Tag: kulud

Ostuarvele lisanduvate kulude sünkroniseerimine ERPLY’st


Ostuarvele võivad lisanduda transport, kaubaalused jm kulud, mida peaks lisama lao väärtusele juurde. Kuidas neid peaks ERPLY’s sisestama ja kuidas need finantsi jõuavad? Siin on kaks võimalust:  – transport oli ostuarve sisse kirjutatud  – transport tuli eraldi arvega Esimesel juhul tuleb:  – ostuarvet sisestades lisada lisanduvad kulud (siis ERPLY teab, et laoväärtus suureneb)  – ostuarvet

Projektide (osakondade, eriprojektide, kulukohtade) haldamine Margn’s


Margn’s on olemas kõik võimalused projektide kulude-tulude (ja miks mitte ka kogu bilansi) haldamiseks. Vastame siin mõningatele küsimustele, kuidas seda teha. Etteruttavalt on palju siinkirjutatust olemas ka videojuhendis. Projekte saab määrata projektide moodulis. See asub sätted -> algandmed -> projektid. Kui projekt on mitteaktiivne (töötaja = projekt korral töötaja ei tööta enam firmas; objekt =

Emaprojektid (põhiosakonnad)


Oletame, et ettevõttes töötab 30 inimest ja nad moodustavad kokku 3 osakonda (A, B, C). Kulusid-tulusid tahaks näha nii osakonna kui ka töötaja lõikes. Ehk kulukohaks on nii osakond kui ka töötaja. Sellises olukorras saab Margn’s kasutada emaprojektide funktsionaalsust.  Emaprojektid töötavad nagu tavalised projektidki – eraldi projektina. Kuid aruannetes toimivad erinevalt. Oletame, et töötajad T1,

Põhivarade kontode muutmine


Põhivarade moodul on Margn’s kenasti edasi arenenud. Oleks nüüd tarvilik anda ka viide selle kohta, kuidas seal kontonumbreid muuta.  Põhivarades kasutab Margn kolme kontot: varakonto – vaikimisi masinad ja seadmed süsteemikonto; kulukonto – vaikimisi amortisatsioonikulu süsteemikonto; amortisatsioonikonto – vaikimisi amortisatsiooni süsteemikonto. Süsteemikontod leiad sätted – algandmed – süsteemikontod. Põhivara soetamisel võib minna põhivarade soetamise moodulisse.

Töötajatega seotud kulude arvestamine


Tööreis, komandeering, töötajale antud soodustused erinevates spordiasutustes jne – pea igas ettevõttes tekib kulutšekke ning nende üle arvestamine vajab kindlat töödistsipliini. Kirjeldame lühidalt, kuidas seda protsessi Margn’s läbi viia.  Töötajatega seotud kulude kirjeldamiseks on kaks võimalust: kirjeldada töötajad hankijatena kirjeldada kassatšekid õigete hankijatega ja ühendada töötajad kassatšeki maksmete kaudu Esimene võimalus on lihtsamini kasutatav, kuid

Raha liikumise kirjeldamine Margn’s


Iga ettevõtja tahab aru saada, millised on ettevõtte rahavood olnud mingil perioodil, mis neid mõjutab ning kuidas olukorda säilitada / parandada. Lisaks võib öelda, et suure tõenäosusega käib raamatupidamine ajaga kaasas, kui pangakonto kontosaldo majandustarkvaras klapib firma pangakontol oleva summaga. Käesolevas postituses kirjeldame, mida tuleks teha, et Margn’ga raha liikumist jälgida.  Margn’s on pangakonto seotud

Lihtne kulude haldamine


Iga ettevõtte jaoks omab väärtust kulude arvestamise täpsus: kust tekkisid kulud, miks nad tekkisid ning kuidas nad on ajas muutunud. Kulude arvestamine peab olema võimalikult lihtne ja arusaadav, et kulud saaks kirja kiirelt ja korrektselt. Käesolevas postituses anname kiire ülevaate Margn muude kulude moodulist. Margn’s on mitmeid kulude arvestamise võimalusi, nagu on seda ka eelnevates

Nippe kassaorderite sisestamiseks


Margn on kassaorderite sisestamise teinud lihtsaks. Ühe orderi sisestamine võtab aega alla poole minuti, kuid seda vaid juhul, kui ettevalmistused on selleks tehtud. Siin postituses vaatlemegi võimalusi ettevalmistusteks. Kassaorderile saab sisestada nii olemasolevaid kui ka hetkel puuduolevaid artikleid. Sisestades nime lahtrisse artiklinime, salvestab Margn selle automaatselt pärast orderi salvestamist. Lisatingimusena võib märkida kulukonto, mis on

Pangakulude, intressitulude arvestamine Margn’s


Iga ettevõtte tavapärase tegevuse kõrvale kogunevad pangakontol ülekannete kulud, kaardihooldustasud, intressitulud jms põhitegevusega mitteseotud raha liikumised. Margn’s on selliste rahaliikumiste arvestamine imelihtne. Sellest anname ka lühikese ülevaate siin postituses. Kõige tavapärasemad mitteregulaarsed pangakonto liikumised on pangakulud. Mõnes riigis peab maksma ka laekumiste pealt, Eestis ülekandeid sooritades üldjuhul üksnes maksmiste pealt. Küll aga laekub paljudele iga

Väikeettevõtte kuluarvestuse optimeerimine


Väikeses ettevõttes on iga sent arvel. Ent paraku pole kuluarvestus väikeses ettevõttes tihtipeale üldse hästi lahendatud. Siin postitutes anname väikese ülevaate sellest, kuidas saab väikeettevõte Margn’i abil oma kulusid paremini juhtida. Esmalt peab välja tooma, millised on kuluarvestuse võimalikud eesmärgid: Saavutada planeeritud kulud ning fikseerida täpselt erinevused – väga punktuaalselt anda ülevaade, millised kulud kulutasemed