Kasutajate rollid

Kasutajate rollid

Ettevõtetes on vastavalt spetsiifilisusele erinevad kasutajate rollid. Erinevate rollidega kaasnevad erinevad õigused. Viimane omakorda tähendab vajadust piirata kasutajate õigusi vastavalt tema rollile. ERPLY Books’is on kasutajarollid määratud kasutajatüüpidega ning nendest käesolevas postituses räägimegi.

Nüüdsest on rollijaotus kuue-tasandiline:

  1. Administraator – kõik õigused
  2. Raamatupidaja – kõik õigused, välja arvatud kasutajate lisamine ja õiguste haldamine
  3. Võlgade jälgija – ilma kustutamise ja põhiaruannete õiguseta raamatupidaja
  4. Sisestaja – saab sisestada arveid, teha kandeid ning importida pangafaili, kuid ei näe aruandeid (näeb üksnes enda tehtud toiminguid)
  5. Vaataja – Ligipääs aruannetele, kuid muudatusi teha ei saa.
  6. Väikeettevõtja- saab sisestada arveid ja näha aruandeid, aga üldisemaid seadistusi ja kandeid teha ei saa.

Lisaks on võimalik kasutaja siduda projektiga – projektiga seotud kasutaja saab vastavalt jälgida või muuta ainult oma projektiga seotud andmeid. Näiteks, kui ettevõttel on kaks osakonda ja tahaks osakonna juhtidele võimaldada nende osakondade aruandlust jälgida.

Projekt ja õigus tuleb kasutajale määrata kasutajat volitades: “Sätted” > “Kasutajad”. Juhul, kui soovite kasutaja õigusi või projekte muuta, tuleb volitus eemaldada ja see uuesti koos õigete privileegidega lisada.

Volitamiseks tuleb lisada kasutaja e-mail. NB: kasutajale ei saadeta automaatselt emaili. Kui vastava emailiga kasutajakonto puudub, peab ta konto registreerima (registreerumisel firma nimeks märkida täpselt sama firma nimi, mis teil on – vastasel juhul tehakse uus organisatsioon).

Valides “Sätted”> “Kasutajad” avaneb nimekiri organisatsiooniga seotud kasutajatest. Tehes topeltklikk kasutaja e-mailil, avaneb nimekiri kasutajale võimalikest privileegidest. Iga operatsiooni jaoks on kolm võimalust:

muuda – annab võimaluse lisada ja muuta arveid ja erinevaid dokumente

vaata – annab õiguse vaadata erinevaid raporteid ja aruandeid, kuid mitte neid muuta, lisada või kustutada

kustuta – annab õiguse dokumenti vaadata ja kustutada, kuid ei anna õigust neid muuta ja lisada

Lisades või kustutades erinevate privileegide ees olevatesse kastidesse linnukesi, saab anda antud kasutajale erinevaid õiguseid.

Kasutajatega seotud privileegide tähendused:

Kustuta – Kustuta arve; annab kasutajale õiguse arvet vaadata ja kustutada
Kustuta – Konto; annab õiguse kontoplaanis olevaid kontosid kustutada. Kustutada saab vaid neid kontosid, millega ei ole seotud ühtegi tehingut või arvet.
Kustuta – Kanne; annab õiguse kustutada arvega seotud kandeid
Kustuta – Kustuta kande rida
Kustuta – Kustuta arve rida; annab õiguse kustutada arvesse lisatud ridasid
Kustuta – Arvete Maksed/Laekumised; annab õiguse kustutada arvetega seotud makseid ja laekumisi
Kustuta – Ostu-müügi artiklid; saab kustutad ostu ja müügiga seotud artikleid, kuid ei saa kustutada neid, mis on seotud mõne arvega
Kustuta – Kontakti; annab võimaluse kustutada kliente ja hankijaid
Kustuta – Projektid; saab kustutada projekte, mis ei ole seotud arvete, töötajatega, kannetega jne

Muuda – Tasaarveldus;  annab võimalusi teha tasaarveldusi erinevate arvete vahel
Muuda – Sünkroniseeri kliendid ja hankijad; annab võimaluse sünkroniseerida  ERPLY ja ERPLY Booksi vahelisi kliente ja hankijaid
Muuda – Konto; annab võimaluse arvete, maksete ja laekumiste kontode muutmiseks
Muuda – Arvesta palgad; annab võimaluse teha muudatusi palgaarvestuse moodulis
Muuda – Impordi kanded; annab võimaluse impordi moodulis kandeid importida
Muuda – Palgaarvestuse reeglid; annab võimaluse teha muudatusi palgaarvestuse moodulis palgaarvestuse reeglite kohta
Muuda – Tööajad; annab võimaluse teha tööajaga seotud muudatusi palgaarvestuse moodulis
Muuda – Osta põhivarasid; annab õiguse arvele võtta põhivarasid
Muuda – Aruandva isiku ostud; annab õiguse pidada arvestust aruandva isiku ostude üle
Muuda – Seo ettemaksuga; annab võimaluse kasutada ettemaksude sidumist arvetega
Muuda – Arvete Maksed/Laekumised; annab võimaluse sisestada arvetele makseid ja laekumisi
Muuda – Süsteemikontod; annab võimaluse lisada uusi või kustutada süsteemikontosid ja annab õiguse muuta kontosid, mis on süsteemikontodega seotud
Muuda – Ostu-müügi artiklid; annab võimaluse lisada uusi ostu-müügi artikleid
Muuda – Hinnapakkumine; annab õiguse koostada hinnapakkumisi
Muuda – Ostuarved; annab võimaluse koostada ostuarveid
Muuda – Kontaktide korrigeerimine; võimaldab olemasolevate kontakide muutmist
Muuda – Kontaktid; annab võimaluse lisada uusi kontakte
Muuda – Arvuta amortisatsiooni; on õigus kasutada amortisatsioonimoodulit
Muuda – ERPLY kassa & lao sünkroniseerimine; annab võimaluse sünkroniseerida omavahel ERPLY kassat ja ladu
Muuda – Ostuarved (import); annab võimaluse lisada impordiga seotud ostuarveid
Muuda – Müügiarved (import); annab võimaluse lisada impordiga seotud müügiarveid
Muuda – Sisesta algsaldod; annab võimaluse sisestada kontoga seotud algsaldosid
Muuda – Pangaimport; annab õiguse sooritada pangaimporti ERPLY Booksis
Muuda – Projektid; annab võimaluse muuta olemasolevaid ja sisestada uusi projekte
Muuda – Müügiarved; annab võimaluse muuta uut müügiarvet
Muuda – Saada e-mail;annab võimaluse kasutada kontakti olemasolevat e-maili
Muuda – KM liigid; annab võimaluse organisatsioonile lisada ja muuta olemasolevaid käibemaksuliike
Muuda – Kanded; annab võimaluse muuta ja sisestada arvetega seotud kandeid
Muuda – Eelnevalt üleslaetud failid

Seaded – Attribuut
Seaded – Kinnitaja
Seaded – Üldised sätted; annab õiguse muuta üldiseid ERPLY Booksi sätteid
Seaded – ERPLY kassa & lao sätted; annab õiguse teha muudatusi ERPLY kassa ja lao sätetega
Seaded – Arve kohandamine; annab õigusi teha muutusi vastavalt vajadusele
Seaded – Kasutajad; annab õiguse näha erinvaid kasutajaid ja teha muudatusi

Vaata – Palgaraport
Vaata – Võrdlev Raport
Vaata – Põhivarad
Vaata – Bilanss 12 kuud
Vaata – Kasumiaruanne 12 kuud
Vaata – Kasumiaruanne
Vaata – Käibeandmik
Vaata – Artiklite raport
Vaata – Bilanss
Vaata – Hinnapakkumised
Vaata – Ostuarved
Vaata – Rahavoogude aruanne
Vaata – VD Aruanne
Vaata – Kliendi raport
Vaata – Päevaraamat
Vaata – Pearaamat
Vaata – Raha liikumine ajas
Vaata – Võlad minevikus
Vaata – Maksmata ostuarved
Vaata – Maksmiste raport
Vaata – Projektiraport
Vaata – Laekumiste raport
Vaata – Aruandegeneraator
Vaata – Saldoaruanne
Vaata – Müügiarved
Vaata – Koondaruanne
Vaata – Koondaruanne
Vaata – Hankija raport
Vaata – Kanded
Vaata – Käibemaksuaruanne