Tag: projektid

Kontode määramine ERPLY erinevatele kassadele


Probleem järgmine: teil on mitu osakonda. Tahaks jälgida raamatupidamises eraldi kassakontosid. Kuidas seda ERPLY Booksis teha? Lahendus järgmine. Otsige “määra kassakontod…” Sealt vajutage lisa nii palju kui vaja, valige konto ja identifikaatori koha peal projekt. Vajalik on otsing pealehelt, sest muidu ei muuda tarkvara identifikaatoriotsingut projektiks. Projekt peaks sellisel juhul olema rangelt ERPLY ladu. Kui

Projektide (osakondade, eriprojektide, kulukohtade) haldamine Margn’s


Margn’s on olemas kõik võimalused projektide kulude-tulude (ja miks mitte ka kogu bilansi) haldamiseks. Vastame siin mõningatele küsimustele, kuidas seda teha. Etteruttavalt on palju siinkirjutatust olemas ka videojuhendis. Projekte saab määrata projektide moodulis. See asub sätted -> algandmed -> projektid. Kui projekt on mitteaktiivne (töötaja = projekt korral töötaja ei tööta enam firmas; objekt =

Emaprojektid (põhiosakonnad)


Oletame, et ettevõttes töötab 30 inimest ja nad moodustavad kokku 3 osakonda (A, B, C). Kulusid-tulusid tahaks näha nii osakonna kui ka töötaja lõikes. Ehk kulukohaks on nii osakond kui ka töötaja. Sellises olukorras saab Margn’s kasutada emaprojektide funktsionaalsust.  Emaprojektid töötavad nagu tavalised projektidki – eraldi projektina. Kuid aruannetes toimivad erinevalt. Oletame, et töötajad T1,

Kuluarvestus on lihtne


Igal organisatsioonil, olenemata suurusest, on mingisugune vajadus oma kulusid arvestada. Ressursside planeerimine ning väga täpne kuluarvestus on võimalik integreerida organisatsiooni majandusinfosüsteemiga, kuid väikeste organisatsioonide puhul pole investeering rahaliselt kasulik. Käesolevas postituses anname mõned nõuanded, kuidas Margn’s paremini kuluarvestust korraldada. Margn võimaldab kulusid arvestada mitmel viisil, millest põhilisena peab välja tooma projektihalduse. Viimasele tugineb peamiselt ka