Aasta lõpetamine Margn’s

Aasta lõpetamine Margn’s

Margn’s puudub 2014 alguse seisuga eraldi moodul aasta lõpetamiseks. Seetõttu anname ülevaate, kuidas on kõige lihtsam tulu-kulukontod nullida. 

Mine sätted -> algandmed -> sisesta algsaldod. Vali kuupäevaks 31.12 ja vajuta OK. Seejärel annab Margn kontosaldod 31.12 seisuga, mida saab korrigeerida. Nüüd sisesta kõigi kulu- ja tulukontode koha peale null. Kui see tehtud, mine kasumiarundesse ja võta välja eelmise aasta kogukasum. Sisesta see summa aruandeaasta kasumi kontole (või tee kohe jaotus ära, kuidas see jaotada erinevate omakapitali kontode vahel). Seejärel salvestades teeb Margn automaatselt aasta lõpetamise kanded.

Nüüd kui on soov ka eelmine aasta lukku panna, võib selleks kasutada lukustamise kuupäeva organisatsiooni seadetes. Sellest võib lähemalt lugeda siit.

NB: kuna algsaldode moodul võtab saldod tolle hetke seisuga, millal seda avatakse, siis ära mitte mingil juhul muuda kandeid/arveid ja muid saldosid muutvaid tegevusi samal ajal kui algsaldosid korrigeerida.

Uuendus (sept 2014): halda tegevusi otsingukastist saab otsida perioodi sulgemise moodulit. 


taavi