Projektide (osakondade, eriprojektide, kulukohtade) haldamine Margn’s

Projektide (osakondade, eriprojektide, kulukohtade) haldamine Margn’s

Margn’s on olemas kõik võimalused projektide kulude-tulude (ja miks mitte ka kogu bilansi) haldamiseks. Vastame siin mõningatele küsimustele, kuidas seda teha. Etteruttavalt on palju siinkirjutatust olemas ka videojuhendis.

Projekte saab määrata projektide moodulis. See asub sätted -> algandmed -> projektid. Kui projekt on mitteaktiivne (töötaja = projekt korral töötaja ei tööta enam firmas; objekt = projekt korral objekt on lõpetatud jne), siis on projektide moodulis olemas lõpetatud väli. Projekt on kui lisatunnus, mida saab kõigile toimingutele külge panna.

Projekte on võimalik hallata kahel tasandil: alamprojekt ja emaprojekt. Sellest loe lähemalt emaprojektide blogist.

Erinevad probleemid ja küsimused

Kuidas saavad osakondi vaadata ja määrata ERPLY kliendid?
ERPLY kliendid saavad kõik andmed sünkroniseerida kahel erineval moel: ladude või töötajate lõikes. Näiteks kui ettevõttes on kolm osakonda, kuid ERPLY’s on üks ladu, siis tuleb sünkroniseerida töötajate lõikes tegevusi ning töötajad emaprojektide abil osakondadesse jagada. Kui ERPLY’s on kolm ladu ja igaüks neist moodustab osakonna, siis peab sünkroniseerima laod.

Ladude/töötajate sünkroniseerimiseks on olemas eraldi nupud ERPLY sätted all (asub sätted menüüs).
NB: kui sünkroniseerida mõlemad, nii töötajad kui laod, siis jääb Margn jänni sellega, mida valida (igal dokumendil on siiski ladu ja töötaja küljes). Kui olete selle vea teinud, siis kustutage need projektid, mida ei pidanud sünkroniseerima ja saatke kiri support@margn.com, et kliendihaldur saaks probleemi üle vaadata.

Mis raportitest vaadata projekti tulusust? 
Aruanded -> koondaruanne
Aruanded -> kasum 12 kuud
Aruanded -> projektiraport (näitab tulud-kulud-kasum kõikide projektide lõikes korraga)

Kust näha neid kandeid, mis pole projektides?
Kannete registris ja pearaamatus on olemas projektide valiku all valik “pole projektides”.


taavi