Isedisainitud aruanded

Isedisainitud aruanded

ERPLY Books võimaldab teha täpselt selliseid finantsaruandeid nagu Sul tarvis on. Siin dokumendis kirjeldame seda veidi. Jutt on eelkõige bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogude aruandest.

Teadupärast saab Booksis välja võtta finantsaruandeid järgmistel viisidel (kasumiaruande näitel):

 • tavaline kasumiaruanne – näiteks riikliku aruandluse jaoks
 • detailne kasumiaruanne (vajuta lihtsalt “detailne” kasumiaruandes) – panga jaoks
 • kasum 12 kuud – see meeldib juhtidele ja omanikele. Hea ülevaade, lihtne analüüsida jne.
 • Võrdlev raport – võrdleb kuist tulemust eelmise aasta tulemusega
 • Isedisainitud kasumiaruanne – saad öelda, mis kuulub kuhu jne.

Just viimasest – isedisainitud aruandest – siin ka lähemalt räägime. Kuna tavapärane kasumiaruanne põhineb Booksi poolt ettemääratud kasumiaruande tüüpidel – siis ei saa ka seda kasutada, kui teil on mingid kasumiaruande tüübid, mis struktuuris puuduvad. Selle jaoks on mõistlik luua omadisainitud aruanne, kus saad ise määrata, mis on kasumiaruande tüübid. Aga see pole ainus võimalus. Kui on vaja veel keerulisemat struktuuri, siis tuleb kasutada isedisainitud kasumiaruande järjekorra meetodit.

Seega on kaks meetodit:

 1. Lihtne tüüpidepõhine meetod. Mine “RMP” > “kontoplaan” ja lisa sinna “TAG” veergu soovitud “emad”. Ema-ema ja ema-ema-ema tuleb omavahel semikooloniga eraldada. Sellist struktuuri näed, kui lähed kasumiaruandesse ja linnutad ära “enda disainitud”
 2. Kompleksne kasumiaruande disainimise moodul. Sellest järgnevalt ka kirjeldame.

Kompleksne disainimismoodul võimaldab järgmist:

 • Saad lisada n-tasemelise hierahia
 • Saad määrata igale elemendile tema ema
 • Saad määrata igale elemendile
 • Saad määrata igale kontole oma hierarhia
 • Saad lisada ridu, kus arvutab valemiga välja mingid arvud. Näiteks kui suure osa moodustavad turunduskulud tuludest. Näiteks EBIT jne jne.

Saad määrata järjekorra numbri.

Valemite kasutamine

Valemite kasutamisel tuleb silmas pidada, et süsteem liigub reeglitega ülevalt alla, sorteerides järjekorra numbri alusel. See omakorda tähendab seda, et real 10 ei saa kasutada valemis real 100 leitud summat.

Valemisse lähevad väärtused järjekorra numbri alusel. Seega kui oled elemendile määranud järjekorra numbri 50, siis saad järgmisi väärtusi kasutada valemi koostamisel:

 • sum50 – rea algsaldo
 • changeSum50 – rea muutus perioodis

Eriväärtused

Eraldi saab lisada järgmisi väärtusi ridadele:

 • DEBIT_SUM
 • CREDIT_SUM
 • OPENING_BALANCE
 • CLOSING_BALANCE
 • PROFIT
 • müüdud toodete kogus kokku
 • tootegrupi müüdud kogus
 • müüdud kogus va kindel tootegrupp
 • müüdud kogus koos lisatingimusega (ise määrad tingimuse)

Lisavõimalused

Projektid

Saad määrata projektide tingimused, et oleks paremini eristatav, kuidas andmed on tekkinud:

 • projekti – kui see määratud, siis lisab väärtuse,mis on seotud üksnes konkreetsete projektidega
 • välistavat projekti – kui see määratud, siis lisab väärtuse, mis välistab konkreetse projekti

Rahavoogude aruanne

Vaikimisi on ERPLY books rahavoogude aruanne kaudsel meetodil koostatud. Kui soovid teistsugust rahavoogude aruannet, pead selle käesoleva juhendi järgi disainima.

Tühjad read

Kui soovid lisada tühje ridu, siis lisa nime lahtrisse EMPTY.

Summa read

Kui soovid konkreetse koha peale summa rida, siis see peab olema mingi konkreetse rea tütar – sellisel juhul lisab Books need summad sinna.

12 kuud aruanne

Kasumiaruannet ja bilanssi saab vaadelda ka 12 kuu aruandest. Kui on peal globaalne atribuut GLOBAL_USE_CUSTOM_MAPPING, siis lisab mõlemasse aruandesse „enda disainitud” linnukesed.