Faktooringu kasutamine ERPLY Books klientidele

Faktooringu kasutamine ERPLY Books klientidele

Kuidas faktooringu kasutamine ERPLY Books’i klientidele toimub, näitab allolev juhend. ERPLY Books toetab hetkel faktooringut Nordeas, Danskes ja Swedbankis. 

Faktooringulahendus

Faktooringulahendus sisaldab endas järgmisi vajadusi:

 • Klientide haldamine, kellega faktooritakse
 • Arvete valimine, mida soovite faktoorida
 • Faktooritud arvete tasumine põhiosas
 • Faktooritud arvete jäägi tasumine
 • Faktooringukonto haldamine

Olemasolevad spetsiiflised lahendused:

 • Swedbank faktooringu pangaväljavõte
 • Nordea (EE) sisestusfail
 • Nordea (FI) sisestusfail
 • Danske sisestusfail

Faktooringukonto

Kõikide faktooringutehingute jaoks on mõistlik kasutada eraldi faktooringukontot. Selle konto valite siis kui märgite arveid tasutuks kui ka siis kui see summa panka laekub. Sellisel juhul selle väärtus kasvab (ehk teil on nõue panga vastu) kui arveid makstuks märgite ning väheneb kui pank raha üle kannab.

Milliseid kliente faktooritakse?

Kui olete ka ERPLY Kassa ja Ladu klient ning olete valinud sätetest, et kasutate faktooringut, siis sünkroniseerime automaatselt ka ERPLY Books’i vastavad kliendid. Selle jaoks tuleb panna ERPLY seadete alla tingimus ATTRIBUTE_PAYS_VIA_FACTORING.

Kui soovite neid tingimusi muuta, siis saate neid teha ka otse ERPLY Books’is. Selle jaoks otsige pealehelt “kliendi atribuudid”. Sinna saate lisada/kustutada soovitud kliendid. Tingimus faktooringu kasutamiseks on ATTRIBUTE_PAYS_VIA_FACTORING.

Kui olete ka ERPLY Kassa ja Ladu kasutaja ning olete valinud sättetest, et kasutate faktooringut, siis sünkroniseerime automaatselt ka ERPLY Books’i vastavad kliendid.

Faktooringu protsess

Selleks, et arveid faktoorida on kaks võimalust.

 1. Minna “müük”, “laekumata arved” ning seal valida arved, mida saate faktoorida. Antud aruanne sisaldab kõiki laekumata arveid – sõltumata sellest, kas klienti faktooritakse või mitte.
 2. Selleks, et näha ainult nende klientide arveid, keda faktooritakse (ja üksnes neid arveid, mida pole veel faktooringusse saadetud), tuleb minna pealehele ja seal vajutada “faktooring” (nupu peab ERPLY Books support lisama – vastav päring tuleb esitada support@erplybooks.com). Liikudes sinna, avanevad kõik võimalikud faktooritavad arved. Toimige järgnevalt:
  1. valige arved, mida soovite faktoorida;
  2. seejärel vajutage “veel” -> “faktooring”;
  3. ERPLY Books laeb alla faili, mille saate üles laadida oma panka;
  4. Esmalt minge panka ja laadige fail sinna – siis ja alles siis oleme kindlad, et võime Booksis öelda, et arved on faktooringusse saadetud;
  5. ERPLY Booksis avanes faili laadimise peale aken, kus saate kinnitada faktooringu vajalikus ulatuses;
   1. Esmalt kinnitage – see kinnitab arved ning neid enam ei näidata faktooringus (et välistada topelt panka saatmist);
   2. Seejärel võite arved makstuks märkida, selle jaoks saate ka makstuks märkimise protsendi valida. Makstuks märkimise soovi peale valmistab ERPLY Books valitud protsendi ulatuses maksed ette ning saate need seejärel kinnitada ning salvestada. NB: eelnevalt veenduge, et maksekontoks valisite pangaimpordis faktooringukonto!

Kuidas lisada maksmisi käsitsi?

Selle jaoks tuleb minna “laekumata arved” -> märkida arve ette linnuke, mida soovite tasuda ning all paremalt valida “lisa makse”, seejärel täitke lahtrid vastavalt. Kontoks tuleb valida faktooringukogumiskonto.

Mida teha kui minu panga faktooringulahendust ei toetata?

Kui Teie panga faktooringulagendust ei toetata, siis saate siiski seda ERPLY’s kasutada, kuid peate käsitsi panka saatma arved, mida on vaja faktoorida.

Samas soovitame teil küsida hinnapakkumine teie panga juurutamiseks. Päringu võite saata info@erplybooks.com.

Kas faktooringukontol peab olema saldo?

Faktooringukontol on saldo parajasti siis kui pank pole veel oma kohustusi täitnud teie ees. Küll aga kui nõuet pole ja on nullist erinev saldo kogumiskontol, siis võib viga otsida pearaamatust. Loogika järgi selles vahemikus, kus saldo oli nullis ja kust saldo enam nulli ei jookse, peab olema viga.