Käibedeklaratsiooni uuendused – käibedeklaratsiooni täitmise juhend vol2

Käibedeklaratsiooni uuendused – käibedeklaratsiooni täitmise juhend vol2

Käibedeklaratsiooni esitamine on lihtne parajasti siis kui ei müüda välismaale, ei osteta välismaalt ja kui kõik siseriiklikud tehingud on 20% käibemaksumääraga. Margn oskab arvestada mitmeid aspekte seoses käibemaksuga. Aga selleks peab kindel olema, et Margn’s on kõik õigesti seadistatud. Kui luua uus organisatsioon, siis temal on asjad automaatselt seadistatud.

Peamine KM – käibemaks, mida näidatakse alati vaikimisi väärtusena (va siis kui põhivara ostetakse). Käibedeklaratsioonis kasutatakse nii real 1 kui ka real 5.

Ekspordi KM – mõeldud EU välise ekspordi jaoks.

Muu KM – käibemaksu liik, mida Margn ei paiguta mitte ühelegi lahtrile käibemaksuaruandes!

Põhivara KM – mõeldud põhivara soetamise jaoks. Läheb automaatselt ka sisendkäibemaksu lahtrisse.

Maksuvaba – paigutatakse reale 8.

Vähendatud KM – paigutatakse reale 2 ja 5.

EU KM (tooted) – paigutatakse ridadele 1, 5, 6 ja 6.1. Mõeldud nii EU müügi kui ostu jaoks.

EU KM (teenused) – paigutatakse ridadele 1, 5, 6. Mõeldud nii EU müügi kui ostu jaoks.

Impordi KM – paigutatakse reale 5.1.

Toll – paigutatakse täies summas sisendkäibemaksu peale. Tolli käibemaksust loe siit lähemalt.

Järgmises tabelis on piltlikult välja toodud, kuidas KM liigid käibedeklaratsiooni peale jõuavad. 

1 20% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud, sh Peamine KM (müük) + Põhivara KM (müük) + EU KM (tooted) (ostud) + EU KM (teenused) (ostud)
1.1 20% määraga maksustatav kauba või teenuse omatarve
2 9% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud, sh Vähendatud KM (müük)
2.1 9% määraga maksustatavad kauba või teenuste omatarve
3 0% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud sh Ekspordi KM (müük) + Maksuvaba (müük) + EU KM (tooted) (müük) + Impordi KM (müük)
3.1 1) kauba ühendusesisene käive ja teise liikmesriigi maksukohustuslasele/piiratud 0.00 maksukohustuslasele osutatud teenuste käive kokku, sh
3.1.1 kauba ühendusesisene käive
3.2 2) kauba eksport sh
3.2.1 käibemaksutagastusega müük reisijale
4 Käibemaks kokku (20% lahtrist 1+9% lahtrist 2) (+) Peamine KM (müük) + Põhivara KM (müük) + Vähendatud KM (müük) + EU KM (tooted) (ostud) + EU KM (teenused) (ostud)
4.1 Impordilt tasumisele kuuluv käibemaks (+) Ekspordi KM (ostud) + Impordi KM (ostud)
5 Kokku sisendkäibemaksusumma, mis on seadusega lubatud maha arvata sh (-) Peamine KM (ostud) + Põhivara KM (ostud) + Vähendatud KM (ostud) + EU KM (tooted) (ostud) + EU KM (teenused) (ostud) + Toll (ostud)
5.1 1) impordilt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks Ekspordi KM (ostud) + Impordi KM (ostud)
5.2 2) põhivara soetamiselt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks Põhivara KM (ostud)
6 Kauba ühendusesisene soetamine ja teise liikmesriigi maksukohustuslaselt saadud teenused kokku, sh EU KM (tooted) (ostud) + EU KM (teenused) (ostud)
6.1 kauba ühendusesisene soetamine EU KM (tooted) (ostud)
7 Muu kauba soetamine ja teenuse saamine, mida maksustatakse käibemaksuga, sh
7.1 erikorra alusel maksustatava kinnisasja ja metallijäätmete soetamine (KMS § 41.1)
8 Maksuvaba käive Maksuvaba (müük)
9 Erikorra alusel maksustatava kinnisasja ja metallijäätmete käive (KMS § 41.1) ning teises liikmesriigis paigaldatava või kokkupandava kauba maksustatav väärtus
10 Täpsustused (+)
11 Täpsustused (-)
12 Tasumisele kuuluv käibemaks (lahter 4 + lahter 4.1 – lahter 5 + lahter 10 – lahter 11) (+)
13 Enammakstud käibemaks (lahter 4 + lahter 4.1 – lahter 5 + lahter 10 – lahter 11) (-)

taavi