ERPLY Books sistēmā valūtas tiek pārvaldītas kontu grafikā, rēķinos un dažos grāmatojumos.