Arvete makstuks märkimine ERPLY Books’is

Arvete makstuks märkimine ERPLY Books’is

Kuidas ERPLY Books’is arveid makstuks märkida?

Kui Teil on palju arveid, mille puhul on maksesummaks jäänud väga väike summa: 1 sent või -1 sent, siis te ei taha, et need kajastuksid teil laekumata arvete moodulis. Et nendest lahti saada, läheme laekumata arvete moodulisse, kus oletame, et on siis arved, mille laekumata summa on väga väike, näiteks kolm senti.

Vaikimisi ei kajastu negatiivsed summad ehk ettemaksud, et ka neid näha, valime lahtrist “milliseid näidata?”. “Arved, millest on maksta vähem kui…”. Näiteks, võtame, et soovime näha arveid, millest on maksmata vähem kui 50 senti, selleks sisestame avanenud aknasse summaks 0,5. Seejärel vajutame tehtud ja otsi. Pärast seda kui oleme vajutanud otsi, toob programm välja kõik arved, millest on laekumata vähem kui 50 senti ja rohkem kui -50 senti ehk siis kõik ettemaksud, millel on 50 sendist vähem väärtust.

Kui teil on kõik arved positiivse väärtusega, võite need ükshaaval valida ja vajutada nuppu “Lisa makse”. Kuid kui teil on ka negatiivseid arveid ehk ettemakse, siis ERPLY Books ei saa aru, kuidas teha nii öelda tagastust nende eest ja Te ei saa kasutada eelnevat viisi. Kasutades funktsiooni “Lisa makse” võiksime positiivseid arveid ükshaaval makstuks märkida, kuid see oleks ajaraiskamine.

Selle vältimiseks on ERPLY Booksis järgnev võimalus: lähete pealehele, kirjutate otsingusse vastavalt kas “märgi ostuarved 100% ulatuses makstuks” või “märgi müügiarved 100% ulatuses makstuks”. Mõlemate arvete puhul käib nende märkimine 100% ulatuses makstuks sama moodi.

Oletame, et hetkel tahame märkida müügiarveid 100% ulatuses makstuks ja valime selle, teil peaks olema ees nüüd sarnane vaade:

 

Akent, mis avanes ei tohiks kinni panna, kuna seda läheb teil hiljem vaja.

Taustal tehke toimingud, mida tegite juba eelnevalt, otsige üles arved, millest on maksmata vähem kui 0,5. Valige nüüd arved, mida Te tahate makstuks märkida ja valige konto, kuhu peale peale makse läheb, näiteks ümardamisekulud. Kui Te soovite, et need arved läheks kindla kuupäeva peale, siis võite sisestada kuupäeva, kuid kui Te seda ei tee, siis lähevad need vaikimisi tänase kuupäeva peale. Kui nüüd vajutada salvesta, siis lisab programm maksed kõikidele valitud arvetele, on mõistlik teha seda kuni 500-le arvele korraga. Vajutades nüüd salvesta, hakkab programm ette lööma teateid, et makse on sooritatud, nagu siis kui Te oleksite teinud seda käsitsi. Juhul kui Teil on palju makseid, mida te soovite makstuks märkida, võib see päris palju aega võtta, ärge kindlasti sulgege veebibrauserit kui programm parajasti töötab. Juhul kui programm on töö lõpetanud, võime valida mingi arve, teha seal peal parema klõpsu, valida “Vaata arve makseid” ja näeme, et programm lisas arvele vajaliku summa, et arve oleks makstud.