Käibedeklaratsiooni täitmise juhend

Käibedeklaratsiooni täitmise juhend

Käibedeklaratsiooni esitamine on lihtne parajasti siis, kui ei müüda välismaale, ei osteta välismaalt ja kui kõik siseriiklikud tehingud on 20% käibemaksumääraga. ERPLY Books oskab arvestada mitmeid aspekte seoses käibemaksuga. Aga selleks peab kindel olema, et ERPLY Books’is on kõik õigesti seadistatud. Kui luua uus organisatsioon, siis temal on asjad automaatselt seadistatud.

Peamine KM – käibemaks, mida näidatakse alati vaikimisi väärtusena (va siis kui põhivara ostetakse). Käibedeklaratsioonis kasutatakse nii real 1 kui ka real 5.

Ekspordi KM – mõeldud EU välise ekspordi jaoks.

Muu KM – käibemaksu liik, mida Margn ei paiguta mitte ühelegi lahtrile käibemaksuaruandes!

Põhivara KM – mõeldud põhivara soetamise jaoks. Läheb automaatselt ka sisendkäibemaksu lahtrisse.

Maksuvaba – paigutatakse reale 8.

Vähendatud KM – paigutatakse reale 2 ja 5.

EU KM (tooted) – paigutatakse ridadele 1, 5, 6 ja 6.1. Mõeldud nii EU müügi kui ostu jaoks.

EU KM (teenused) – paigutatakse ridadele 1, 5, 6. Mõeldud nii EU müügi kui ostu jaoks.

Impordi KM – paigutatakse reale 5.1.

Toll – paigutatakse täies summas sisendkäibemaksu peale. Tolli käibemaksust loe siit lähemalt.

Järgmises tabelis on piltlikult välja toodud, kuidas KM liigid käibedeklaratsiooni peale jõuavad. 

1 20% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud, sh Peamine KM (müük) + Põhivara KM (müük) + EU KM (tooted) (ostud) + EU KM (teenused) (ostud)
1.1 20% määraga maksustatav kauba või teenuse omatarve
2 9% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud, sh Vähendatud KM (müük)
2.1 9% määraga maksustatavad kauba või teenuste omatarve
3 0% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud sh Ekspordi KM (müük) + Maksuvaba (müük) + EU KM (tooted) (müük) + Impordi KM (müük)
3.1 1) kauba ühendusesisene käive ja teise liikmesriigi maksukohustuslasele/piiratud 0.00 maksukohustuslasele osutatud teenuste käive kokku, sh
3.1.1 kauba ühendusesisene käive
3.2 2) kauba eksport sh
3.2.1 käibemaksutagastusega müük reisijale
4 Käibemaks kokku (20% lahtrist 1+9% lahtrist 2) (+) Peamine KM (müük) + Põhivara KM (müük) + Vähendatud KM (müük) + EU KM (tooted) (ostud) + EU KM (teenused) (ostud)
4.1 Impordilt tasumisele kuuluv käibemaks (+) Ekspordi KM (ostud) + Impordi KM (ostud)
5 Kokku sisendkäibemaksusumma, mis on seadusega lubatud maha arvata sh (-) Peamine KM (ostud) + Põhivara KM (ostud) + Vähendatud KM (ostud) + EU KM (tooted) (ostud) + EU KM (teenused) (ostud) + Toll (ostud)
5.1 1) impordilt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks Ekspordi KM (ostud) + Impordi KM (ostud)
5.2 2) põhivara soetamiselt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks Põhivara KM (ostud)
6 Kauba ühendusesisene soetamine ja teise liikmesriigi maksukohustuslaselt saadud teenused kokku, sh EU KM (tooted) (ostud) + EU KM (teenused) (ostud)
6.1 kauba ühendusesisene soetamine EU KM (tooted) (ostud)
7 Muu kauba soetamine ja teenuse saamine, mida maksustatakse käibemaksuga, sh
7.1 erikorra alusel maksustatava kinnisasja ja metallijäätmete soetamine (KMS § 41.1)
8 Maksuvaba käive Maksuvaba (müük)
9 Erikorra alusel maksustatava kinnisasja ja metallijäätmete käive (KMS § 41.1) ning teises liikmesriigis paigaldatava või kokkupandava kauba maksustatav väärtus
10 Täpsustused (+)
11 Täpsustused (-)
12 Tasumisele kuuluv käibemaks (lahter 4 + lahter 4.1 – lahter 5 + lahter 10 – lahter 11) (+)
13 Enammakstud käibemaks (lahter 4 + lahter 4.1 – lahter 5 + lahter 10 – lahter 11) (-)

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.