Raamatupidamise põhimõtted ERPLY Books-is

Raamatupidamise põhimõtted ERPLY Books-is

Soovime anda raamatupidajatele ja ettevõtjatele rohkem aega. Siit ka mitmed põhimõtted, mida tasuks kõrva taha panna.

Abistavad nõuanded igale raamatupidajale

  • Kasutage igas ettevõttes sarnaseid protsesse: Ostuarvete Postkast, pangaimport jne. Uus hinnakiri toetab seda. Kui ettevõte X on väike ja ei vaja näiteks kliendi raportit, siis sinna ei pea seda eraldi juurde tellima – Te ei avaks seda aruannet niikuinii, kui seda ei vaja. See omakorda tähendab, et saate igal pool kasutada samu funktsioone, kuid maksate siiski selle eest, mida reaalselt kasutate.
  • Kasutage kõiki funktsioone, mis teile antud on. Te saate oma ostuarvetele kuluvat aega kokku tõmmata 85% või isegi rohkem. Analoogselt pangaga – automatiseeri kõik pangaga seotud tegevused (kusjuures panka on võimalik automatiseerida kuni 100%). Hätta jäädes tellige meilt automatiseerimise juurutus või õppige ise juhendite alusel need funktsioonid selgeks. 
  • Aruanded ei ole ainult aruannete menüüs. Teil on võimalik võtta üldisi aruandeid ja aruandeid, mis Teid edasi aitavad. Selle jaoks tuleb esmalt selgeks saada, millist infot tarvis on. Võime teha koolituse, kus vaatame andmed üle ja loome Teile vajalikud aruanded aruandegeneraatoriga ning anname ülevaate, kuidas vajalikud andmed ERPLY Booksist kätte saate.
  • Personaliseeritud aruanded. See läheb kokku eelmise punktiga, kuid on siiski erinev: kui näete iga kuu kümneid tunde vaeva mingite aruannete kokkupanekul, mis põhinevad raamatupidamisandmetel, siis igal juhul saab seda automatiseerida. Üks võimalus on eelnev punkt ehk on võimalik juba täna selline aruanne võtta või saate selle meilt tellida. Pikas perspektiivis tasub sellesse investeerida.
  • Aega säästvad seadistused. Pakume raamatupidamist automatiseerivaid seadistusi. Allolevatele küsimustelevastates saate aru, kas kõik võimalikud olukorrad on ikka lahendatud:
    • Kas Teil on vaja pidevalt arve pealt liikuda kliendi kaardile? Arve peale saab seadistada koheselt vajalikud väljad (registrikood, IBAN jne).
    • Kas Te peate iga kord pangaimpordis panka valima? Seda saab sätete alt muuta.
    • Kas Te ei kasuta panga maksefaili loomist, sest Te ise ei kinnita makseid ja ootate ettevõtte juhi taga? Selle jaoks on lihtne seadistus olemas.
    • Kas Teil on raskusi projekte valida, sest neid on liiga palju? Kasutage projektigruppe.
 • Automaatkontrollid: kas Teil on pidevalt vaja läbi viia mingid kontrollid? Näiteks: kas kõik ettemaksud on käibemaksuga? Kas on eelnevasse perioodi arveid tekkinud? Lõviosa muredest on lahendatav seadistamisega. Aga võimalus on ka teile eraldi väljatrükid luua. Juhtimisarvestus ei ole samamoodi standardiseeritav. Seega vajame Teilt sisendit, et Teid abistada saaksime.
 • Klikkide vähendamine. Raamatupidaja, kellel on mitu klienti, peab iga päev liikuma erinevate organisatsioonide vahet ja kontrollima, kas kõik asjad on tehtud. Sellekohane ülevaade on partnerpaneelis kenasti olemas. Oletame, et teil on 30 ettevõtet, kellele raamatupidamist osutate. Iga päev klikite ringi erinevate organisatsioonide vahel ning kulutate aega kontrolliks, kas igas neist on kõik tehtud, mis teha vaja. Aga Booksi partnerpaneel annab ülevaate – ettevõttes X on 3 ostuarvet tegemata, ettevõttes Y 8 makset ootab pangaimpordis jne. Ja sealt samast saab ka vastava organisatsiooni koos vastava mooduliga avada. Kui te sellisele ringiklikkimisele kulutate praegu nädalas 1h, siis kokkuhoid on aastas rohkem kui ühe nädala töö.