YES-list

YES-list

YES-list

Funkcija Video / rokasgrāmata
Pārdošanas rēķini Pārdošanas rēķini
Izveidot pārdošanas rēķinus Pārdošanas rēķini
Nosūtīt pārdošanas rēķinus e-pastā Pārdošanas rēķini
Nosūtīt pārdošanas rēķinus ar Igaunijas e-rēķinu Pārdošanas rēķini
Nosūtīt pārdošanas rēķinus ar Somijas Finvoice standartu
Piedāvājumi/Piesolītā cena
Izveidot cenas piedāvājumus
Izveidot priekšapmaksas rēķinus
Nosūtīt cenas piedāvājumus e-pastā
Nosūtīt priekšapmaksas rēķinus e-pastā
Izveidot rēķinu no cenas piedāvājuma
Izveidot rēķinu no priekšapmaksas rēķina
Pievienot Igaunijas e-rēķinu kā atsevišķu failu, nosūtot pdf rēķinus e-pastā Izsekot e-pastus
Izsekot e-pastus Izsekot e-pastus
Redzēt, kuri rēķinu e-pasti ir neveiksmīgi Izsekot e-pastus
Redzēt, kuri rēķinu e-pasti ir tikuši atvērti Izsekot e-pastus
Izveidot rēķinu veidnes
Pievienot rēķinam maksātāju
Pievienot rēķinam atsauces numuru
Pievienot pārdošanas rēķiniem failus (lai, nosūtot rēķinu, tiktu pievienoti arī papildus faili) Pārdošanas rēķini
Importēt pārdošanas rēķinus no izklājlapas Importēt datus
Importēt pārdošanas rēķinus no faila Importēt datus
Pievienot periodiskos rēķinus Pievienot periodiskos rēķinus
Kopēt rēķinu Vispārīgi norādījumi
Dzēst rēķinu Vispārīgi norādījumi
Noslēgt rēķinus Perioda slēgšana
Mainīt pārdošanas rēķina numerāciju Vispārīgi norādījumi
Drukāt rēķinu citās valodās Vispārīgi norādījumi
Mainīt rēķina valūtu Valūtas
Izsekot rēķinus, kas nav nosūtīti Pārdošanas rēķini
Importēt maksājumus no bankas ziņojumiem Bankas imports
Importēt maksājumus automātiski no Swedbank Swedbank
Izveidot savu bankas ziņojuma formātu
Pievienot maksājumus manuāli
Pievienot klientu priekšapmaksas
Aprēķināt PVN no klientu priekšapmaksām
Izmantot vairākus priekšapmaksu kontus – piemēram, parastas priekšapmaksas un depozītus
Drukāt kases orderi
Drukāt kases grāmatu
Drukāt kases grāmatu ar detaļām
Nosūtīt klientu atgādinājumus Atgādinājumi par atvērtiem debitoru parādiem ERPLY Books
Nosūtīt klientiem bilances pārskatus Atgādinājumi par atvērtiem debitoru parādiem ERPLY Books
Automātiski klientu atgādinājumi/ bilances pārskati Atgādinājumi par atvērtiem debitoru parādiem ERPLY Books
Parādīt klienta raksturīgās pazīmes klientu atskaitē
Parādīt klientu atskaitē, kad klients pēdējo reizi saņēmis e-pasta ziņojumu
Parādīt klientus bez bilances klientu atskaitē
Pārvaldīt klientus
Importēt klientus Importēt datus
Noslēgt klientus
Klients var būt piegādātājs Kontaktu pārvaldīšana
Importēt pirkšanas rēķinus no izklājlapas Importēt datus
Importēt pirkšanas rēķinus no faila Importēt datus
Drukāt čekus, lai apmaksātu pirkšanas rēķinus Vispārīgi norādījumi
Izveidot SEPA maksājuma failu
Izveidot maksājuma failu Rēķina sastādīšana
Izveidot maksājuma failu, izmantojot rēķina beigu termiņus Rēķina sastādīšana
Mainīt rēķina statusu uz “apstiprināts un maksājums nosūtīts bankai” pēc maksājuma faila izveidošanas Rēķina sastādīšana
Pārvaldīt kreditoru parādus
Parādīt neapmaksātus pirkšanas rēķinus
Pārvaldīt piegādātāju parādus
Kontu tabula Kontu tabula
Pievienot/rediģēt/dzēst kontus no kontu tabulas Kontu tabula
Dzēst kontus Kontu tabula
Pievienot citus kontus Kontu tabula
Pārvaldīt valūtas kontus Valūtas
Noslēgt kontus Perioda slēgšana
Parādīt tikai kontu nosaukumus, ja Jums nav kontu numuri
Meklēt kontus ar kontu nosaukumiem
Atzīmēt kontus kā neaktīvus
Importēt kontu tabulu Importēt datus
Izveidot bilanci
Izveidot peļņas un zaudējumu ziņojumu
Izveidot naudas plūsmas atskaiti
Peļņas un zaudējumu 12 mēnešu atskaite
Bilances 12 mēnešu atskaite
Salīdzinošā bilance
Salīdzinošais peļņas un zaudējumu ziņojums
Apgrozījuma bilance Vispārīgi norādījumi
Klienta apgrozījuma bilance
Piegādātāja apgrozījuma bilance
Žurnāla atskaite Vispārīgi norādījumi
Kontu bilances Vispārīgi norādījumi
Meklēt atbilstošus kontus Virsgrāmatā
Virsgrāmata
Meklēt pēc klienta virsgrāmatā
Drukāt visus grāmatojumus
Izveidot Virsgrāmatu
Izmantot nepārtrauktu grāmatojumu numerāciju
Aprēķināt grāmatojumu un rēķinu kodus katru dienu
Atzīmēt rēķina kodu grāmatojuma kodā
Pirkt iesūtnes e-pastu Pirkšanas iesūtne
Rēķina apstiprināšana Pirkšanas iesūtne
Jūs varat nozīmēt, cik apstiprinājumu nepieciešams rēķinam Pirkšanas iesūtne
Jūs varat izmantot rēķina apstiprināšanas procesu e-pastā Pirkšanas iesūtne
Jūs varat apstiprināt rēķinus, ko esat noraidījis (visa vēsture tiek saglabāta) Pirkšanas iesūtne
Jūs varat izvēlēties, vai neapstiprināti rēķini izveido grāmatojumus Pirkšanas iesūtne
Jūs varat apstiprināt gan rēķina failu, gan rēķinu rēķina apstiprināšanas procesā Pirkšanas iesūtne
Jūs varat redzēt, kurš/kad apstiprināja/noraidīja rēķinus Pirkšanas iesūtne
Rēķina apstiprināšana var tikt atvērta pārdošanas rēķiniem
Pārvaldīt projektus/objektus/dimensijas/izmaksu ieņēmumus – tie visi ERPLY Books tiek saukti par projektiem
Projektu grupas, lai grupētu Jūsu dimensijas dažādās daļās
Sadalīt projektus rēķinos
Projekta atskaite
Drukāt grāmatojumus ar projektu grupām
Filtrēt atskaites, izmantojot “UN” frāzi – parādīt objektus, kas ir savienoti gan ar projektu A, gan B
Filtrēt atskaites, izmantojot “VAI” frāzi – parādīt objektus, kas savienoti ar projektu A vai B
Pievienot vairākus projektus vienai operācijai
ERPLY POS & inventārs: inventārs/atrašanās vieta kā projekts Kā uzstādīt ERPLY Books sistēmu ERPLY lietotājiem
ERPLY POS & inventārs: POS kā projekts Kā uzstādīt ERPLY Books sistēmu ERPLY lietotājiem
ERPLY POS & inventārs: darbinieks kā projekts Kā uzstādīt ERPLY Books sistēmu ERPLY lietotājiem
ERPLY POS & inventārs: klients kā projekts Kā uzstādīt ERPLY Books sistēmu ERPLY lietotājiem
ERPLY POS & inventārs: produktu grupa kā projekts Kā uzstādīt ERPLY Books sistēmu ERPLY lietotājiem
Izvēlēties rēķina grāmatojuma datumu (citādāks kā rēķina datums)
PDF rēķina tveršana (parsēt rēķinu no PDF faila)
Attēla rēķina tveršana (parsēt rēķinu no kvīts) Pirkšanas iesūtne
Izveidot pirkšanas rēķinu automātiski, kad tas ir nosūtīts uz pirkšanas iesūtni Pirkšanas iesūtne
Izsekot pirkšanas rēķinu failus Pirkšanas iesūtne
Atrast inventāra produktus pirkšanas iesūtnē Pirkšanas iesūtne
Meklēt izdzēstus grāmatojumus Atskaišu ģenerators
Izveidot atskaites, izmantojot atskaišu ģeneratoru Atskaišu ģenerators
ERPLY Books saglabā visu jūsu grāmatojumu vēsturi Atskaišu ģenerators
Intrastat atskaite
Sūtījuma atskaite
Parādīt, kuri e-pasta sūtījumi ir neveiksmīgi Atskaišu ģenerators
Parādīt, kuri e-pasta sūtījumi ir sasnieguši galamērķi Atskaišu ģenerators
Parādīt, kuri e-pasta sūtījumi ir tikuši atvērti Atskaišu ģenerators
Parādīt izdzēstos rēķinus, rēķinu rindas, klientus, artiklus u.c. Atskaišu ģenerators
Pievienot fiksētos aktīvus
Nolietojums
Pārrēķināt fiksētos aktīvus
Fiksēto aktīvu atskaite
Nolietojuma pārvaldība
Pievienot kontus fiksētajiem aktīviem: kontrārais papildkonts, nolietojums un aktīvu konti
Izsekot fiksētos aktīvus pēc projektiem
Izsekot nelielo ekipējumu, kas iedots darbiniekiem
Izveidot savus fiksētos aktīvus
Ārzemju valūtas atskaite Valūtas
Izsekot ārzemju valūtas rēķinus Valūtas
Valūtu likmes tiek automātiski atjauninātas no Centrālās Eiropas bankas Valūtas
Izveidot pirkšanas rēķinu rēķina valūtā Valūtas
Izveidot pārdošanas rēķinu rēķina valūtā Valūtas
Izveidot pirkšanas rēķinus, izmantojot artiklus Iepirkumu un pārdošanas artikuli
Izveidot pirkšanas rēķinus, neizmantojot artiklus Iepirkumu un pārdošanas artikuli
Piešķirt atlaides artikliem Iepirkumu un pārdošanas artikuli
Deaktivēt artiklus Iepirkumu un pārdošanas artikuli
Skatīt Iepirkumu un pārdošanas artikuli
Izmantot a Iepirkumu un pārdošanas artikuli
Parādīt artiklu papildizmaksu kopsummas Iepirkumu un pārdošanas artikuli
Pārvaldīt kontaktus Kontaktu pārvaldīšana
Pievienot jaunus klientus Kontaktu pārvaldīšana
Pievienot jaunus piegādātājus Kontaktu pārvaldīšana
Klients var būt piegādātājs Kontaktu pārvaldīšana
Pievienot kreditoru parādu kontu piegādātājam Kontaktu pārvaldīšana
Pievienot debitoru parādu kontu klientam Kontaktu pārvaldīšana
Pievienot ieņēmumu kontu klientam Kontaktu pārvaldīšana
Pievienot izdevumu kontu piegādātājam Kontaktu pārvaldīšana
Pārvaldīt klientu/piegādātāju grupas, izmantojot kontaktu kodu Kontaktu pārvaldīšana
Dzēst kontaktu Kontaktu pārvaldīšana
Atzīmēt kontaktu kā neaktīvu Kontaktu pārvaldīšana
Pievienot kontaktam noklusējuma atsauces numuru Kontaktu pārvaldīšana
Pārvaldīt darbinieku kontaktinformāciju Kontaktu pārvaldīšana
Pievienot kontaktiem bankas kontus Kontaktu pārvaldīšana
Pievienot kontaktiem vairākas e-pasta adreses Kontaktu pārvaldīšana
Pievienot kontiem sākuma bilances Importēt datus
Manuālie žurnāli
Eksportēt atskaites CSV failā
Eksportēt atskaites Excel failā
Eksportēt atskaites PDF failā
Izmainīt PDF atskaites izkārtojumu
Bankas importēšana Bankas imports
Pievienot neatbalstīto bankas ziņojumu struktūru Bankas imports
Bankas importēšana: automātiski savieno rēķinus, balstoties uz to informāciju Bankas imports
Bankas importēšana: Jūs varat manuāli pārbaudīt visus apmaksātos rēķinus Bankas imports
Bankas importēšana: rēķini tiek automātiski savienoti ar maksājumiem Bankas imports
Bankas importēšana: savieno rēķinus, izmantojot atsauces numurus Bankas imports
Bankas importēšana: savieno rēķinus, izmantojot klienta/piegādātāja vārdu Bankas imports
Bankas importēšana: savieno rēķinus pēc rēķinu Nr. (meklējot tos no apraksta) Bankas imports
Bankas importēšana: savieno rēķinus, izmantojot klienta/piegādātāja reģistrācijas kodu Bankas imports
Bankas importēšana: pievienot noteikumus automātiskai kontu kartēšanai Bankas imports
Bankas importēšana: sadalīt grāmatojumus starp vairākiem projektiem/kontiem Bankas imports
Bankas importēšana: pievienot grāmatojumiem PVN Bankas imports
Bankas importēšana: izveidot pirkšanas/pārdošanas dokumentu bankas importēšanā Bankas imports
Bankas importēšana: izvēlēties vienu kontu visiem grāmatojumiem Bankas imports
Bankas importēšana: saskaņot bankas karšu maksājumus Bankas imports
Bankas importēšana: saskaņot citus maksājumus Bankas imports
Bankas importēšana: apstiprināt bankas bilanci Bankas imports
Izveidot virsgrāmatu mātes uzņēmumam
Grāmatojumu apstiprināšanas funkcionalitāte
norēķināšanās akts
drukāt norēķināšanās aktu
rēķinu faktorēšana Faktoringa
faktorēšanas process Faktoringa
piesaistīt klienta kartei, kā tiek pārvaldīti klienta rēķini: nosūtīt e-rēķinu, faktorēšana, nosūtīt e-pastu Faktoringa
Rēķinu plānotājs: skatīt, kuri rēķini nav nosūtīti
Darbības realizācijas rādītāji ceturksnim
Darbības realizācijas rādītāji 12 mēnešiem
Darbības realizācijas rādītāji gadam
Mainīt projektu vairākiem rēķiniem
Mainīt projektu vairākiem rēķiniem vienlaicīgi
Noslēgt periodu Perioda slēgšana
Nosūtīt pārdošanas rēķinus: mainīt grāmatojuma datumu (aizvietot rēķinu ar datumu)
Mainīt grāmatojuma datumu uz rēķina datumu
Atrast dubultos maksājumus
Algu fonds
Mainīt kontus vairākiem grāmatojumiem vienlaicīgi
Atrast pārdošanas rēķinus, kas ir importēti divreiz
Drukāt PVN atskaiti
Pārdošanas kontu rentabilitātes atskaite
Drukāt PVN papildus informāciju
Mainīt valūtu pārdošanas rēķinā Valūtas
Deklarēt personas pirkumus
Skatīt visas Jūsu organizācijas vienā vietā
Dzēst artiklu Iepirkumu un pārdošanas artikuli
Atskaite: VD atskaite
Pievienot jaunu PVN veidu
Mainīt PVN veidu
Aizvietot klientu
Aizvietot pārdevēju
Cita ienākošā nauda
Cita izejošā nauda
Parādīt top 10 klientus pēc grāmatojumu apjoma
Parādīt top 10 klientus pēc parādiem
Parādīt top 10 piegādātājus pēc parādiem
Parādīt top 10 piegādātājus pēc grāmatojumu apjoma
Parādīt projektu ieņēmumus, izdevumus un peļņu pēc gada
Parādīt pašreizējo aktīvu vērtību
Parādīt fiksēto aktīvu vērtību
Parādīt īstermiņa parādu kopējo vērtību
Parādī visu parādu vērtību
Parādīt akciju kapitālu vērtību
Parādī rezerves ieguldījumu rentabilitātes rādītāju (GMROI)
Parādīt pašreizējā koeficienta vērtību
Parādīt ātrā koeficienta vērtību
Parādīt parāds pret akciju kapitālu koeficientu
Parādīt ilgtermiņa parāds pret akciju kapitālu koeficientu
Parādīt skaidras naudas koeficienta vērtību
Finansiālo līdzekļu līmenis
Parādī parādu koeficienta vērtību
Parādīt pēdējo 3 nedēļu iepirkumu groza vērtību
Parādīt pēdējās nedēļas apgrozījuma vērtību pa dienām
Parādīt pēdējo 3 nedēļu apgrozījumu
Uzstādīt skaidras naudas kontu pēc veikala
Parādīt 10 ienesīgākos produktus
Parādīt EBITDA vērtību
Parādīt EBIT vērtību
Parādīt EBT vērtību
Parādīt 10 ietverošākos pārdevējus
Parādīt procentu segumu
Parādīt 10 vislabāk pārdotās produktu grupas
Parādīt 10 pirktākos produktus
Parādīt apgrozījumu pa stundām
Parādīt debitoru parādu noieta vērtību
Parādīt vidējo iekasēšanas periodu
Parādīt inventāra noieta vērtību
Parādīt inventāra periodu
Parādīt apgrozījuma bruto peļņu
Budžeta kalkulators
Salīdzināt budžetu ar bilances atskaiti
Parādīt bruto peļņu
Parādīt kopējo plūsmu
Parādīt apgrozījuma noietu
Parādīt finanšu ienākumus
Parādīt peļņu
Parādīt finanšu izmaksas
Bankrota indikators (Altmani Z-Score)
Drukāt TSD
Drukāt kases grāmatu
Apvienot nodaļām atbilstošus kontus ar projektiem
Algu fonda nosacījumi
Algu fonda atskaite
Banku brīvdienas
Nozīmēt darbiniekus
Klienta pazīmes
Automātiskas bilances Atgādinājumi par atvērtiem debitoru parādiem ERPLY Books
Importēt priekšapmaksas
Atrast rēķinus ar potenciāli nepareiziem grāmatojumiem
Faktorēti rēķini Faktoringa
Izmaksu labotājs
VAT noteikumi ERPLY lietotājiem, atkarībā no ES rēķina veida
Ieņēmumu ziņojuma kārtība
Automātiski identificējamie projekti
Nauda dienas beigās
Kopsavilkuma ziņojums
Konsolidēto pārskatu nosacījumi
Failu importētāja noteikumi
Periodizēt izmaksas
Algu fonda nosacījumi
Automātiska grāmatvedība ilgtermiņa aizdevumiem
Neiekļaut sekojošos veidus koppārskatā
ERPLY sinhronizācija: savienot projektu ar ieņēmumu kontu
Algu fonda periodi
Pārvaldīt lietotājus Pārvaldīt kontus
Rēķinu paraugu pārvaldība
Pievienot rēķinam logo
Drukāt klienta/piegādātāja grāmatojumus
Drukāt bilances atskaiti pēc projekta
Parādīt ROE, ROR, ROA vērtības
Ieņēmumi no pamatkapitāla
Aktīvu rentabilitāte
Ieņēmumu rentabilitāte
Konsolidācijas ziņojumi
Uzstādīt izņēmumus lietotāja lomām Pārvaldīt kontus
Priekšapmaksu importētājs (piegādātāju priekšapmaksas)
Apstiprinātas PVN vērtības
Kontu pasta adreses
Pārrakstīt rēķinā izmantoto kontu ar klienta/valsts noteikumiem
Konti, kas nozīmēti produktu grupām pēc PVN veida