Kasutajate rollid

 

Ettevõtetes on vastavalt spetsiifilisusele erinevad kasutajate rollid. Erinevate rollidega kaasnevad erinevad õigused. ERPLY Books’is on kasutajate rollid määratud kasutajatüüpidega. Kasutajate lisamiseks ava “Sätted” > “Kasutajad” ja avanenud lehel vajuta kollast nuppu “Lisa kasutaja”.

E-mail

Kasutajate rollid on võimalik volitada kasutadaes kasutaja e-maili. NB: kasutajale ei saadeta automaatselt e-maili. Kui vastava e-mailiga kasutajakonto puudub, peab ta konto registreerima. Registreerumisel tuleb firma nimeks märkida täpselt sama firma nimi, mis Sul on – vastasel juhul tehakse uus organisatsioon.

Kasutajate rollid organisatsioonis

Võimalik on valida kuue kasutajarolli vahel:

   • Administraator – kõik õigused
   • Raamatupidaja – kõik õigused, välja arvatud kasutajate lisamine ja õiguste haldamine
   • Võlgade jälgija – raamatupidaja õigused, kuid puuduvad kustutamise ja põhiaruannete õigused
   • Sisestaja – saab sisestada arveid, teha kandeid ning importida pangafaili. Näeb üksnes enda tehtud toiminguid, ei näe aruandeid
   • Vaataja – ligipääs aruannetele, kuid muudatusi teha ei saa
   • Väikeettevõtjasaab sisestada arveid ja näha aruandeid, aga üldisemaid seadistusi ja kandeid teha ei saa

Kuna administraatoril on kõik õigused, siis soovitame ettevõttes ainult ühele kasutajale administraatori õigused anda. Sel juhul tead kindlamalt, et ainult ühe inimese kaudu saab määrata kasutajatele õiguseid.

Projekt

Kasutaja on võimalik siduda projektiga. Projektiga seotud kasutaja saab jälgida ja muuta ainult oma projektiga seotud andmeid. Näiteks seotakse kasutaja projektiga, kui ettevõttel on kaks osakonda ja soovitakse osakonna juhtidele võimaldada nende osakondade aruandlust jälgida.

Privileegid

Kasutaja privileegide nägemiseks tee topeltklikk kasutaja e-mailil. Seejärel avaneb nimekiri kasutajale määratud õigustest. Lisades või kustutades erinevate privileegide ees olevatesse kastidesse linnukesi, saab anda valitud kasutajale erinevaid õiguseid.

Iga tarkvaras tehtava operatsiooni jaoks on kolm võimalust:

   • Muuda – annab võimaluse lisada ja muuta arveid ja erinevaid dokumente
   • Vaata – annab õiguse vaadata erinevaid raporteid ja aruandeid, kuid mitte neid muuta, lisada või kustutada
   • Kustuta – annab õiguse dokumenti vaadata ja kustutada, kuid ei anna õigust neid muuta ja lisada

Kasutajatega seotud privileegide tähendused:

PrivileegÕigused toiminguteks
Kustuta – kustuta arveÕigus vaadata ja kustutada arveid
Kustuta – kontoÕigus kontoplaanis olevaid kontosid kustutada. Kustutada saab vaid neid kontosid, millega pole seotud ühtegi tehingut või arvet
Kustuta – kanneÕigus kustutada raamatupidamiskandeid
Kustuta – kustuta kande ridaÕigus kustutada kandel olevaid ridasid
Kustuta – kustuta arve ridaÕigus kustutada arvesse lisatud ridasid
Kustuta – arvete maksed/ laekumisedÕigus kustutada arvetega seotud makseid ja laekumisi
Kustuta – ostu-müügi artiklidÕigus kustutada arvetega seotud artikleid, kuid ei saa kustutada neid, mis on seotud mõne arvega
Kustuta – kontaktidÕigus kustutada kliente ja hankijaid
Kustuta – projektidÕigus kustutada projekte, mis pole seotud arvete, töötajate, kannetega jne.
Muuda – tasaarveldusÕigus teha tasaarveldusi erinevate arvete vahel
Muuda – sünkroniseeri kliendid ja hankijadÕigus sünkroniseerida ERPLY ja ERPLY Books’i vahel kliente ja hankijaid
Muuda – kontoÕigus muuta kontosid
Muuda – arvesta palgadÕigus teha muudatusi palgaarvestuse moodulis
Muuda – impordi kandedÕigus impordi moodulis kandeid importida
Muuda – palgaarvestuse reeglidÕigus muuta palgaarvestuse moodulis palgaarvestuse reegleid
Muuda – töötajadÕigus teha töötajaga seotud muudatusi palgaarvestuse moodulis
Muuda – osta põhivarasidÕigus põhivarasid arvele võtta
Muuda – aruandva isiku ostudÕigus pidada arvestust aruandva isiku ostude üle
Muuda – seo ettemaksugaÕigus kasutada ettemaksude sidumist arvetega
Muuda – arvete maksed/ laekumisedÕigus sisestada arvetele makseid ja laekumisi
Muuda – süsteemikontodÕigus lisada uusi süsteemikontosid ja kustutada olemasolevaid. Õigus muuta kontosid, mis on süsteemikontodega seotud
Muuda – ostu-müügi artiklidÕigus lisada uusi ostu-müügi artikleid
Muuda – hinnapakkumineÕigus koostada hinnapakkumisi
Muuda – ostuarvedÕigus koostada ostuarveid
Muuda – kontaktide korrigeerimineÕigus muuta olemasolevaid kontakte
Muuda – kontaktidÕigus lisada uusi kontakte
Muuda – arvuta amortisatsiooniÕigus kasutada amortisatsioonimoodulit
Muuda – ERPLY kassa & lao sünkroniseerimineÕigus sünkroniseerida omavahel ERPLY kassat ja ladu
Muuda – ostuarved (import)Õigus lisada impordiga seotud ostuarveid
Muuda – müügiarved (import)Õigus lisada impordiga seotud müügiarveid
Muuda – sisesta algsaldodÕigus sisestada kontodega seotud algsaldosid
Muuda – pangaimportÕigus teha pangaimporti
Muuda – projektidÕigus muuta olemasolevaid ja sisestada uusi projekte
Muuda – müügiarvedÕigus muuta müügiarveid
Muuda – saada e-mailÕigus kasutada kontakti olemasolevat e-maili
Muuda – KM liigidÕigus lisada uusi ja muuta olemasolevaid käibemaksuliike
Muuda – kandedÕigus sisestada ja muuta arvetega seotud kandeid
Muuda – eelnevalt üleslaetud failidÕigus lisada ja kustutada üleslaetud faile
Vaata – Palgaraport
Vaata – võrdlev raport
Vaata – põhivarad
Vaata – bilanss 12 kuud
Vaata – kasumiaruanne 12 kuud
Vaata – kasumiaruanne
Vaata – käibeandmik
Vaata – artiklite raport
Vaata – bilanss
Vaata – hinnapakkumised
Vaata – ostuarved
Vaata – rahavoogude aruanne
Vaata – VD aruanne
Vaata – kliendi raport
Vaata – päevaraamat
Vaata – pearaamat
Vaata – raha liikumine ajas
Vaata – võlad minevikus
Vaata – maksmata ostuarved
Vaata – maksmiste raport
Vaata – projektiraport
Vaata – laekumiste raport
Vaata – aruandegeneraator
Vaata – saldoaruanne
Vaata – müügiarved
Vaata – koondaruanne
Vaata – hankija raport
Vaata – kanded
Vaata – käibemaksuaruanne

Lisaks operatsioonidele “Muuda”, “Kustuta” ja “Vaata” määratakse õiguseid veel “Seaded” all.

PrivileegÕigused toiminguteks
Seaded – attribuutÕigus lisada üldiseid reegleid (palgareeglid, ERPLY sünk parameetrid jms)
Seaded – kinnitajaÕigus arvete kinnitusringis arveid kinnitada
Seaded – üldised sättedÕigus muuta üldiseid sätteid
Seaded – ERPLY kassa & lao sättedÕigus teha muudatusi ERPLY kassa ja lao sätetega
Seaded – arve kohandamineÕigus valida arve mall, lisada logo ja keel
Seaded – kasutajadÕigus näha erinevaid kasutajaid ja teha muudatusi

Kasutajate rollid: õiguste, projektide ja privileegide muutmine

Juhul, kui soovid kasutaja õigusi või projekte muuta, tuleb volitus eemaldada ja see uuesti koos õigete privileegidega lisada. Admin saab kasutajaõiguseid teistel kasutajatel ka ära võtta. Näiteks, kui soovid kasutajale jätta ainult arvete kinnitamise õigused, siis kasutaja roll peab olema “Raamatupidaja” ning talle tuleb alles jätta ainult “Seaded – Kinnitaja” õigused.

Välised kasutajad

ERPLY Books’i välised kasutajad tulevad ERPLY laost. Esmalt on nende staatus “Ootel”. Kui soovid kasutajale ERPLY Books’is kasutajaõiguseid anda, siis aktiveeri hiireklikiga kasutaja ja vajuta sinist nuppu “Kinnita”. Kui soovid hiljem kasutajal õigused ära võtta, siis vajuta “Lükka tagasi” nuppu ja kasutaja staatus muutub tagasi olekusse “Ootel”. “Ootel” staatuses kasutajatel pole ERPLY Books’is õiguseid.