Cena uzņēmumiem

Cena uzņēmumiem

Cena uzņēmumiem. Cenu saraksts atbilstoši Jūsu vajadzībām.

 Visi abonēšanas plāni sedz pašu nepieciešamāko: rēķinu ievadīšanu, banku importus, iespēju augšupielādēt iepirkumu failus, utt. Un visos plānos ir iekļauts 30 dienu izmēģinājuma laiks.

SĀKUMA PLĀNS
5 EUR/mēnesī
MAZIEM UZŅĒMUMIEM
10 EUR/mēnesī
LIELIEM UZŅĒMUMIEM
50 EUR/mēnesī
Galvenās funkcijas (bankas importi, iespēja augšupielādēt iepirkumu failus, utt.)
Papildu atrašanās vietas Sākot ar 10 €/mēnesī Sākot ar 10 €/mēnesī
Lietotāji 1 2 (Par katru nākamo 10 €/mēnesī) 5 (Par katru nākamo 10 €/mēnesī)
Rēķinu skaits mēnesī 10 1000 Neierobežoti
Atbalsts E-pasts E-pasts & Saziņa pa tālruni E-pasts & Saziņa pa tālruni
Pamatlīdzekļi
Pielāgota rēķina veidne
Citāti
Izdevumu un ieņēmumu centri (projekti)
Veiktspējas galvenie rādītāji
Automātiskie klientu ziņojumi
PDF Parser (pārveidotājs) iepirkumu rēķiniem
Sava e-pasta adrese iepirkumu failiem

Izmēģiniet bez maksas

Izmēģiniet bez maksas

Izmēģiniet bez maksas

*Cenas ir uzrādītas bez PVN. PVN tiks pievienots ES klientiem, balstoties uz klienta dalībvalsts, kurā atrodas jūsu uzņēmums, PVN likmēm, izņemot, ja derīga PVN likme ir norādīta.

Šīs cenas attiecas uz vienu uzņēmumu. Ja jums ir vairāk nekā viens uzņēmums, tad jūs varat izvēlēties cenu Plānu Grāmatvežiem.

Darbības uzsākšana ERPLY Books sistēmā

Lai Jums būtu vieglāk uzsākt darbību, jūs varat izvēlēties visaptverošu paku, kuras cena ir 500 EUR. Šajā opcijā ir iekļauta konta uzstādīšana (t.sk. konta izplānošana), Kontu tabulas importēšana, Neapmaksāto un  ienākošo rēķinu atvēršana, Kontu  reģistrs un līdz pat 5 stundām individuālās apmācības.

Citi piedāvājumi

Papildu aktivitāte
Papildu apmācība 50€/h
Papildus lietotājs 10 €/mēnesī par uzņēmumu
Pielāgoti uzlabojumi No 100 €/h
Importēšana
Konta tabula 50€
Pielāgots rēķinu dizains 50€
Ienākošie rēķini 50€/h
Neapmaksātie maksājumi 50€/h
Galvenā virsgrāmata 50€/h
Kontu reģistrs 50€
Papildus iespējas
Budžets 10€
Algas 10€/mēnesi
Papildu nodaļa 10€/mēnesi