Erinevad aruanded ja nende kasutamine ERPLY Booksis

Erinevad aruanded ja nende kasutamine ERPLY Booksis

Millised aruanded on ERPLY Booksist saada ja kus neid kasutatakse?

  • Kasumiaruanne ja bilanss;
  • Detailne kasumiaruanne ja bilanss;
  • 12-kuu aruanded;
  • Võrdlevad aruanded (neid kasutatakse erinevate ajaperioodide omavaheliseks võrdlemiseks (N: praegune ja eelmine aruandeaasta);
  • Kasutaja enda disainitud aruanded.

 

Detailine kasumiaruanne

Kui avate kasumiaruande detailse vaate, siis näete, et tehinguid kuvatakse kontode kaupa. See lihtsustab kontodevahelist navigeerimist.

Minge “Aruanded” > “Kasumiaruanne”. Järgnevalt pildilt näete, kuidas näeb välja mittedetailne aruande vaade:

Selliselt näeb välja detailne kasumiaruande vaade:

Kasumiaruanne 12 kuud

“Kasumiaruanne 12 kuud” näitab kokkuvõtet kalendriaasta kõikidest kuudest. Lisaks saate kandeid näha grupeeritult. Aruande avamiseks minge “Aruanded” > “Kasumiaruanne” > “Kasumiaruanne 12 kuud”.

 

Teil on võimalus sorteerida oma tulu- ja kulukontosid. Et seda teha, vajutage veeru pealkirja kasti parempoolses ääres olevale nupule ja valige “Grupeeri selle rea järgi”.

Detailne bilanss

Sarnaselt detailse kasumiaruandega, näitab detailne bilansi vaade tulemust kontode kaupa. Bilansi avamiseks minge “Aruanded” > “Bilanss”. Mittedetailne bilansi vaade on toodud järgmisel pildil:

Selline näeb välja detailne bilansi vaade:

Bilanss 12 kuud

Bilanss 12 kuud näitab kokkuvõtet kõikide aruandeaasta kuude kohta. Lisaks on teil võimalus näha kõiki kontosid eraldi või neid grupeerida. Selleks, et seda aruannet avada, minge “ Aruanded” > “Bilanss” > “Bilanss 12 kuud”.

Lisaks saate oma vara-, kohustuste- ja omakapitalikontosid erinevasse järjekorda sorteerida.

Võrdlev raport

Võrdleva raporti abil on võimalik analüüsida ja omavahel võrrelda erinevaid aruandeperioode (võrrelge omavahel kahte kuud, kvartaleid jne). Võrdlev raport on olemas nii bilansi kui kasumiaruande jaoks (allpool on mõlema kohta toodud pildid). Selleks, et neid aruandeid avada, minge “Aruanded” > “Bilanss” > “Võrdlev raport” või “Aruanded” > “Kasumiaruanne” > “Võrdlev raport”.

Kasutaja disainitud aruanded

Kasutajal on võimalik mugavuse huvides kontosid grupeerida, kasutades selle jaoks TAG-e. See on kasulik funktsionaalsus, kui soovite grupeerida kindlaid kontosid nende lihtsamaks haldamiseks. TAG-i lisamiseks minge “RMP” > “Kontoplaan” > “+Lipikud” > “Lisa”.  

 

Erinevad projektid ja asukohad

Kui Teil on 5 erinevat osakonda (Viljandi Konsum, Pärnu Konsum, Tartu Konsum jne) ja soovite aruannet printida ainult ühe osakonna kohta, trükkige pealehe otsingusse “Prindi saldoaruanne projektide lõikes”. Järgnevalt saate teha kaks valikut, mis on pildil toodud.