Viivisarved

Viivisarved

Viivisarvete lahendus on lisaplugin, mis võimaldab klientidele viiviseid arvestada.

ERPLY Booksis on olemas eraldi viivisarvete lahendus, mis sisaldab järgmist:

 • Viivise summa jälgimist
 • Viivisarvete loomise võimalust
 • Viivisartiklit, mis ühendab endas kõiki viivistega seotud tehinguid

Viivisarvete lahendus on integreeritud lahendus kliendi raportiga – kohaga, kust tulevad ka kliendi saldod. Seega:

 • Viiviste summasid jälgi kliendi raportist;
 • kliendi raportis on ka juba arvutatud viivisesummade veerg;
 • kliendi raportis on ka arveldatud viiviste summade veerg (ehk maksmata arvete hulgas olev viivisarve summa);
 • kliendi raportis on ka veerg perioodis makstud viivisarvete kohta – selle jaoks peate lisama ka perioodi alguskuupäeva (kui otsite aprilli perioodi, siis näitab aprillis makstud arvete viivisesummat, mis oli arve maksmise hetkeks kogunenud);
 • kliendi raportis saab valida kliendi ja vajutada “viivis”, mille peale valmistatakse viivisarve ette.

Mõned nüansid viivisarvete lahenduse kohta:

 • Viiviste arveid ei looda automaatselt – lahendus võimaldab jälgida ja ühe kaupa arveid lisada.
 • Viiviseid arvele lisades tuleb alati kasutada sama artiklit – viivisartikli kaudu kontrollib Books, kui palju on juba viiviseid arvutatud.

Viivisearvutus:

 • Kui hakkad arvet looma, siis enne kliendi valimist, on määratud üldiste sätete all olev viiviseprotsent;
 • kui valid kliendi, määratakse arvele kliendi kaardil olev viiviseprotsent;
 • viivise lahendus põhineb päevasel arvestusel – kui teil on kasutusel mingi muu viiviste meetod, siis antud moodul ei pruugi teile abiks olla;
 • viivisesumma, mida näete kliendi raportis, on arvutatud kõikide üle tähtaja arvete peale kokku (võttes sealhulgas arvesse iga arve üle tähtaja päevade hulka).

Viivisarvete lahendus maksab ühekordse maksena 562 EUR + KM.