Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai

ERPLY Books nuo šiol atnaujintas išankstinio mokėjimo modulis. Dabar išankstinių apmokėjimų procesas tapo daug paprastesnis

 • Sąskaitos faktūros nesukurs išankstinių mokėjimų
 • Išankstiniai mokėjimai nesusiję su sąskaitomis faktūromis
 • Nuo šiol skirtingoms sąskaitoms galima pridėti išankstinius mokėjimus
 • Naudojant išankstinius mokėjimus, bus patikrintas išankstinio mokėjimo statusas
 • Išankstinių mokėjimų naudojimas atliekamas per išankstinių mokėjimų statusą

Pastaba! Visi pavyzdžiai pagrįsti klientų patirtimi. Kadangi pirkimų procesas priešingas pardavimui, visi pavyzdžiai taip pat taikomi ir pardavimams.

Išankstinių mokėjimų pridėjimas ir naudojimas

Kaip pridėti išankstinius mokėjimus:

 • Atvirose mokėtinose sumose nepasirinkite jokių sąskaitų faktūrų. Spustelėkite „Pridėti mokėjimą“- ir pridėkite klientui išankstinį mokėjimą.
 • (ERPLY POS & Inventory klientams) bankiniame importe, norėdami sumokėti už užsakymą / išankstinio mokėjimo sąskaitą, paspauskite dešinį mygtuką ant mokėjimo ir spustelėkite “Rasti rasti apmokėtas sąskaitas (užsakymus)“/„Rasti apmokėtas sąskaitas (išankstinio apmokėjimo sąskaita“.
 • Bankiniame importe, norėdami susieti mokėjimą su kliento išankstiniu mokėjimu, pasirinkite mokėjimą ir reikiamą klientą iš klientų langelio.

Kaip naudotis išankstiniais mokėjimais:

 • Kai išankstiniai mokėjimai atliekami periode, kurį galima redaguoti,  eikite į atviras mokėtinas sumas, pasirinkite sąskaitą faktūrą ir paskauskite „Pridėti išankstinį mokėjimą“. Tuomet pridėkite reikiamą išankstinio mokėjimo sumą, ją pasirinkite ir spustelėkite „Išsaugoti“.
 • Kai išankstiniai mokėjimai atliekami užrakintame periode:
  • Pridėkite klientui neigiamą išankstinį mokėjimą, naudokite atsiskaitymų sąskaitą (tai prilygsta išankstinio mokėjimo pridėjimui, tačiau su neigiama suma).
  • Išankstinio mokėjimo sumos sąskaitoje pridėkite mokėjimą, naudokite atsiskaitymų sąskaitą.

Išankstinių apmokėjimų statusai

Išankstiniai apmokėjimai gali būti dviejų statusų:

 • patvirtinti
 • nepatvirtinti

„Patvirtinta“ reiškia, jog išankstinis apmokėjimas buvo panaudotas. Patvirtintas išankstinis apmokėjimas turi tikslų laiką, kada jis buvo naudojamas – tai svarbu parodyti kliento istorijoje.

Išankstinių apmokėjimų naudojimo privalumai

Naudojant išankstinius mokėjimus, ERPLY Books visa sukuria dvi buhalterines operacijas:

 • Pradinis išankstinis mokėjimas
 • Išankstinio mokėjimo panaudojimas

Naudodamiesi išankstiniais mokėjimais, atkreipkite dėmesį, kad panaudojama tik jų dalis (pvz. sąskaitos faktūros suma yra 100 EUR, o išankstinis mokėjimas  lygus 200 EUR, tuomet panaudomas išankstinis mokėjimas bus 100 EUR), tuomet ERPLY Books padalija pradinį mokėjimą į dvi dalis.

Išankstinio mokėjimo PVM

Prie išankstinio mokėjimo priskaičiuojamas PVM, kuomet PVM yra pridėtas į kliento kortelę.

(ERPLY POS & Inventory klientams) jei norite išankstinio mokėjimo procentinę dalį visiems klientams pridėti automatiškai,  paieškos laukelyje ieškokite:

 •  Galite nustatyti PVM mokestį, atsižvelgiant į tai, ar klientas vietinis (VIETINIS), esantis ES (ES) ar už ES ribų (UŽ_ES).
 • Naudokite tai nustatyti tinkamą PVM tarifą konkrečioms klientų grupėms.

Išankstinio mokėjimo PVM bus pridėtas prie abiejų buhalterinių operacijų: naudojant ir pridedant išankstinį mokėjimą.

Išankstinio mokėjimo keitimas

Išankstiniai mokėjimai gali būti pakeisti, jei jie nėra patvirtinti (tai reiškia, dar nėra panaudoti). Naudojant išankstinį mokėjimą, ERPLY Books automatiškai užrakina jį bei jo buhalterines operacijas. Buhalterinių operacijų užrakinimas reiškia, jog vartotojas nebegali redaguoti išankstinio mokėjimo arba keisti tai, kaip mokėjimas naudojamas. Taip yra todėl, kad šios buhalterinės operacijos sujungtos tarpusavyje ir jų negalima keisti atskirai.

Nepatvirtinti išankstiniai mokėjimai gali būti pakeisti “Išgryninimo“ ataskaitoje.

Jei norite pakeisti buhalterinę operaciją, turite atrakinti žurnalą.

Bandydami ištrinti buhalterinę operaciją matysite, kad programa atvers užrakintą žurnalą. Žurnalo užraktas gali būti panaikintas vartotojui pakeitus žurnalo būseną į „patvirtinta“. Tuomet programa leis vartotojui keisti buhalterinę operaciją. Tačiau tai nėra geriausias būdas tai padaryti – keičiant panaudotus išankstinius mokėjimus, taip pat turėtų būti pakeisti ir pradiniai mokėjimai.

Išankstinių mokėjimų sąskaitos

Pagal numatytuosius nustatymus išankstinio apmokėjimo paskyros yra sistemos sąskaitose:

 • Sistemos sąskaita kliento išankstiniam mokėjimui – pagal numatytuosius nustatymus, tai taikoma visiems su pardavimu susijusiems išankstinio apmokėjimo sandoriams.
 • Pardavėjų išankstinių mokėjimų sąskaitos – pagal numatytuosius nustatymus, tai taikoma visiems su pardavimu susijusiems išankstinio apmokėjimo sandoriams.
 • Atskaitingasis asmuo – bus įvardintas, kai darbuotojus bus nustatytas išankstinis mokėjimas. Jei darbuotojui norite nustatyti kokį nors kitą išankstinį mokėjimą, tuomet tai darykite jo kortelėje („Pirkimas“ > „Kontaktai“)
 • Išankstinių mokėjimų grupės:
  • Į sistemų paskyras galima pridėti naujų eilučių. Pridėkite tipą „Išankstinio mokėjimo grupė“
  • Pridedant naują išankstinio mokėjimo grupę, galima pasirinkti išankstinio mokėjimo sąskaitą; atlikdami išankstinį mokėjimą bankiniame importe, operacijai nustatykite atskirą sąskaitą.
 • Išankstinio mokėjimo PVM sąskaitos išsaugojimas – jis reikalingas, kai naudojate išankstinio mokėjimo PVM ir norite turėti atskirą išankstinio mokėjimo PVM išsaugotą sumą. Ji gali būti pridėta sistemos paskyrose. Pridėkite sąskaitą su tipu „Išankstinio mokėjimo PVM išsaugojimo paskyra“ 

Sąskaitos faktūros permoka

Nuo šiol ERPLY Books nebebus galima atlikti permokų. Likusi suma pagal numatytus nustatymus bus pridėta išankstinių mokėjimų sąskaitai.

Išankstinio mokėjimo grąžinimas

Šis procesas turi būti atliktas rankiniu būdu. Eikite į „Atviros mokėtinos sumos“ > „Pridėti mokėjimą“ (Norėdami išmokėti sumos dalį, kuri jau yra apmokėta, pasirinkite ta tinkamą sąskaitą faktūra) > Pasirinkite klientą/pardavėją ir pridėkite neigiamą sumą, kuri buvo grąžinta.