raidės)
  • Sąskaitos numeris: fondo sąskaitos numeris
  • Identifikatorius: BSB fondo sąskaita
  1. Įrašykite šias vertes į jūsų kontaktų banko suvestinę (Įplaukos > Kontaktai ir banko detalės bus matomos, kai leisite tai).

  • Sąskaitos numeris: sąskaitos numeris arba tikslinė sąskaita
  • Identifikatorius: tikslinės sąskaitos BSB

4. Pasirinkite ABA iš galimų failų.

5. Paspauskite „eksportuoti mokėjimus į failą“

Jei viskas yra atlikta teisingai, ABA failai bus parsiųsti.