Faktoringa izmantošana ERPLY Books klientiem. Pašlaik ERPLY Books atbalsta faktoringu Nordea, Danske un Swedbank bankās.

Faktoringa risinājums

Faktoringa risinājums sevī iekļauj sekojošās vajadzības:

 • To klientu pārvaldība, ar kuriem tiek izmantots faktorings
 • To rēķinu, ko vēlaties pārveidot faktūrrēķinos, izvēlēšanās
 • Faktūrrēķinu apmaksa pamata skaitā
 • Faktūrrēķinu atlikumu apmaksa
 • Faktoringa konta pārvaldīšana

Šībrīža specifiskie risinājumi:

 • Swedbank faktoringa bankas ziņojums
 • Nordea (EE) ievaddatu fails
 • Nordea (FI) ievaddatu fails
 • Danske ievaddatu fails

Faktoringa konts

Katrai faktoringa darbībai būtu jāizmanto atsevišķs faktoringa konts. Šo kontu Jūs izvēlaties, kad atzīmējat rēķinus kā apmaksātus un kad šis konts akumulējas bankā. Šajā gadījumā tā vērtība palielinās (Jums ir debitoru rēķini bankai) kad atzīmējat rēķinus kā apmaksātus. Tā samazinās, kad banka kārto darījumus ar naudu.

Ar kuriem klientiem tiek veikts faktorings?

Ja Jūs esat arī ERPLY POS & Inventārs klients un uzstādījumos esat izvēlējies, ka izmantojat faktoringu, mēs automātiski sinhronizēsim attiecīgos ERPLY Books klientus. Tam Jums jāpievieno nosacījums ERPLY uzstādījumos ATTRIBUTE_PAYS_VIA_FACTORING

Ja Jūs vēlaties šos nosacījumus mainīt, Jūs to varat izdarīt ERPLY Books. Tam instrumentu panelī meklējiet “klientu atribūti”. Tur Jūs varat pievienot/izdzēst izvēlētos klientus. Faktoringa izmantošanas nosacījums ir ATTRIBUTE_PAYS_VIA_FACTORING

Faktoringa process

Faktūrrēķinu izveidei ir divas iespējas.

 1. Dodieties uz “ienākumi”, “atvērtie neapmaksātos izejošos rēķinus” un izvēlieties rēķinus, ko pārveidot faktūrrēķinos. Dotā atskaite iekļauj visus atvērtos neapmaksātos rēķinus – neatkarīgi no tā, vai klients tiks faktorēts vai nē.
 2. Lai redzētu tikai rēķinus tiem klientiem, kas tiks faktorēti (un tikai tos rēķinus, kas vēl nav pārveidoti faktūrrēķinos), Jums jādodas uz instrumentu paneli un jānospiež “faktoringa” poga. Pogu pievieno ERPLY Books klientu apkalpošanas dienests – attiecīgs pieprasījums jāiesniedz support@erplybooks.com. Visi iespējamie faktūrrēķini tiks atvērti.

Veiciet sekojošo:

 1. Izvēlieties rēķinus, ko vēlaties pārveidot par faktūrrēķiniem;
 2. Nospiediet ‘vairāk’-> ‘faktorings’;
 3. ERPLY Books lejupielādēs failu, ko varat augšupielādēt savā bankā;
 4. Vispirms dodieties uz banku un augšupielādējiet failu tur, pēc tam mēs droši varam zināt, ka rēķini ir nosūtīti uz faktoringu;
 5. ERPLY Books pēc faila lejupielādes atvērsies logs, kurā Jūs varat apstiprināt faktoringu nepieciešamajā daudzumā;
 6. Vispirms apstipriniet – tas apstiprinās rēķinus, tie vairs netiks parādīti faktoringā (lai izslēgtu iespējamību tos nosūtīt uz banku divreiz)
 7. Pēc tam varat atzīmēt rēķinus kā apmaksātus, tāpat varat izvēlēties atzīmēšanas procentu. Pēc pieprasījuma atzīmēt kā apmaksātus ERPLY Books sagatavos izvēlēto rēķinu procentuālo skaitu, ko varat apstiprināt un saglabāt. NB: Pārliecinieties, ka bankas importēšanu Jūs esat izvēlējies kā maksājumu konta faktoringa kontu!

Kā pievienot maksājumus manuāli?

Tam Jums jādodas uz “neapmaksātie izejošie rēķini” -> atzīmējiet rēķinu, ko vēlaties apmaksāt un no apakšējās labās puses izvēlieties “pievienot maksājumu”, pēc tam aizpildiet kolonnas. Kontiem Jums jāizvēlas faktoringa akumulēšanas konts.

Ko darīt, ja manas bankas faktoringa risinājums netiek atbalstīts?

Ja Jūsu bankas faktoringa risinājums netiek atbalstīts, Jūs to vēl joprojām varat izmantot ERPLY. Tomēr Jums manuāli jānosūta rēķini bankai, kam nepieciešams faktorings.

Neskatoties uz to, mēs ieteiktu pieprasīt iepazīstināt Jūsu banku ar piedāvājumu. Jūs varat nosūtīt pieprasījumu uz info@erplybooks.com

Vai faktoringa kontam jābūt bilancei?

Faktoringa kontam ir bilance, kad banka nav izpildījusi savas obligācijas pret Jums. Bet ja nav debitoru parādu un akumulācijas kontā ir cita bilance kā 0, jāmeklē kļūda virsgrāmatā. Pēc loģikas diapazonā, kur bilance bija 0 un no kura bilance vairs nav 0, jābūt kļūdai.