Emaprojektid (põhiosakonnad)

Emaprojektid (põhiosakonnad)

Oletame, et ettevõttes töötab 30 inimest ja nad moodustavad kokku 3 osakonda (A, B, C). Kulusid-tulusid tahaks näha nii osakonna kui ka töötaja lõikes. Ehk kulukohaks on nii osakond kui ka töötaja. Sellises olukorras saab Margn’s kasutada emaprojektide funktsionaalsust. 

Emaprojektid töötavad nagu tavalised projektidki – eraldi projektina. Kuid aruannetes toimivad erinevalt. Oletame, et töötajad T1, T2, T3, T4, T5 ja T6 töötavad osakonnas A. Siis alati kui võtta välja aruanntest projekti A tegevused, siis näitab ka kõigi nimetatud töötajate tegevusi. Ehk kui määrata kulu töötajale T4, siis määratakse kulu ka osakonnale A.

Emaprojekti saab määrata projektide alt (sätted -> algandmed -> projektid). Kõigepealt tuleb kirjeldada emaprojektid. Seejärel sulgeda moodul ja avada uuesti. Nüüd võib määrata emaprojektid alamprojektidele (näiteks töötajad). Selle jaoks tuleb emaprojekti veerg nähtavale tuua. Minge projektide tabeli päisesse (seal, kus on kirjas “Nimi”, “Algab” jne), aktiveerige tabeli menüüosa, minge veergudele ja aktiveerige “Projekt” veerg. Seejärel saate valida emaprojektid olemasolevatele projektidele.

Märkus: Kui valida emaprojekt olemasolevatele projektile, siis võib projekti salvestamine küllaltki palju aega võtta – kõik vanad tegevused peab üle kirjutama.

KKK

Kuidas eemaldada projektid, mida enam ei kasutata (näiteks töötajad, kes enam ei tööta)?
Projektide moodulis tuleb vastavalt projektile panna linnukene “Lõpetatud” veergu.

Sisestasin valesti emaprojekti, kuidas seda nüüd eemaldada?
Emaprojekti saab eemaldada samamoodi nagu emaprojekti lisada – projektide nimekirjas on olemas “–“, mida valides eemaldatakse emaprojekt.

Osakonnad ERPLY klientidele

Kulukohti saab ERPLY’st Margni sünkroniseerida kahel erineval moel:
– ladude või
– töötajate lõikes.

Näiteks kui teil on viis osakonda, kuid ERPLY’s on üks ladu, siis tuleb teha kasutajad projektideks (eeldades, et kasutaja = töötaja). Seejärel kui luua Margn’s emaprojektid eelnevalt kirjeldatud viisil, on võimalik näha (ja sisestada) tegevusi osakondade lõikes.


taavi