Perioodi lukustamine või lõpetamine ERPLY Books’is

Perioodi lukustamine või lõpetamine ERPLY Books’is

Käesolev juhend on koostatud, näitamaks erinevaid perioodi lukustamise või lõpetamise võimalusi ERPLY Books’is. Perioodi lukustamise võimalust tuleks kasutada siis, kui Teil on kindla ajavahemiku raamatupidamine korras ning Te ei soovi sinna rohkem muudatusi teha. Lukustada saab kas tervet perioodi, kontosid, arveid või kandeid. Kui Teil on aga kindla perioodi raamatupidamine korras ja lõpetatud (kõik selle perioodi aruanded esitatud), siis on võimalik periood ka ERPLY Books’is lõpetada. Kõiki eelmainitud tegevusi saab vea korral kergesti ka tagasi võtta.

1.  Andmete lukustamine

Andmeid tuleks lukustada siis, kui Teil on nad korda tehtud ning Te ei soovi, et need muutuks. Lukustamist saab alati tagasi võtta, muutes lukustamise kuupäeva või tehingu staatust. Lukustamine ei lõpeta perioodi.

1.1. Perioodi lukustamine

Üldist perioodi lukustamist saab rakendada lehel Sätted → Üldised sätted, lahtris ‘Periood lukustatud kuni:’.
uldised-satted2

Sellesse lahtrisse määratud kuupäevast varasema kuupäevaga ja kaasa arvatud selle sama kuupäevaga andmed on lukus. Ehk siis – vastavas ajavahemikus ei saa ühtegi muudatust teha. Kui Te proovite, kuvab süsteem Teile ette veateate.

Kui Teil on vaja lukustatud perioodis muudatusi teha, siis tuleb lihtsalt kuupäeva muuta, salvestada, teha browserile refresh (et muudatused ka rakenduks) ning saategi varasemalt lukustatud perioodis muudatusi teha. Nt. periood on lukustatud kuni 31.12.2015, aga oleks vaja muuta 1.09.2015 arvet. Sellisel juhul tuleks perioodi lukustamise kuupäevaks määrata 31.08.2015. Hiljem, kui soovite, et aasta 2015 oleks ikkagi lukus, tuleb uuesti kuupäeva muuta.

1.2. Konto lukustamine

Kontosid saab lukustada lehel RMP → Kontod, veerus ‘Periood lukustatud kuni’.
konto-lukustamine

Selle veeru lahtritesse saab määrata kuupäeva, milleni (kaasa arvatud kuupäev ise) on vastava konto seis lukustatud. Kui soovite lukustatud perioodi kontoseisu muuta, tuleb muuta kuupäeva. Kõik tehtud muudatused tuleb salvestada, et need rakenduks.

1.3. Arve lukustamine

Arveid saab lukustada avatud arve peal olevast lisainfost, valides Dokumendi staatuse lahtris ‘Lukustatud’.
arve-lukustamine

Arve lukustamisel lukustatakse ka automaatselt selle arvega seotud raamatupidamislik kanne. Kui soovite lukustatud arvel midagi muuta, tuleb valida Dokumendi staatuse lahtris ‘Kinnitatud ja avatud’. Kõik muudatused tuleb salvestada, et need rakenduks.

KKK

  • Kas lisainfot saab ka kohe avatuna näha?

Vaikimisi on arvetel lisainfo osa käsitsi avatav (noolest). Kui soovite, et see oleks kohe avatud, tuleb minna lehele Sätted – Kasutaja seaded, märgistada linnukesega valik ‘Kas näidata lisainfot arvel?’, salvestada ning teha browserile refresh. Siis rakenduvad muudatused ning näete arvetel lisainfo osa avatuna.
kasutaja-seaded

1.4. Kande lukustamine

Kõiki kandeid näeb lehel RMP → Kanded või minnes kindla tehingu pealt selle kande peale (nt. märgistades linnukesega arve ja vajutades nupule ‘Veel’). Kannet saab lukustada, kui valida avatud kande peal lahtrist Staatus ‘Lukustatud’.
kande-lukustamine

Kui soovite lukustatud kannet muuta, tuleb valida kande staatuseks ‘Kinnitatud ja avatud’. Kõik tehtud muudatused tuleb salvestada, et need rakenduks.

2.  Perioodi lõpetamine

Perioodi lõpetamist tuleks rakendada siis, kui Teil on kindla raamatupidamisperioodi andmed korras, aruanded esitatud ning alustate uut perioodi. Sellisel juhul saab ka ERPLY Books’is lõpetada soovitud perioodi ning alustada uuega. Perioodi saab lõpetada ainult aasta kaupa.

Perioodi lõpetamise leiab pealehe otsingukastist, kui otsida ‘Lõpeta periood’. Ette kuvatakse aken, kus tuleb valida aasta, mida soovite lõpetada, ning vajutada OK. ERPLY Books teeb ise vastavad kanded Teie eest ära.

plk

Seejärel võite teha käsikande kasumi jaotamise kohta.

KKK

  • Mida teeb perioodi lõpetamine?

Perioodi lõpetamisel viib süsteem kõikide kontode saldod nulli ning arvutab tulude ja kulude põhjal kasumi. Viimase jätab süsteem aruandeaasta kasumi kontole, sest ettevõtte juhi/raamatupidaja pädevuses on see summa liigutada soovitud kontole.

Perioodi lõpetamise kanne on järgnev:

D: Aruandeaasta kasum

K: Eelmiste perioodide jaotamata kasum

Kui soovite perioodi lõpetamist tagasi võtta, siis tuleb minna lehele RMP → Kanded, otsida üles vastav kanne (nt. tüübi järgi – lõpetamise kanded) ning kustutada see ära.