Kande mallid

Kande mallid

Vaikimisi teeb ERPLY Books arve ja laekumiste-maksmiste kanded valmis vastavalt loogikale. Näiteks kui tekib ostuarve, siis tekivad kanded kreedit võlad tarnijatele, deebet kulu-/varu/-põhivara konto ja vajadusel ka deebet käibemaks. Kõiki neid kontosid saab kasutaja jälgida ja muuta vastavalt vajadusele. Mis aga siis saab, kui kogu see eelnevalt kirjeldatud kannete struktuur ei sobi? Sellisel juhul on tarvis kasutada kande malle – saate ise öelda, missugused kanded peavad tekkima vastavalt etteantud reeglitele.

Kande mallid koosnevad kahest elemendist:

 • Kande mall
 • Kande malli elemendid

Esimene kirjeldab reegleid, kuidas vastav mall üles leida. Teine kirjeldab, mis kanded selle peale tekitada.

Kande mallide loomine

Kande mallid saab koostada järgmiste reeglitega:

 • Dokumendi tüüp
  • Müügiarve
  • Kassa müügiarve
  • Saateleht
  • Ostuarve
  • Kassa ostuarve
  • Aruandva isiku ostud
  • Ostusaateleht
  • Hinnapakkumine
  • Tellimus
  • Ostutellimus
 • Kasuta ainult arvete peal
  • Jah – kui see on määratud, siis kande malli ei valita, kui arvet pole olemas
  • Ei – kui see pole arvetega seotud
 • Kasuta ainult laekumiste peal
  • Jah – kasutatakse ainult maksmiste peal
  • Ei – ei kasutata maksmiste peal
 • Maksetüüp
 • Klient / Hankija
  • Tühi – kui tühi, siis kontakti ei kontrollita. Küll aga kande malli valikul eelistab süsteem seda, kus on klient valitud
  • Valitud – kande malli ei valita, kui arvel/maksmisel pole nimetatud klient/hankija
 • Projekt
  • Tühi – kui tühi, siis projekti ei kontrollita
  • Valitud – kui valitud ja objekt ei sisalda seda projekti, siis toda kande malli ei valita
 • Konto
  • Maksmiste juures – kontrollitakse rahakontot
  • Arvete juures kontrollib arve rea tulukontot müügiarvel ja kulukontot ostuarvel
 • Sissetulek / väljaminek
  • Tühi: ei kontrolli tehingu summat
  • Sissetulek: kontrollib, et tehingu summa oleks negatiivne
  • Väljaminek: kontrollib, et tehingu summa oleks positiivne

Kande mallide loomisel on üks lisaväli, mis on kohustuslik täita: selle nimi. Ilma selleta on raske luua kande malli elemente.

Kande malli elemendid

Trükkige pealehe otsingusse Kande malli elemendid. Avanenud moodulis saate sisestada elementide kohta käiva info.

Kande malli elemendid on reaalsed kanded, mis tekivad, kui vastav kande mall leitakse.

Kande rea kohta on olemas järgmised atribuudid:

 • “Vali” – ehk millise kande malliga on tegemist
 • “Nimi” – sisemiseks kasutamiseks mõeldud elemendi nimi
 • “Valem” – kuidas kannet luua. Vt täpsemalt valemite
 • Deebet/kreedit

Valemi koostamine

Arve pealt võetavad elemendid:

 • discount – allahindluse protsent
 • vat – käibemaksu protsent
 • quantity – arve rea kogus
 • expense – kaubakulu
 • price – arve rea hind
 • sumNoVat – arve rea netosumma (price * quantity * (1 – discount))
 • sumWithVat – arve rea kogusumma (price * quantity * (1 – discount) * (1 + vat))

Maksmiste peal kasutatavad elemendid:

 • sumPaid
 • currencyRate
 • vatSum
 • currencyExchangeLoss

Näide komisjonimüügist

Komisjonimüügi puhul soovite arvestada käibemaksu üksnes sellelt summalt, mis teile kasumit toodab. Ehk on vaja kombineerida kaubast saadu tulu ja partnerilt saadud ostuhinda.

Protsess:

 • Määrame eraldi tulukonto komisjonimüügile (vahet pole, kuidas selleni jõutakse – kas osakonnapõhise reegli (komisjonimüük eraldi laos) või käibemaksu kaudu)
 • Reeglid leiame üles vastavalt sellele tulukontole – eeldus siis, et mitte ükski teine müügisumma ei lähe komisjonimüügi tulukontole

Kande malli reeglid:

 • Arvestame, et tegu on müügiarvega – dokumendi tüübiks vali “müügiarve”
 • Kontoks lisame komisjonimüügi konto
 • Kui kassasse võib ka komisjonimüüki teha, siis tuleks lisada ka teine rida, kuhu dokumendi tüübiks “kassa müügiarve” – tulukonto samaks jätta

NB: eeldus järgmistele reeglitele on, et Booksis on kogus alati 1 ja allahindlus puudub (ehk näiteks kasutate Erply ladu müügi teostamiseks).

Kande malli elemendid:

ValiValemKontoDeebet?Lisa artikli nimi
Reegel1*PART=ADD*NUMBER(0.833333333333333)*MULTIPLY*price*PART=ADD*NUMBER(-0.833333333333333)*MULTIPLY*expenseKomisjonimüügituluEiNimi kandele
Reegel1*PART=ADD*priceNõuded ostjateleJahNimi kandele
Reegel1*PART=ADD*NUMBER(0.16666666666666696)*MULTIPLY*price*PART=ADD*NUMBER(-0.16666666666666696)*MULTIPLY*expenseKäibemaksuvõlgEiNimi kandele
Reegel1*PART=ADD*expenseKaup ja valmistoodangEiNimi kandele

Tõlgendame need read nüüd lahti:

 • Soovime neli kande rida
 • “Vali” tähendab seda, millisele kande mallile see läheb
 • “Lisa artikli nimi” see tekst läheb kandele
 • “Deebet” määrab ära, kas lis summa kande deebet või kreedit poolele
 • Valemid lahti kirjeldatud:
  • Komisjonimüügitulu kontole lisa kreeditisse summa, mis jääb järgi kui tuludest kulud maha võtta ja käibemaks ka. Ehk (price – expense)/1.2 = price * 0.833333333333333 – expense * 0.833333333333333 = price * 0.833333333333333  + (-0.833333333333333) * expense
  • Nõuded ostjatele läheb täismüügi summa. Ehk lisa kogusumma ehk price
  • Käibemaksuvõla peale peame saama käibemaksusumma, mis arvutatakse kasumist. Ehk (price – expense) – (price – expense)/1.2
  • Laokontole (kaup ja valmistoodang) peame saama kaubakulu summa, mistõttu expense

Kommentaarid:

 • Valemisse saab lisada ADD ja MULTIPLY – sellest tulenevalt on ka 1/1.2 = 0.833333333333333 ja price – expense = price + (-1) * expense
 • 0.833333333333333 on piisavalt palju komakohti, et ei teki ümardusvahesid
 • Kontrolliks võime vaadata, et deebet = kreedit liites kokku kõik summad deebetis:
  • Eximene osa on: *PART=ADD*NUMBER(0.833333333333333)*MULTIPLY*price*PART=ADD*NUMBER(-0.833333333333333)*MULTIPLY*expense = 0.833333333333333 * price + (-0.833333333333333)*expense
  • Teine osa on *PART=ADD*NUMBER(0.16666666666666696)*MULTIPLY*price*PART=ADD*NUMBER(-0.16666666666666696)*MULTIPLY*expense = 0.16666666666666696 * price + (-0.16666666666666696) * expense
  • Kolms osa on expense
  • Liites need kokku, saame tulemuse 0.833333333333333 * price + (-0.833333333333333)*expense + 0.16666666666666696 * price + (-0.16666666666666696) * expense + expense = price * (0.833333333333333+ 0.16666666666666696) – expense * (0.833333333333333+ 0.16666666666666696) + expense = price – expense + expense = price