Jūs varat lejupielādēt dažādas ar iepirkumu un pārdošanu saistītas atskaites, kurās varat aplūkot informāciju Jums nepieciešamajā veidā. Jūs varat izmantot atskaites caur API, kas nozīmē, ka varat izmantot tādas atskaišu ģeneratora funkcijas kā datu sagrupēšana un papildus nosacījumu pievienošana.  

Šo atskaiti varat atrast atskaišu ģeneratorā (“Atskaites” > “Atskaišu ģenerators”). Izvēlieties “ERPLY pārdošanas atskaite” no tabulu saraksta un atvērsies jauns lodziņš:

Izvēlieties datumus un veidu.

Dažādie veidi:

 • PURCHASE_BY_PRODUCT
 • PURCHASE_BY_PRODUCT_GROUP
 • PURCHASE_BY_BRAND
 • PURCHASE_BY_SUPPLIER
 • PURCHASE_BY_SUPPLIER_GROUP
 • PURCHASE_BY_INVOICE
 • PURCHASE_BY_INVOICE_ROWS
 • SALES_BY_DATE
 • SALES_BY_CUSTOMER
 • SALES_BY_CUSTOMER_ACCOUNT_MANAGER
 • SALES_BY_CUSTOMER_GROUP
 • SALES_BY_BUSINESS_AREA
 • SALES_BY_WAREHOUSE
 • SALES_BY_POINT_OF_SALE
 • SALES_BY_PRODUCT
 • SALES_BY_PRODUCT_GROUP
 • SALES_BY_PRODUCT_GROUP
 • SALES_BY_DEPARTMENT
 • SALES_BY_DEPARTMENT_WITH_DRILL_DOWN
 • SALES_BY_SUPPLIER
 • SALES_BY_SUPPLIER_WITH_DRILL_DOWN
 • SALES_BY_CATEGORY
 • SALES_BY_CATEGORY_WITH_DRILL_DOWN
 • SALES_BY_BRAND
 • SALES_BY_ALL_PRODUCTS
 • SALES_BY_CASHIER
 • SALES_BY_INVOICE
 • SALES_BY_INVOICE_ROWS
 • SALES_BY_WEEKDAY
 • SALES_BY_HOUR
 • SALES_BY_MATRIX
 • SALES_BY_MATRIX_WITH_DRILL_DOWN

Kad esat aizpildījuši visus nepieciešamos laukus, uzklikšķiniet uz “Pabeigts”. Tālāk, aizpildiet lauciņus sadaļā “Izvade.”

Intrastat iepirkumi/pārdošana

Veids

 • Iepirkumi PURCHASE_BY_INVOICE_ROW
 • Pārdošana SALES_BY_INVOICE_ROWS

Izvade

 • ERPLY pārdošanas atskaite.countryCode
 • ERPLY pārdošanas atskaite.originCountryCode
 • ERPLY pārdošanas atskaite.code3
 • ERPLY pārdošanas atskaite.netWeight
 • ERPLY pārdošanas atskaite.grossWeight
 • Kvantitāte:
 • Iepirkums: ERPLY pārdošanas atskaite.purchasedQuantity
 • Iepirkums: ERPLY pārdošanas atskaite.soldQuantity
 • ERPLY pārdošanas atskaite.unitName
 • ERPLY pārdošanas atskaite.price

Parādīt grupās: ERPLY Sales Report.code3 (gadījumā, ja šim esat izmantojuši code3), countryCode un originCountryCode.

Parametri:

 1. Valsts nevar būt Latvija;
 2. Izcelsmes valsts nevar būt Latvija;
 3. Izvēlieties valsti;
 4. Mēs vēlamies redzēt tās vērtības, kur esam iegādājušies pozitīvu daudzumu (kas ir lielāka par 0).

Sūtījuma iepirkuma/pārdošanas atskaite

Veids

 • Iepirkumi: PURCHASE_BY_INVOICE_ROW
 • Pārdošana: SALES_BY_INVOICE_ROWS

Izvade

 • ERPLY pārdošanas atskaite.code
 • ERPLY pārdošanas atskaite.code2
 • ERPLY pārdošanas atskaite.name
 • ERPLY pārdošanas atskaite.purchasedQuantity
 • ERPLY pārdošanas atskaite.packageAmount
 • ERPLY pārdošanas atskaite.packageBrutomass
 • ERPLY pārdošanas atskaite.packageNetomass
 • ERPLY pārdošanas atskaite.packageName
 • ERPLY pārdošanas atskaite.groupPackageMetal
 • ERPLY pārdošanas atskaite.groupPackagePaper
 • ERPLY pārdošanas atskaite.groupPackagePlastic
 • ERPLY pārdošanas atskaite.groupPackageWood
 • ERPLY pārdošanas atskaite.salesPackageCardboard
 • ERPLY pārdošanas atskaite.salesPackageClearBrownGlass
 • ERPLY pārdošanas atskaite.salesPackageGreenOtherGlass
 • ERPLY pārdošanas atskaite.salesPackageMetalAl
 • ERPLY pārdošanas atskaite.salesPackageMetalFe
 • ERPLY pārdošanas atskaite.salesPackageOtherMetal
 • ERPLY pārdošanas atskaite.salesPackagePlasticPet
 • ERPLY pārdošanas atskaite.salesPackagePlasticPpPe
 • ERPLY pārdošanas atskaite.salesPackageWood

Izmantojiet papildus laukus, ja vēlaties diferencēt datus.

Parādīt grupās: ERPLY pārdošanas atskaite.code (izmantojiet šo kodu, ja vēlaties grupēt datus pēc visiem dažādajiem produktiem).

Parametri: pievienojiet visus nepieciešamos parametrus – parasti, iepirkuma un pārdošanas atskaitei vajadzētu sniegt galējo rezultātu, kuram nebūtu vajadzīgs pievienot papildus filtrus.

Filtrējiet produktus, kuriem trūkst dažu parametru

Veids:

 • Iepirkumi: PURCHASE_BY_PRODUCT
 • Pārdošana: SALES_BY_PRODUCT

Izvade:

 • ERPLY pārdošanas atskaite.code
 •  ERPLY pārdošanas atskaite.name
 • papildus parametri, kurus izmantojat, lai filtrētu datus.

Parādīt grupās: 

Parametru piemēri:

Code3 nav definēts:

 • Parametrs 1:
  • Parametrs: ERPLY pārdošanas atskaite.code
  • Veids: ir tukšs

Net apmērs nav definēts:

 • Parametrs1:
  • Parametrs: ERPLY pārdošanas atskaite.netWeight
  • Veids: ir tukšs

Net apmērs nav definēts, bet izcelsmes valsts nav Latvija:

 •  Parametrs1:
  • Parametrs: ERPLY pārdošanas atskaite.netWeight
  • Veids: ir tukšs
 •  Parametrs2:
  • Parametrs: ERPLY pārdošanas atskaite.originCountryCode
  • Veids: ir tukšs
  • Vērtība: LV