Tag: projektijuhtimine

Projektide (osakondade, eriprojektide, kulukohtade) haldamine Margn’s


Margn’s on olemas kõik võimalused projektide kulude-tulude (ja miks mitte ka kogu bilansi) haldamiseks. Vastame siin mõningatele küsimustele, kuidas seda teha. Etteruttavalt on palju siinkirjutatust olemas ka videojuhendis. Projekte saab määrata projektide moodulis. See asub sätted -> algandmed -> projektid. Kui projekt on mitteaktiivne (töötaja = projekt korral töötaja ei tööta enam firmas; objekt =

Emaprojektid (põhiosakonnad)


Oletame, et ettevõttes töötab 30 inimest ja nad moodustavad kokku 3 osakonda (A, B, C). Kulusid-tulusid tahaks näha nii osakonna kui ka töötaja lõikes. Ehk kulukohaks on nii osakond kui ka töötaja. Sellises olukorras saab Margn’s kasutada emaprojektide funktsionaalsust.  Emaprojektid töötavad nagu tavalised projektidki – eraldi projektina. Kuid aruannetes toimivad erinevalt. Oletame, et töötajad T1,

Kuluarvestus on lihtne


Igal organisatsioonil, olenemata suurusest, on mingisugune vajadus oma kulusid arvestada. Ressursside planeerimine ning väga täpne kuluarvestus on võimalik integreerida organisatsiooni majandusinfosüsteemiga, kuid väikeste organisatsioonide puhul pole investeering rahaliselt kasulik. Käesolevas postituses anname mõned nõuanded, kuidas Margn’s paremini kuluarvestust korraldada. Margn võimaldab kulusid arvestada mitmel viisil, millest põhilisena peab välja tooma projektihalduse. Viimasele tugineb peamiselt ka

Tasuta projektijuhtimine


Margn tutvustab oma uut featuuri: projektijuhtimine. Nüüd on kulude-tulude jaotamine organisatsioonisiseses aruandlusprotsessis märkimisväärselt lihtsam. Projektijuhtimine on samm edasi ettevõtte kulu-tulu analüüsis. Seda vajab iga organisatsioon, kus tekib tunne, et on kulude jaotamine ei ole enam efektiivne ja infost ei piisa aruandluse jaoks. Vahet pole, kas tegu on ehitusettevõtte objektiga, tarkvaraettevõtte kliendiprojektiga või välismessil käimisega –