ERPLY integrēšana ERPLY Books

ERPLY integrēšana ERPLY Books

Kā uzstādīt ERPLY Books ERPLY lietotājiem?

ERPLY integrēšana ERPLY Books ir ļoti vienkārša, tomēr pastāv daži neatbildēti jautājumi saistībā ar Jūsu uzņēmuma īpatnībām un to sarežģītību, kas jānoskaidro pirms sinhronizēšanas. Ja varat atbildēt ar “jā” uz vismaz vienu no sekojošajiem jautājumiem, tad lūdzu izlasiet šajā lietotāja pamācībā aprakstītās iespējas:

 • Vai Jūsu uzņēmums ir sadalīts starp dažādām atrašanās vietām?
 • Vai Jums ir nepieciešams apskatīt produktu grupu ieņēmumus un izdevumus?
 • Vai Jūsu uzņēmums ir bāzēts ES un Jums vajadzīgi atsevišķi nodokļi citās ES valstīs?
 • Vai Jums jānorāda izdevumu konti inventāra norakstīšanas veidiem?

Vispārīgi

ERPLY Books automātiski savienojas ar ERPLY glabātuvi; uzstādījumi var atšķirties atkarībā no uzņēmuma.

Kas tiek sinhronizēts?

Regulārā sinhronizēšanā tiek apvienotas sekojošās transakcijas:

 • Pārdošanas rēķini
  • Rēķina pavadzīme
   • Tiek sinhronizēta
   • Ieraksts:
    • D: prasības pircējiem
    • K: ienākumi
    • K: ieņēmumu nodoklis
    • D: pārdoto preču cena
    • K: noliktava
  • Kvīts
   • Tiek sinhronizēta
   • Ieraksts:
    • D: prasības pircējiem
    • K: ienākumi
    • K: ieņēmumu nodoklis
    • D: preču cena
    • K: glabātuve
   • Pavadzīme
    • Tiek sinhronizēta, kad tā tiek atbilstoši konfigurēta (skatiet vairāk)
    • Ieraksts:
     • D: preču cena
     • K: glabātuve
    • Kredīta rēķins
     • Tiek sinhronizēts
     • Ieraksts (ar negatīvām vērtībām):
      • D: prasības pircējiem
      • K: ienākumi
      • K: ieņēmumu nodoklis
      • D: preču cena
      • K: glabātuve
     • Faktūra
      • Tiek sinhronizēta
      • Grāmatojums:
       • D: prasības pircējiem
       • K: ienākumi
       • K: ieņēmumu nodoklis
      • Preču cenai jābūt norādītai pavadzīmē – tas nozīmē, ka faktūras pārskats būtu jāizmanto tikai sastādot faktūru no pavadzīmēm.
     • Pasūtījums
      • Netiek sinhronizēts
     • Priekšapmaksa
      • Netiek sinhronizēta
     • Piedāvājums
      • Netiek sinhronizēta
     • Iepirkuma rēķins
      • Iepirkuma rēķina pavadzīme
       • Tiek sinhronizēta
        • Ieraksts:
         • D: glabātuve
         • K: parādi piegādātājiem
         • D: ieņēmumu nodoklis
        • Pirkuma atgriešana
         • NB: pirkuma atgriešanas numurs tiek ņemts no rēķina, kuram atgriešana tiek veikta.
         • Grāmatojums (negatīvas vērtības):
          • D: glabātuve
          • K: parādi piegādātājiem
          • D: ieņēmumu nodoklis
         • Pirkuma pavadzīme
          • Tiek sinhronizēta, ka šis iestatījums ir ieslēgts
          • Grāmatojums:
           • D: glabātuve
           • K: pagaidu konts uzglabāšanai (skatiet Uzstādījumi > Sākotnējie dati > Sistēmas konti > un “interim storage for purchase waybills”)
          • Pirkšanas rēķins
           • Tiek sinhronizēts
           • Ieraksts:
            • D: ieņēmumu nodoklis
            • K: parādi piegādātājiem
            • D: pagaidu konts uzglabāšanai (skatiet Uzstādījumi > Sākotnējie dati > Sistēmas konti > un “interim storage for purchase waybills”)
           • Pirkšanas pasūtījums
            • Netiek sinhronizēts
           • Kvītis
           • Inventāra reģistrācija:
           • Inventāra norakstīšana
           • Inventāra pārcelšana

Skaidrās naudas pārvaldīšana

ERPLY Books dod iespēju veikt sekojošos darījumus/ opcijas ar skaidru naudu:

Visi pārdošanas rēķini ir sinhronizēti – tas nozīmē, ka visi ar skaidru naudu veiktie darījumi atradīsies arī Books.

 • Ja Jūsu uzņēmumam ir vairākas nodaļas, pievērsiet uzmanību “Vairāku nodaļu pārvaldība”
  • Netiek sinhronizēts
  • Nodaļas ir jākontrolē un jāsinhronizē manuāli:
   • Dodieties uz sinhronizācijas moduli (Iestatījumi -> ERPLY POS & Inventārs uzstādījumi)
  • Ienākošās/ izejošās naudas darījumi no reģistra:
   • Netiek sinhronizēti.
   • Darījumi ir jāpārbauda un jāsinhronizē manuāli:
    • Dodieties uz sinhronizācijas moduli (Iestatījumi -> ERPLY POS & Inventārs uzstādījumi) un uzklikšķiniet uz “Sinhronizēt POS skaidras naudas darījumus automātiski (pārliecinieties, ka pirms tam esat pievienojis nosacījumus)?”
   • Visi pārējie skaidras naudas darījumi ir jāievada ERPLY Books.

Sinhronizācijas biežums un kas būtu jāievēro

Pēc noklusējuma sinhronizācija ir jāveic manuāli, dodoties uz sinhronizācijas moduli un uzklikšķinot uz “Sinhronizēt.” Ja Jums ir “lielā” pakete, tad sinhronizācija tiek veikta automātiski katru nakti.

Sinhronizācija var arī tikt uzstādīta tā, lai to veic katru stundu vai katras desmit minūtes. Šī opcija ir pieejama “lielajā” paketē un par to Jums ir jāsazinās rakstot uz support@erplybooks.com.

Visi rēķini, kas ir bijuši pievienoti/ mainīti vai izdzēsti pēc pēdējās sinhronizācijas, tiks sinhronizēti. Tas nozīmē, ka ja vēlaties mainīt kaut ko no agrāka perioda, tas Jums nav  atsevišķi jāsinhronizē agrākais periods.

NB: Ja Jūsu inventarizācijas bilance ir pastāvīgi negatīva pārdošanas brīdī, tad Jums jāņem vērā, ka inventarizācijas cena šim darījumam tiks noteikta vēlāk (kad tiks izveidota inventarizācijas bilance). Tas nozīmē, ka sinhronizācijas brīdī pārdoto preču cena varētu būt nulle. Tādēļ mēs varam pievienot funkciju, kas katru nakti pārbauda vai pārdoto preču cena ir mainīta pārdošanas rēķinos, kas ir 30 dienas veci.

Rēķinu datumi

Inventāra transakcijas datums ERPLY ir bloķēts – lietotājs to nevar mainīt. Šis datums norāda to brīdi, kad transakcija tiks apstiprināta, tāpēc tas varētu atšķirties no transakcijas datuma. Pēc noklusējuma iestatījumiem rēķini ir sinhronizēti tā, ka dokumenta un transakcijas datums ir dokumenta datums. Ja vēlaties, lai sinhronizācija tiktu veikta tā, ka dokumentam ir viens datums un transakcijas datums tiktu ņemts no inventāra transakcijas datuma, sūtiet e-pastu uz support@erplybooks.com.

Inventāra transakcijas datumu atšķirību dēļ ir iespējams, ka pārdošanas inventāra bilance un ERPLY Books apgrozījuma atskaite nesaskan viena ar otru. FIFO (tiešsecības jeb pirmais iekšā, pirmais ārā) inventāra grāmatvedības metodes dēļ tā ir ierasta situācija tādēļ ir jāseko līdzi tam, lai pārdošanas apgrozījums un ERPLY Books pārdošanas atskaites sakristu.

Ja vēlaties apskatīt transakcijas/ierakstus, kuri vienu mēnesi balstīti uz inventāra transakcijām (piemēram, janvāra transakcijām) un transakcijas, kas nākamajā mēnesī balstītas uz pārdošanas apgrozījuma atskaites (piemēram, transakcijas, kas paliek februārī), Jūs varat izveidot sekojošo atskaiti atskaišu ģeneratorā:

Inventāra formula un inventāra vērtības pārbaudīšana

Inventāra vērtība tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas:

Viena inventāra vērtība = Sākuma bilance

+ pirkuma cena no pirkuma dokumentiem

+ ienākumi no inventāra

+ noliktavas pievedums

– no noliktavas izvestā vērtība

– pārdoto preču cena no pārdošanas rēķiniem

– norakstītais inventārs

Visas šīs transakcijas tiek sinhronizētas ar ERPLY Books, ja Jūs tā vēlaties. Kā minēts iepriekš, pārdoto preču cena var atšķirties, ja Jūsu FIFO cenas ar laiku mainās. Šo un citu iemeslu dēļ, lai pareizi sinhronizētu inventāra vērtību, Jums ir jāņem vērā sekojošās lietas:

 • Ja Jums ir pavadzīmes, tad Jums tās ir jāsinhronizē.
 • Visām inventāra transakcijām jābūt sinhronizētām (norakstījumiem, inventāra uzskaitēm, pārvedumiem starp noliktavām).
 • Ja Jūsu FIFO cenas mainās regulāri, nosūtiet e-pastu uz support@erplybooks.com, ka vēlaties, lai inventāra izmaksas tiktu pārbaudītas katru nakti.
 • Nemainiet produktus ERPLY no inventāra produktiem uz ne-inventāra produktiem – tas varētu radīt kļūdas inventāra vērtības noteikšanā.
 • Ņemiet vērā papildus izmaksu rēķinus ERPLY Books. Par šo varat lasīt vairāk pamācības nodaļā 5.7.1.

http://erplybooks.com/tugi/ERPLYBooksmanualEN.pdf

 • Neizdzēsiet vecos dokumentus ERPLY. Tā kā inventāra transakcijas datums tiks izveidots dokumenta apstiprināšanas brīdī, tad vecu dokumentu dzēšana un to aizvietošana ar jauniem dokumentiem rada kļūdas inventāra vērtībā.

Ja inventāra vērtībā joprojām paliek ievērojama atšķirība (30 dienu vecas inventāra vērtības var pārbaudīt pateicoties pārdoto preču cenas pārbaudes funkcijai) pārbaudiet vai neesat veikuši koriģējošas transakcijas ERPLY Books. Ja joprojām saglabājas ievērojama atšķirība, Jūs varat pārbaudīt no kurienes rodas atšķirība pārbaudot transakcijas, tāpēc būtu ieteicams izveidot nākamo atskaiti atskaišu ģeneratorā (lai datu izvadē būtu “transakcijas.” Veids, Transakcijas (rindas). Debets, Transakcijas (rindas). Kredīts):

Salīdzinājumu var veikt sekojot līdzi vai:

 • Iepirkuma rēķinu debeta vērtība nāk no iepirkumiem inventārā;
 • Pārdošanas rēķinu kredīts nāk no pārdoto preču cenas;
 • Manuālu ierakstu debets ir inventāra grāmatojumi un (ienākošo) pārcēlumu starp noliktavām summa;
 • Manuālu ierakstu kredīts ir norakstījumi un (izejošo) pārcēlumu starp noliktavām summa.

Konta uzstādīšana

Lai izveidotu ERPLY inventāru, izvēlieties (no augšējās izvēlnes joslas) “Uzstādījumi” à “ERPLY POS & Inventāra uzstādījumi.”

Tur Jūs varat ievadīt savu lietotājvārdu, paroli, klienta kodu, kuru Jūs parasti izmantojat, lai ielogotos ERPLY Inventārā.

Modulis izskatās šādi:

Preliminary data sync

 • Sinhronizējiet klientus un piegādātājus – sinhronizē visus kontaktus no ERPLY uz Books. N.B. Visi klienti un piegādātāji tiks sinhronizēti veicot regulāro sinhronizēšanu, bet tā aizņems mazāk laika, ja visi klienti un piegādātāji jau ir tikuši sinhronizēti.
 • Sinhronizēt pakalpojumus un nodokļu likmes – sinhronizē bez-krājuma vienumus un nodokļu likmes. Līdzīgi kā klientu un piegādātāju sinhronizācijā, vispārīgā sinhronizācija aizņems mazāk laika, ja būsiet veikuši šo sinhronizāciju jau iepriekš.
 • Sinhronizēt maksājumu kontus – ļauj piešķirt dažādus kontus dažādām transakcijām. Iespējami šādi veidi:
  • Maksājumu tipi: ja esat piešķīruši dažādus maksājumu veidus ERPLY, tad Books nezina, kurus kontus vajadzētu sinhronizēt, tāpēc Books automātiski izvēlas Bankas kontu. Maksājuma konta sinhronizēšana ļauj pārcelt Jūsu kontus uz Books, tātad vēlākā sinhronizācija tiks veikta starp pareizajiem kontiem.
  • Izslēgtie maksājumi – ja vēlaties izslēgt kādus maksājuma tipus no sinhronizācijas, varat izvēlēties tiem atbilstošos kontus. ERPLY Books ir nepieciešams konts, lai varētu izslēgt attiecīgā konta sinhronizāciju, lai ERPLY Books varētu sinhronizēt doto kontu inventārā. N.B. Dotais priekšnosacījums ir vispirms vajadzīgs, lai izmantotu avansa maksājumus ERPLY Books, kur ERPLY Books saglabās abus – gan dotos avansa maksājumus, gan jau izmantotos avansa maksājumus – lai ERPLY sūtītu tikai vienu maksājumu un paturētu klientu bilances pareizas.
  • COGS konts produktu grupai: COGS konts var tikt piešķirts katrai produktu grupai.
  • Ieņēmumu konts produktu grupai: katra produktu grupa var tikt piešķirta ieņēmumu kontam.
  • Inventāra norakstīšanas iemesls: ir iespējams piešķirt dažādus izdevumu kontus dažādiem norakstījuma iemesliem.
  • Klientu grupas ieņēmumu konts: katrai klientu grupai var būt ieņēmumu konts. Tas nozīmē, ka tad, kad jauns klients ir sinhronizēts un tā klientu grupai ir saistīts ieņēmumu konts, tad ERPLY Books klientam piešķirs kredīta kontu. Lai redzētu patreizējo klienta kredīta kontu, uzklikšķiniet uz Ieņēmumi à Kontakti un ritiniet ekrānu pa labi līdz ieraudzīsiet klienta konta kolonnu.
  • Klientu grupas debeta konts (tiek izmantots debitora kontam): katrai klientu grupai var būt atsevišķs debitora konts. Tas nozīmē, ka tad, kad tiek sinhronizēts jauns klients un klienta grupai ir saistīts debeta konts, tad ERPLY Books klientam piešķirs kredīta kontu. . Lai redzētu patreizējo klienta debeta kontu, uzklikšķiniet uz Ieņēmumi à Kontakti un ritiniet ekrānu pa labi līdz ieraudzīsiet klienta konta kolonnas.
 • Sinhronizēt noliktavas kā projektus – izmantojiet šo ERPLY funkciju, ja Jūsu uzņēmumam ir dažādas atrašanās vietas un katrai no tām ir kā atsevišķa noliktava. No šī brīža visas Jūsu transakcijas tiks sinhronizētas ar atbilstošajiem projektiem Books.
 • Sinhronizēt lietotājus kā projektus – ja Jūsu uzņēmumam ir vairākas atrašanās vietas (bet šīs atrašanās vietas nav Jūsu uzņēmuma noliktavas), bet gan darbinieku grupa, tad izmantojiet šo opciju. Pēc visu lietotāju sinhronizēšanas, visas transakcijas tiks sinhronizētas atbilstoši attiecīgajiem lietotājiem kā projektam. Noskatieties šo video, lai uzzinātu vairāk par to, kā izveidot atrašanās vietas no darbinieku grupas.
 • Synchronize Customers’ Open Invoices ļauj sinhronizēt klientu nesamaksātos rēķinus.
 • Would You Like to See or Use Customer’s name by default?

Books pēc noklusējuma sinhronizē visus Jūsu klientus no ERPLY. Ja Jūs vēlaties, varat izvēlēties klientu (pēc noklusējuma režīma), lai Books sinhronizētu visus pārdošanas rēķinus ar attiecīgo klientu.

 • Citas opcijas
 • Sinhronizēt pavadzīmes?
  • pēc noklusējuma: pavadzīmes netiek sinhronizētas;
  • pēc funkcijas iespējošanas: veicot regulāru sinhronizāciju, pavadzīmes arī tiks sinhronizētas. Vecākas pavadzīmes netiek sinhronizētas, ja vien nevēlaties tās saņemt – tādā gadījumā norādiet ilgāku periodu sinhronizācijai;
  • pēc funkcijas atspējošanas: pavadzīmes vairs netiks sinhronizētas regulārās sinhronizācijas laikā. Vecākas pavadzīmes ir jānoņem manuāli.
 • Nesinhronizēt pirkuma pavadzīmes?
  • pēc noklusējuma: pirkuma pavadzīmes tiks sinhronizētas (bet tikai tad, ja vispār esat iespējojuši pavadzīmju sinhronizāciju);
  • pēc funkcijas iespējošanas: pavadzīmes netiks iekļautas regulārajā sinhronizācijā. Vecākas pavadzīmes netiks izdzēstas, tās ir jānoņem manuāli;
  • pēc funkcijas atspējošanas: arī pavadzīmes tiks sinhronizētas regulārās sinhronizācijas laikā, ja regulārā sinhronizācija ir atļauta.
 • Nesinhronizēt pirkuma rēķinus?
  • mērķis: kad iepirkuma rēķini ir nepareizi ievadīti ERPLY (piemēram, bez papildus izmaksām vai ar nepareizu rēķina numuru), tad ir iespējams šos rēķinus neiekļaut sinhronizācijā;
  • pēc noklusējuma: iepirkuma rēķini tiks sinhronizēti;
  • pēc funkcijas iespējošanas: iepirkuma rēķini vairs netiks sinhronizēti un iepriekšējie iepirkuma rēķini netiks noņemti;
  • pēc funkcijas atspējošanas: no šī brīža iepirkuma rēķini tiks sinhronizēti.
 • Sinhronizēt piegādātājus automātiski?
  • nepieciešamība: ja kāda piegādātāja kontaktinformācija pastāvīgi mainās, varat to atjaunināt katrā sinhronizācijas reizē;
  • pēc noklusējuma: dati netiks atjaunināti (bet visi jaunie piegādātāji tiks sinhronizēti automātiski);
 • Sinhronizēt atrašanās vietas automātiski?
  • nepieciešamība: ja ir paredzēts strādāt ar jaunām atrašanās vietas, ir ieteicams katras sinhronizācijas laikā pārbaudīt ir vai nav jaunas atrašanās vietas, kuras nepieciešams skatīt kā projektus;
  • pēc noklusējuma: atrašanās vietas netiks sinhronizētas.
 • Sinhronizēt lietotājus projektos automātiski?
  • nepieciešamība: ja vajadzīgs redzēt atskaites katram darbiniekam, tad sinhronizācijas laikā ieteicams pārbaudīt vai ir vai nav ticis pievienots kāds jauns lietotājs;
  • pēc noklusējuma: netiks sinhronizēts.
 • Sinhronizēt pielāgotus projektus automātiski?
  • nepieciešamība: ja vēlaties redzēt ieņēmumus un izdevumus atbilstoši projektu grupām, nepieciešams iekļaut šo nosacījumu;
  • pēc noklusējuma: netiek sinhronizēts.
 • Sinhronizēt ne-noliktavas priekšmetus automātiski?
  • nepieciešamība: ja Jūs iegādājaties/pārdodat ne-noliktavas priekšmetus un vēlētos tos redzēt atsevišķos izdevumu/ienākumu kontos, tad katras sinhronizācijas laikā ieteicams aplūkot vai ir kādi jaunai ne-noliktavas priekšmeti;
  • pēc noklusējuma: netiek sinhronizēts.
 • Sinhronizēt pārdošanas rēķina rindas priekš orģināla ne-noliktavas priekšmetu ienākumu uzskaites?
  • nepieciešams visiem: ja vēlaties redzēt izdevumus un ienākumus katrai produktu grupai, ERPLY Books nepieciešams ieskatīties visās rēķinu rindās. Turklāt, ja vēlaties, lai ERPLY Books uzskaita ne-noliktavas priekšmetus dažādos ieņēmumu kontos, šai opcijai jābūt iespējotai.
  • nepieciešamība ES klientiem: ja Jūsu uzņēmums pērk/pārdod Eiropas Savienībā un neuztic pārdevējiem izvēlēties PVN šiem rēķiniem, tad šī opcija ļauj ERPLY Books pārbaudīt visas rindas atsevišķi neatkarīgi no tā vai ir kādi ne-noliktavas priekšmeti vai pakalpojumi, atrast tiem atbilstošos ieņēmumu un izdevumu kontus, un, atkarībā no dokumenta veida, piešķir tiem atbilstošo ES PVN (sistēma arī nošķir produkta un pakalpojumu pārdošanu un pirkšanu);
  • pēc noklusējuma: netiks sinhronizēts.
 • Sinhronizēt valūtas likmes automātiski atpakaļ uz ERPLY pamatplatformu (pieejams tikai ar lielo cenu plānu)?
  • nepieciešamība: tā kā ERPLY Books atjaunina valūtas kursus katru dienu, ir iespējams tos sinhronizēt arī ar ERPLY pamatplatformu (back office);
  • pēc noklusējuma: netiks sinhronizēts.
  • ierobežojumi: šī opcija ir pieejama tikai klientiem ar lielo cenu plānu.
 • Sinhronizēt inventāra norakstījumus?
  • pēc noklusējuma: tiks sinhronizēts.
 • Sinhronizēt inventāra reģistrācijas?
  • pēc noklusējuma: tiks sinhronizēts.
 • Sinhronizēt inventāra pārvietošanas?
  • pēc noklusējuma: tiks sinhronizēts.

Citi uzstādījumi

Nosakiet konta uzskaites noteikumus

Ja Jūsu uzņēmumam ir vairākas atrašanās vietas, tad Jūs varētu vēlēties piešķirt konkrētus kontus attiecīgajām atrašanās vietām. Lai to izdarītu, dodieties uz instrumentu paneli un ierakstiet “Add accounts for location” meklētājā. Lodziņā, kas atvērsies, izvēlieties nepieciešamo veidu un uzklikšķiniet uz “Assign Accounts.” Pēc kontu izvēlēšanās, ERPLY Books aizvedīs Jūs uz sistēmas kontu moduli, kurā varēsiet pievienot jaunas rindiņas, izvēlēties kontu un pievienot tam projektu, kā identifikatoru. Ja visiem kontiem un projektiem ir piešķirts viens un tas pats veids, to pašu Jūs varat izdarīt arī ar citiem veidiem. Iespējamie veidi ir sekojoši:

 • Atrašanās vietai pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas konts
 • Atrašanās vietai ieņēmumu konts
 • Atrašanās vietai PVN/ GST/ pārdošanas nodoklis
 • Atrašanās vietai krājumu konts
 • Atrašanās vietai kreditoru konts
 • Atrašanās vietai debitoru konts
 • Naudas konts pēc atrašanās vietas
 • FEATURED_ERPLY_GIFTCARD

Piešķirot noteiktus kontus atrašanās vietām, katra sinhronizācija piešķirs kontus saistībā ar transakcijām, kas saistītas ar atrašanās vietu.

Kontu piešķiršana ne-krājuma priekšmetiem

Ja Jūs pērkat/pārdodat ne-krājuma priekšmetus, ir iespējams piešķirt izdevumu un ienākumu kontus artikuliem. Lai to piešķirtu šos kontus, dodieties uz Ieņēmumi/ Ienākumi un izdevumi > Iepirkumu un pārdošanas artikli. N.B. Ja esat atzīmējuši artikulus kā pamatlīdzekļus, tad pērkot šos artikulus, sistēma attiecina tos uz pamatkapitālu un nevis uz izdevumiem.

Izdevumu konta savienošana ar ienākumu kontu

Ja Jums nepieciešams piešķirt kontam kādu citu pretēju kontu, ierakstiet meklēšanas lodziņā “Connect Expense Account with Revenue Account.” Pēc tam, katra jauna transakcija, kurai ir attiecīgais ieņēmumu konts, tiks savienota ar kontu pārdotās produkcijas ražošanas izmaksām.

Sinhronizācija

Sinhronizācija var tikt veikta automātiski katru nakti vai (katru) stundu (pieejams tikai lielajā cenu plāna abonentam) vai arī manuāli, kad vien nepieciešams.

Regulārās sinhronizācijas laikā tiek sinhronizēti (ja vien uzstādījumos neesat norādījuši ko citu):

 • pārdošanas rēķini;
 • pirkuma rēķini;
 • maksājumi;
 • jaunie klienti un piegādātāji, ja tie parādās pārdošanas/pirkuma rēķinos;
 • inventāra norakstījumi, reģistrējumi un pārvietojumi.

Pirmā sinhronizācija

Pirmā sinhronizācija vienmēr jāveic manuāli. Tās laikā paturiet prātā sekojošos soļus:

 • Ja esat izmantojuši ERPLY jau ilgāku laiku, ir ieteicams noslēgt periodu pirms pirmās sinhronizācijas, lai, piemēram, netiktu sinhronizētas 2012. vai 2013. gada transakcijas.
 • Ja Jums ir liels datu apjoms (tūkstošiem rēķinu), pirmā sinhronizācija varētu aizņemt vairāk kā stundu. Šādā gadījumā ir ieteicams doties uz sinhronizācijas moduli, izvēlēties papildus opcijas un veikt sinhronizāciju trīs posmos:
  • sinhronizēt pārdošanas rēķinus un uzgaidīt vismaz stundu;
  • sinhronizēt tikai iepirkuma rēķinus un uzgaidīt vismaz stundu;
  • sinhronizēt tikai maksājumus.