ERPLY Books turi dvi funkcijas banko operacijų valdymui (žinoma, yra galimybės pridėti apmokėjimus rankiniu būdu):

 • importas iš banko
 • banko suderinimas

Pirmasis, importas iš banko skirtas banko operacijoms įrašyti, importuojant banko sąskaitą į ERPLY Books. Žiūrėkite vaizdo įrašą čia.

Antrasis, banko suderinimas skirtas banko operacijoms patvirtinti.

Jūs galite naudoti tik banko importą arba tik banko suderinimą. Arba abu. Arba nė vieno iš jų. Visi pasirinkimai yra galimi ERPLY Books. Paprastai į sprendimą, kaip valdyti banko operacijas, galima atsakyti taip:

1. ERPLY Books palaiko jūsų banko sąskaitos importą, visos operacijos yra suprantamos importuojant banko sąskaitą, o jūsų versle nėra laukiamų apmokėjimų.

Tai reiškia, kad mokėjimo aprašymų pakanka, kad būtų galima užregistruoti operaciją, be tolimesnio ieškojimo kitose sąskaitose. Jei taip, tada mes rekomenduojame užregistruoti visas banko operacijas su banko importu. Jeigu užregistravote visas operacijas, jūsų banko likutis taip pat yra geras. Atlikite šiuos nurodymus:

 1. Perkelkite banko sąskaitą
 2. Pažymėkite visas operacijas žaliai ir išsaugokite

2. ERPLY Books palaiko jūsų banko sąskaitą, bet tik kai kurios operacijos yra suprantamos importuojant banko sąskaitą ir/arba jūsų versle yra laukiamų apmokėjimų.

Tai reiškia, kad kai kurios operacijos turi tokį aprašymą kaip „ČEKIS” arba „Apmokėjimas” ar kažką panašaus, kurio jūs neagalite taip lengvai nustatyti. Šiuo atveju jūs galite naudoti abu: importas iš banko ir banko suderinimas. Atlikite šiuos nurodymus:

 1. Įrašykite čekį ir kitus apmokėjimus, kurių negalite įrašyti su banko importu.
 2. Perkelkite banko sąskaitą
 3. Pažymėkite visas operacijas žaliai, kurių neužregistravote kitur ir išsaugokite.
 4. Paspauskite „banko suderinimas“ banko importe.
 5. Pasirinkite rankiniu būdu užregistruotas operacijas su tomis, kurių dar neužregistravote su banko importu.
 6. Įsitikinkite, kad kairė ir dešinė pusės susiderina ir paspauskite patvirtinti. Tuomet ERPLY Books pažymės tuos apmokėjimus kaip suderintus ir įsitikins, kad tie apmokėjimai esantys kairėje pusėje nepasirodytų dar kartą kai jūs atliksite banko importą.

3. Importuojant banko sąskaitą nė viena iš opearcijų nėra suprantama.

Tada jums reikia atlikti tik banko suderinimą. Atlikite šiuos nurodymus:

 1. Užregistruokite visus apmokėjimus neapmokėtos pardavimo ir pirkimo sąskaitos- faktūros, ir gauti/sumokėti pinigai funkcijose.
 2. Eikite į banko suderinimo modulį ir įkelkite banko sąskaitą.
 3. Pasirinkite apmokėjimus iš banko sąskaitos ir apmokėjimus, kurių nesuderinote.
 4. Įsitikinkite, kad kairė ir dešinė pusės susiderina ir paspauskite patvirtinti.

4. ERPLY Books nepalaiko jūsų banko sąskaitų.

Tada jūs negalite naudoti nei importo iš banko, nei banko suderinimo funkcijų.

Kaip įrašyti banko operacijas rankiniu būdu?

 • pardavimo sąskaitos-faktūros apmokėjimai
  • pridėkite sąskaitos-faktūros apmokėjimus iš neapmokėtų pardavimo sąskaitų-faktūrų
 • pirkimo sąskaitos-faktūros apmokėjimai – priklauso nuo to, ar mokate čekius ar tiesiog pridedate mokėjimus rankiniu būdu:
  • pridėti mokėjimą rankiniu būdu, eikite į neapmokėtos pirkimo sąskaitos-faktūros -> pasirinkite sąskaitą- faktūrą(as) ir paspauskite „pridėti apmokėjimą”
  • jeigu norite pridėti paparastą sąnaudų sąskaitą-faktūrą, tuomet paspauskite “paprastos sąnaudos” ataskaitų lange
  • jeigu jums reikia naudoti čekio procesą, tada:
   • eikite į neapmokėtos pirkimo sąskaitos-faktūros
   • pasirinkite sąskaitas- faktūras, kurias norite apmokėti
   • paspauskite “eksportuoti mokėjimus į failą”
   • ten galite redaguoti duomenis, jei reikia, ir prireikus pridėti kitus mokėjimus
   • jeigu viskas nustatyta, tada paspauskite “eksportuoti mokėjimus į failą”
   • po to kai atsispausdinote čekį ir nusiuntėte jį paštu, jūs galite paspausti “pažymėti kaip apmokėtą” (pasirenkamas, nėra privalomas) – tada ERPLY Books pridės apmokėjimą visoms pasirinktoms sąskaitoms-faktūroms*
   • jeigu jums reikia valdyti teigiamo mokėjimo procesą, tada iš ten paspauskite “spausdinti” -> “siųsti el. paštu”
 • ne sąskaitos – faktūros operacijos:
  • jūs galite pridėti paprastus gautus pinigus iš ataskaitų lango
  • jūs galite pridėti paprastus sumokėtus pinigus iš ataskaitų lango
  • sudėtingesnės operacijos (kaip darbo užmokestis it t.t.): pridėkite rankinį žurnalą ir įsitikinkite, kad pasirinkote “Sumokėti pinigai (neskaitant Sąskaitos- faktūros)” arba “Gauti pinigai (neskaitant Sąskaitos- faktūros) tipą.

Kiti klausimai:

 • Kurios sąskaitos yra suderinamos?
  • Kadangi jūs galite turėti daug pinigų sąskaitų, įskaitant grynuosius pinigus, tada nebūtinai visos jos turi būti suderintos su banko suderinimu. Taigi, mes turime pasirinkti tas sąskaitas, kurias mums reikia suderinti. Jūs galite tai atlikti naudodami globalius atributus.
 • Kaip pažymėti apmokėjimą kaip nesuderintą?
  • Eikite į ataskaitos -> gauti ir sumokėti pinigai;
  • pasirinkite apmokėjimus, kuriuos norite nesuderinti;
  • paspauskite “daugiau” -> “Pažymėti kaip nesuderintus”.
 • Kaip matyti, kurie apmokėjimai yra nesuderinti?
  • Atidarykite Banko Suderinimas modulį ir paspauskite ieškoti
 • Kaip sukurti operacijas nesukurtas banko?
  • pardavimo sąskaitos- faktūros apmokėjimai
   • pridėkite sąskaitos- faktūros apmokėjimus iš neapmokėtos pardavimo sąskaitos- faktūros
  • pirkimo sąskaitos- faktūros apmokėjimai
   • neapmokėtos pirkimo sąskaitos – faktūros
   • čekių apmokėjimai
  • ne sąskaitos – faktūros operacijos:
   • jūs galite pridėti paprastus gautus pinigus
   • jūs galite pridėti paprastus sumokėtus pinigus
   • kitos sudėtingesnės operacijos
  • Kaip pamatyti, ar banko likutis yra geras?
   • lengviausia jį būtų pamatyti sąskaitų likučiuose

ERPLY Books naudoja neužbaigtą pinigų sąskaitą iš sistemos sąskaitų (nustatymai -> pradiniai duomenys -> sistemos sąskaitos) čekių apmokėjimams. Taip pat, jeigu atliekate banko suderinimą, tada jūsų čekio apmokėjimai turėtų būti įtraukti tiesiai į banko sąskaitą, o ne į suvestinę sąskaitą! Ir jeigu jūs turite kelias banko sąskaitas, kuriose atliekate čekių apmokėjimus, tada pažymėkite tuos apmokėjimus rankiniu būdu, ne su “pažymėti kaip sumokėta” mygtuku čekio spausdinimo modulyje.